Alert button
Picture for Ruilong Li

Ruilong Li

Alert button

NeRF-Det: Learning Geometry-Aware Volumetric Representation for Multi-View 3D Object Detection

Jul 27, 2023
Chenfeng Xu, Bichen Wu, Ji Hou, Sam Tsai, Ruilong Li, Jialiang Wang, Wei Zhan, Zijian He, Peter Vajda, Kurt Keutzer, Masayoshi Tomizuka

Figure 1 for NeRF-Det: Learning Geometry-Aware Volumetric Representation for Multi-View 3D Object Detection
Figure 2 for NeRF-Det: Learning Geometry-Aware Volumetric Representation for Multi-View 3D Object Detection
Figure 3 for NeRF-Det: Learning Geometry-Aware Volumetric Representation for Multi-View 3D Object Detection
Figure 4 for NeRF-Det: Learning Geometry-Aware Volumetric Representation for Multi-View 3D Object Detection
Viaarxiv icon

NerfAcc: Efficient Sampling Accelerates NeRFs

May 08, 2023
Ruilong Li, Hang Gao, Matthew Tancik, Angjoo Kanazawa

Figure 1 for NerfAcc: Efficient Sampling Accelerates NeRFs
Figure 2 for NerfAcc: Efficient Sampling Accelerates NeRFs
Figure 3 for NerfAcc: Efficient Sampling Accelerates NeRFs
Figure 4 for NerfAcc: Efficient Sampling Accelerates NeRFs
Viaarxiv icon

Nerfstudio: A Modular Framework for Neural Radiance Field Development

Feb 08, 2023
Matthew Tancik, Ethan Weber, Evonne Ng, Ruilong Li, Brent Yi, Justin Kerr, Terrance Wang, Alexander Kristoffersen, Jake Austin, Kamyar Salahi, Abhik Ahuja, David McAllister, Angjoo Kanazawa

Figure 1 for Nerfstudio: A Modular Framework for Neural Radiance Field Development
Figure 2 for Nerfstudio: A Modular Framework for Neural Radiance Field Development
Figure 3 for Nerfstudio: A Modular Framework for Neural Radiance Field Development
Figure 4 for Nerfstudio: A Modular Framework for Neural Radiance Field Development
Viaarxiv icon

Monocular Dynamic View Synthesis: A Reality Check

Oct 24, 2022
Hang Gao, Ruilong Li, Shubham Tulsiani, Bryan Russell, Angjoo Kanazawa

Figure 1 for Monocular Dynamic View Synthesis: A Reality Check
Figure 2 for Monocular Dynamic View Synthesis: A Reality Check
Figure 3 for Monocular Dynamic View Synthesis: A Reality Check
Figure 4 for Monocular Dynamic View Synthesis: A Reality Check
Viaarxiv icon

NerfAcc: A General NeRF Acceleration Toolbox

Oct 10, 2022
Ruilong Li, Matthew Tancik, Angjoo Kanazawa

Figure 1 for NerfAcc: A General NeRF Acceleration Toolbox
Figure 2 for NerfAcc: A General NeRF Acceleration Toolbox
Figure 3 for NerfAcc: A General NeRF Acceleration Toolbox
Figure 4 for NerfAcc: A General NeRF Acceleration Toolbox
Viaarxiv icon

TAVA: Template-free Animatable Volumetric Actors

Jun 21, 2022
Ruilong Li, Julian Tanke, Minh Vo, Michael Zollhofer, Jurgen Gall, Angjoo Kanazawa, Christoph Lassner

Figure 1 for TAVA: Template-free Animatable Volumetric Actors
Figure 2 for TAVA: Template-free Animatable Volumetric Actors
Figure 3 for TAVA: Template-free Animatable Volumetric Actors
Figure 4 for TAVA: Template-free Animatable Volumetric Actors
Viaarxiv icon

PlenOctrees for Real-time Rendering of Neural Radiance Fields

Mar 25, 2021
Alex Yu, Ruilong Li, Matthew Tancik, Hao Li, Ren Ng, Angjoo Kanazawa

Figure 1 for PlenOctrees for Real-time Rendering of Neural Radiance Fields
Figure 2 for PlenOctrees for Real-time Rendering of Neural Radiance Fields
Figure 3 for PlenOctrees for Real-time Rendering of Neural Radiance Fields
Figure 4 for PlenOctrees for Real-time Rendering of Neural Radiance Fields
Viaarxiv icon

Learn to Dance with AIST++: Music Conditioned 3D Dance Generation

Feb 02, 2021
Ruilong Li, Shan Yang, David A. Ross, Angjoo Kanazawa

Figure 1 for Learn to Dance with AIST++: Music Conditioned 3D Dance Generation
Figure 2 for Learn to Dance with AIST++: Music Conditioned 3D Dance Generation
Figure 3 for Learn to Dance with AIST++: Music Conditioned 3D Dance Generation
Figure 4 for Learn to Dance with AIST++: Music Conditioned 3D Dance Generation
Viaarxiv icon

Monocular Real-Time Volumetric Performance Capture

Jul 28, 2020
Ruilong Li, Yuliang Xiu, Shunsuke Saito, Zeng Huang, Kyle Olszewski, Hao Li

Figure 1 for Monocular Real-Time Volumetric Performance Capture
Figure 2 for Monocular Real-Time Volumetric Performance Capture
Figure 3 for Monocular Real-Time Volumetric Performance Capture
Figure 4 for Monocular Real-Time Volumetric Performance Capture
Viaarxiv icon