Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ruilong Li

PlenOctrees for Real-time Rendering of Neural Radiance Fields


Mar 25, 2021
Alex Yu, Ruilong Li, Matthew Tancik, Hao Li, Ren Ng, Angjoo Kanazawa


  Access Paper or Ask Questions

Learn to Dance with AIST++: Music Conditioned 3D Dance Generation


Feb 02, 2021
Ruilong Li, Shan Yang, David A. Ross, Angjoo Kanazawa

* Project page: https://google.github.io/aichoreographer/; Dataset page: https://google.github.io/aistplusplus_dataset/ 

  Access Paper or Ask Questions

Monocular Real-Time Volumetric Performance Capture


Jul 28, 2020
Ruilong Li, Yuliang Xiu, Shunsuke Saito, Zeng Huang, Kyle Olszewski, Hao Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning Formation of Physically-Based Face Attributes


Apr 24, 2020
Ruilong Li, Karl Bladin, Yajie Zhao, Chinmay Chinara, Owen Ingraham, Pengda Xiang, Xinglei Ren, Pratusha Prasad, Bipin Kishore, Jun Xing, Hao Li

* 12 pages, 16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Example-Guided Style Consistent Image Synthesis from Semantic Labeling


Jun 04, 2019
Miao Wang, Guo-Ye Yang, Ruilong Li, Run-Ze Liang, Song-Hai Zhang, Peter. M. Hall, Shi-Min Hu

* CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Pose2Seg: Human Instance Segmentation Without Detection


Mar 28, 2018
Ruilong Li, Xin Dong, Zixi Cai, Dingcheng Yang, Haozhi Huang, Song-Hai Zhang, Paul L. Rosin, Shi-Min Hu

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions