Alert button
Picture for Xiao Lin

Xiao Lin

Alert button

Instance-Adaptive and Geometric-Aware Keypoint Learning for Category-Level 6D Object Pose Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Xiao Lin, Wenfei Yang, Yuan Gao, Tianzhu Zhang

Figure 1 for Instance-Adaptive and Geometric-Aware Keypoint Learning for Category-Level 6D Object Pose Estimation
Figure 2 for Instance-Adaptive and Geometric-Aware Keypoint Learning for Category-Level 6D Object Pose Estimation
Figure 3 for Instance-Adaptive and Geometric-Aware Keypoint Learning for Category-Level 6D Object Pose Estimation
Figure 4 for Instance-Adaptive and Geometric-Aware Keypoint Learning for Category-Level 6D Object Pose Estimation
Viaarxiv icon

Task-Agnostic Detector for Insertion-Based Backdoor Attacks

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Weimin Lyu, Xiao Lin, Songzhu Zheng, Lu Pang, Haibin Ling, Susmit Jha, Chao Chen

Figure 1 for Task-Agnostic Detector for Insertion-Based Backdoor Attacks
Figure 2 for Task-Agnostic Detector for Insertion-Based Backdoor Attacks
Figure 3 for Task-Agnostic Detector for Insertion-Based Backdoor Attacks
Figure 4 for Task-Agnostic Detector for Insertion-Based Backdoor Attacks
Viaarxiv icon

CLIPose: Category-Level Object Pose Estimation with Pre-trained Vision-Language Knowledge

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2024
Xiao Lin, Minghao Zhu, Ronghao Dang, Guangliang Zhou, Shaolong Shu, Feng Lin, Chengju Liu, Qijun Chen

Viaarxiv icon

Hybridnet for depth estimation and semantic segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2024
Dalila Sánchez-Escobedo, Xiao Lin, Josep R. Casas, Montse Pardàs

Viaarxiv icon

RHOBIN Challenge: Reconstruction of Human Object Interaction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 07, 2024
Xianghui Xie, Xi Wang, Nikos Athanasiou, Bharat Lal Bhatnagar, Chun-Hao P. Huang, Kaichun Mo, Hao Chen, Xia Jia, Zerui Zhang, Liangxian Cui, Xiao Lin, Bingqiao Qian, Jie Xiao, Wenfei Yang, Hyeongjin Nam, Daniel Sungho Jung, Kihoon Kim, Kyoung Mu Lee, Otmar Hilliges, Gerard Pons-Moll

Viaarxiv icon

Human Body Model based ID using Shape and Pose Parameters

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2023
Aravind Sundaresan, Brian Burns, Indranil Sur, Yi Yao, Xiao Lin, Sujeong Kim

Viaarxiv icon

Performance Analysis of Integrated Data and Energy Transfer Assisted by Fluid Antenna Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 13, 2023
Xiao Lin, Halvin Yang, Yizhe Zhao, Jie Hu, Kai-Kit Wong

Viaarxiv icon

TransPose: 6D Object Pose Estimation with Geometry-Aware Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 25, 2023
Xiao Lin, Deming Wang, Guangliang Zhou, Chengju Liu, Qijun Chen

Figure 1 for TransPose: 6D Object Pose Estimation with Geometry-Aware Transformer
Figure 2 for TransPose: 6D Object Pose Estimation with Geometry-Aware Transformer
Figure 3 for TransPose: 6D Object Pose Estimation with Geometry-Aware Transformer
Figure 4 for TransPose: 6D Object Pose Estimation with Geometry-Aware Transformer
Viaarxiv icon

SayNav: Grounding Large Language Models for Dynamic Planning to Navigation in New Environments

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Abhinav Rajvanshi, Karan Sikka, Xiao Lin, Bhoram Lee, Han-Pang Chiu, Alvaro Velasquez

Figure 1 for SayNav: Grounding Large Language Models for Dynamic Planning to Navigation in New Environments
Figure 2 for SayNav: Grounding Large Language Models for Dynamic Planning to Navigation in New Environments
Figure 3 for SayNav: Grounding Large Language Models for Dynamic Planning to Navigation in New Environments
Figure 4 for SayNav: Grounding Large Language Models for Dynamic Planning to Navigation in New Environments
Viaarxiv icon

PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Zitong Zhan, Xiangfu Li, Qihang Li, Haonan He, Abhinav Pandey, Haitao Xiao, Yangmengfei Xu, Xiangyu Chen, Kuan Xu, Kun Cao, Zhipeng Zhao, Zihan Wang, Huan Xu, Zihang Fang, Yutian Chen, Wentao Wang, Xu Fang, Yi Du, Tianhao Wu, Xiao Lin, Yuheng Qiu, Fan Yang, Jingnan Shi, Shaoshu Su, Yiren Lu, Taimeng Fu, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Lihua Xie, Marco Hutter, Luca Carlone, Sebastian Scherer, Daning Huang, Yaoyu Hu, Junyi Geng, Chen Wang

Figure 1 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 2 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 3 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 4 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Viaarxiv icon