Alert button
Picture for Zhuang Li

Zhuang Li

Alert button

RENOVI: A Benchmark Towards Remediating Norm Violations in Socio-Cultural Conversations

Feb 17, 2024
Haolan Zhan, Zhuang Li, Xiaoxi Kang, Tao Feng, Yuncheng Hua, Lizhen Qu, Yi Ying, Mei Rianto Chandra, Kelly Rosalin, Jureynolds Jureynolds, Suraj Sharma, Shilin Qu, Linhao Luo, Lay-Ki Soon, Zhaleh Semnani Azad, Ingrid Zukerman, Gholamreza Haffari

Viaarxiv icon

Improving Cross-Domain Low-Resource Text Generation through LLM Post-Editing: A Programmer-Interpreter Approach

Feb 07, 2024
Zhuang Li, Levon Haroutunian, Raj Tumuluri, Philip Cohen, Gholamreza Haffari

Viaarxiv icon

Let's Negotiate! A Survey of Negotiation Dialogue Systems

Feb 02, 2024
Haolan Zhan, Yufei Wang, Tao Feng, Yuncheng Hua, Suraj Sharma, Zhuang Li, Lizhen Qu, Zhaleh Semnani Azad, Ingrid Zukerman, Gholamreza Haffari

Figure 1 for Let's Negotiate! A Survey of Negotiation Dialogue Systems
Figure 2 for Let's Negotiate! A Survey of Negotiation Dialogue Systems
Figure 3 for Let's Negotiate! A Survey of Negotiation Dialogue Systems
Figure 4 for Let's Negotiate! A Survey of Negotiation Dialogue Systems
Viaarxiv icon

SADAS: A Dialogue Assistant System Towards Remediating Norm Violations in Bilingual Socio-Cultural Conversations

Jan 29, 2024
Yuncheng Hua, Zhuang Li, Linhao Luo, Kadek Ananta Satriadi, Tao Feng, Haolan Zhan, Lizhen Qu, Suraj Sharma, Ingrid Zukerman, Zhaleh Semnani-Azad, Gholamreza Haffari

Viaarxiv icon

Natural Language Processing for Dialects of a Language: A Survey

Jan 11, 2024
Aditya Joshi, Raj Dabre, Diptesh Kanojia, Zhuang Li, Haolan Zhan, Gholamreza Haffari, Doris Dippold

Viaarxiv icon

Compositional Generalization for Multi-label Text Classification: A Data-Augmentation Approach

Dec 20, 2023
Yuyang Chai, Zhuang Li, Jiahui Liu, Lei Chen, Fei Li, Donghong Ji, Chong Teng

Viaarxiv icon

TMID: A Comprehensive Real-world Dataset for Trademark Infringement Detection in E-Commerce

Dec 08, 2023
Tongxin Hu, Zhuang Li, Xin Jin, Lizhen Qu, Xin Zhang

Viaarxiv icon

Paragraph-to-Image Generation with Information-Enriched Diffusion Model

Nov 29, 2023
Weijia Wu, Zhuang Li, Yefei He, Mike Zheng Shou, Chunhua Shen, Lele Cheng, Yan Li, Tingting Gao, Di Zhang, Zhongyuan Wang

Viaarxiv icon

Continual Learning for Image Segmentation with Dynamic Query

Nov 29, 2023
Weijia Wu, Yuzhong Zhao, Zhuang Li, Lianlei Shan, Hong Zhou, Mike Zheng Shou

Viaarxiv icon

Reranking for Natural Language Generation from Logical Forms: A Study based on Large Language Models

Sep 21, 2023
Levon Haroutunian, Zhuang Li, Lucian Galescu, Philip Cohen, Raj Tumuluri, Gholamreza Haffari

Viaarxiv icon