Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ze Yang

Ze Yang

ShenZhen Key Lab of Computer Vision and Pattern Recognition, SIAT-SenseTime Joint Lab, Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences

TANet: Thread-Aware Pretraining for Abstractive Conversational SummarizationZe Yang , Liran Wang , Zhoujin Tian , Wei Wu , Zhoujun Li

* NAACL2022-findings 

   Access Paper or Ask Questions

RBGNet: Ray-based Grouping for 3D Object DetectionHaiyang Wang , Shaoshuai Shi , Ze Yang , Rongyao Fang , Qi Qian , Hongsheng Li , Bernt Schiele , Liwei Wang


   Access Paper or Ask Questions

Efficient Few-Shot Object Detection via Knowledge InheritanceZe Yang , Chi Zhang , Ruibo Li , Guosheng Lin


   Access Paper or Ask Questions

Assessment of Deep Learning-based Heart Rate Estimation using Remote Photoplethysmography under Different IlluminationsZe Yang , Haofei Wang , Feng Lu

* 3 tables, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

S3: Neural Shape, Skeleton, and Skinning Fields for 3D Human ModelingZe Yang , Shenlong Wang , Sivabalan Manivasagam , Zeng Huang , Wei-Chiu Ma , Xinchen Yan , Ersin Yumer , Raquel Urtasun


   Access Paper or Ask Questions

Recovering and Simulating Pedestrians in the WildZe Yang , Siva Manivasagam , Ming Liang , Bin Yang , Wei-Chiu Ma , Raquel Urtasun

* CoRL 2020 

   Access Paper or Ask Questions

StyleDGPT: Stylized Response Generation with Pre-trained Language ModelsZe Yang , Wei Wu , Can Xu , Xinnian Liang , Jiaqi Bai , Liran Wang , Wei Wang , Zhoujun Li

* Findings of EMNLP2020 

   Access Paper or Ask Questions

Open Domain Dialogue Generation with Latent ImagesZe Yang , Wei Wu , Huang Hu , Can Xu , Zhoujun Li


   Access Paper or Ask Questions

Context-Transformer: Tackling Object Confusion for Few-Shot DetectionZe Yang , Yali Wang , Xianyu Chen , Jianzhuang Liu , Yu Qiao

* Accepted by AAAI-2020 

   Access Paper or Ask Questions

Dense RepPoints: Representing Visual Objects with Dense Point SetsZe Yang , Yinghao Xu , Han Xue , Zheng Zhang , Raquel Urtasun , Liwei Wang , Stephen Lin , Han Hu


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>