Alert button
Picture for Shaoyi Huang

Shaoyi Huang

Alert button

Zero-Space Cost Fault Tolerance for Transformer-based Language Models on ReRAM

Jan 22, 2024
Bingbing Li, Geng Yuan, Zigeng Wang, Shaoyi Huang, Hongwu Peng, Payman Behnam, Wujie Wen, Hang Liu, Caiwen Ding

Viaarxiv icon

MaxK-GNN: Towards Theoretical Speed Limits for Accelerating Graph Neural Networks Training

Dec 18, 2023
Hongwu Peng, Xi Xie, Kaustubh Shivdikar, MD Amit Hasan, Jiahui Zhao, Shaoyi Huang, Omer Khan, David Kaeli, Caiwen Ding

Viaarxiv icon

LinGCN: Structural Linearized Graph Convolutional Network for Homomorphically Encrypted Inference

Sep 30, 2023
Hongwu Peng, Ran Ran, Yukui Luo, Jiahui Zhao, Shaoyi Huang, Kiran Thorat, Tong Geng, Chenghong Wang, Xiaolin Xu, Wujie Wen, Caiwen Ding

Figure 1 for LinGCN: Structural Linearized Graph Convolutional Network for Homomorphically Encrypted Inference
Figure 2 for LinGCN: Structural Linearized Graph Convolutional Network for Homomorphically Encrypted Inference
Figure 3 for LinGCN: Structural Linearized Graph Convolutional Network for Homomorphically Encrypted Inference
Figure 4 for LinGCN: Structural Linearized Graph Convolutional Network for Homomorphically Encrypted Inference
Viaarxiv icon

Accel-GCN: High-Performance GPU Accelerator Design for Graph Convolution Networks

Aug 22, 2023
Xi Xie, Hongwu Peng, Amit Hasan, Shaoyi Huang, Jiahui Zhao, Haowen Fang, Wei Zhang, Tong Geng, Omer Khan, Caiwen Ding

Viaarxiv icon

AutoReP: Automatic ReLU Replacement for Fast Private Network Inference

Aug 20, 2023
Hongwu Peng, Shaoyi Huang, Tong Zhou, Yukui Luo, Chenghong Wang, Zigeng Wang, Jiahui Zhao, Xi Xie, Ang Li, Tony Geng, Kaleel Mahmood, Wujie Wen, Xiaolin Xu, Caiwen Ding

Figure 1 for AutoReP: Automatic ReLU Replacement for Fast Private Network Inference
Figure 2 for AutoReP: Automatic ReLU Replacement for Fast Private Network Inference
Figure 3 for AutoReP: Automatic ReLU Replacement for Fast Private Network Inference
Figure 4 for AutoReP: Automatic ReLU Replacement for Fast Private Network Inference
Viaarxiv icon

Neurogenesis Dynamics-inspired Spiking Neural Network Training Acceleration

Apr 24, 2023
Shaoyi Huang, Haowen Fang, Kaleel Mahmood, Bowen Lei, Nuo Xu, Bin Lei, Yue Sun, Dongkuan Xu, Wujie Wen, Caiwen Ding

Figure 1 for Neurogenesis Dynamics-inspired Spiking Neural Network Training Acceleration
Figure 2 for Neurogenesis Dynamics-inspired Spiking Neural Network Training Acceleration
Figure 3 for Neurogenesis Dynamics-inspired Spiking Neural Network Training Acceleration
Figure 4 for Neurogenesis Dynamics-inspired Spiking Neural Network Training Acceleration
Viaarxiv icon

RRNet: Towards ReLU-Reduced Neural Network for Two-party Computation Based Private Inference

Feb 22, 2023
Hongwu Peng, Shanglin Zhou, Yukui Luo, Nuo Xu, Shijin Duan, Ran Ran, Jiahui Zhao, Shaoyi Huang, Xi Xie, Chenghong Wang, Tong Geng, Wujie Wen, Xiaolin Xu, Caiwen Ding

Figure 1 for RRNet: Towards ReLU-Reduced Neural Network for Two-party Computation Based Private Inference
Figure 2 for RRNet: Towards ReLU-Reduced Neural Network for Two-party Computation Based Private Inference
Figure 3 for RRNet: Towards ReLU-Reduced Neural Network for Two-party Computation Based Private Inference
Figure 4 for RRNet: Towards ReLU-Reduced Neural Network for Two-party Computation Based Private Inference
Viaarxiv icon

Dynamic Sparse Training via More Exploration

Dec 14, 2022
Shaoyi Huang, Bowen Lei, Dongkuan Xu, Hongwu Peng, Yue Sun, Mimi Xie, Caiwen Ding

Figure 1 for Dynamic Sparse Training via More Exploration
Figure 2 for Dynamic Sparse Training via More Exploration
Figure 3 for Dynamic Sparse Training via More Exploration
Figure 4 for Dynamic Sparse Training via More Exploration
Viaarxiv icon

Dynamic Sparse Training via Balancing the Exploration-Exploitation Trade-off

Nov 30, 2022
Shaoyi Huang, Bowen Lei, Dongkuan Xu, Hongwu Peng, Yue Sun, Mimi Xie, Caiwen Ding

Figure 1 for Dynamic Sparse Training via Balancing the Exploration-Exploitation Trade-off
Figure 2 for Dynamic Sparse Training via Balancing the Exploration-Exploitation Trade-off
Figure 3 for Dynamic Sparse Training via Balancing the Exploration-Exploitation Trade-off
Figure 4 for Dynamic Sparse Training via Balancing the Exploration-Exploitation Trade-off
Viaarxiv icon