Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

3DPCT: 3D Point Cloud Transformer with Dual Self-attention


Sep 21, 2022
Dening Lu, Kyle Gao, Qian Xie, Linlin Xu, Jonathan Li

* 10 pages, 5 figures, 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CF-YOLO: Cross Fusion YOLO for Object Detection in Adverse Weather with a High-quality Real Snow Dataset


Jun 03, 2022
Qiqi Ding, Peng Li, Xuefeng Yan, Ding Shi, Luming Liang, Weiming Wang, Haoran Xie, Jonathan Li, Mingqiang Wei

* 10pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Transformers in 3D Point Clouds: A Survey


May 16, 2022
Dening Lu, Qian Xie, Mingqiang Wei, Linlin Xu, Jonathan Li

* 22 pages, 5 figures, 5 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

3DCTN: 3D Convolution-Transformer Network for Point Cloud Classification


Mar 02, 2022
Dening Lu, Qian Xie, Linlin Xu, Jonathan Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Box2Seg: Learning Semantics of 3D Point Clouds with Box-Level Supervision


Jan 09, 2022
Yan Liu, Qingyong Hu, Yinjie Lei, Kai Xu, Jonathan Li, Yulan Guo

* 9 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Direction-aware Feature-level Frequency Decomposition for Single Image Deraining


Jun 15, 2021
Sen Deng, Yidan Feng, Mingqiang Wei, Haoran Xie, Yiping Chen, Jonathan Li, Xiao-Ping Zhang, Jing Qin


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Monitoring surface deformation over oilfield using MT-InSAR and production well data


Mar 18, 2021
Sarah Narges Fatholahi, Hongjie He, Lanying Wang, Awase Syed, Jonathan Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A comparative study of deep learning methods for building footprints detection using high spatial resolution aerial images


Mar 16, 2021
Hongjie He, Ke Yang, Yuwei Cai, Zijian Jiang, Qiutong Yu, Kun Zhao, Junbo Wang, Sarah Narges Fatholahi, Yan Liu, Hasti Andon Petrosians, Bingxu Hu, Liyuan Qing, Zhehan Zhang, Hongzhang Xu, Siyu Li, Linlin Xu, Jonathan Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Semantic Segmentation with Labeling Uncertainty and Class Imbalance


Feb 08, 2021
Patrik Olã Bressan, José Marcato Junior, José Augusto Correa Martins, Diogo Nunes Gonçalves, Daniel Matte Freitas, Lucas Prado Osco, Jonathan de Andrade Silva, Zhipeng Luo, Jonathan Li, Raymundo Cordero Garcia, Wesley Nunes Gonçalves

* 15 pages, 9 figures, 3 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Counting and Locating High-Density Objects Using Convolutional Neural Network


Feb 08, 2021
Mauro dos Santos de Arruda, Lucas Prado Osco, Plabiany Rodrigo Acosta, Diogo Nunes Gonçalves, José Marcato Junior, Ana Paula Marques Ramos, Edson Takashi Matsubara, Zhipeng Luo, Jonathan Li, Jonathan de Andrade Silva, Wesley Nunes Gonçalves

* 15 pages, 10 figures, 8 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>