Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
S3: Neural Shape, Skeleton, and Skinning Fields for 3D Human Modeling

Jan 17, 2021
Ze Yang, Shenlong Wang, Sivabalan Manivasagam, Zeng Huang, Wei-Chiu Ma, Xinchen Yan, Ersin Yumer, Raquel Urtasun


  Access Paper or Ask Questions

Monocular Real-Time Volumetric Performance Capture

Jul 28, 2020
Ruilong Li, Yuliang Xiu, Shunsuke Saito, Zeng Huang, Kyle Olszewski, Hao Li


  Access Paper or Ask Questions

ARCH: Animatable Reconstruction of Clothed Humans

Apr 10, 2020
Zeng Huang, Yuanlu Xu, Christoph Lassner, Hao Li, Tony Tung

* 10 pages, 10 figures, CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Perspective Undistortion of Portraits

May 18, 2019
Yajie Zhao, Zeng Huang, Tianye Li, Weikai Chen, Chloe LeGendre, Xinglei Ren, Jun Xing, Ari Shapiro, Hao Li

* 13 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

PIFu: Pixel-Aligned Implicit Function for High-Resolution Clothed Human Digitization

May 15, 2019
Shunsuke Saito, Zeng Huang, Ryota Natsume, Shigeo Morishima, Angjoo Kanazawa, Hao Li

* project page: https://shunsukesaito.github.io/PIFu 

  Access Paper or Ask Questions

SiCloPe: Silhouette-Based Clothed People

Dec 31, 2018
Ryota Natsume, Shunsuke Saito, Zeng Huang, Weikai Chen, Chongyang Ma, Hao Li, Shigeo Morishima


  Access Paper or Ask Questions

Auto-Conditioned Recurrent Networks for Extended Complex Human Motion Synthesis

Jul 09, 2018
Zimo Li, Yi Zhou, Shuangjiu Xiao, Chong He, Zeng Huang, Hao Li


  Access Paper or Ask Questions