Alert button
Picture for Shuang Xu

Shuang Xu

Alert button

MobileVLM V2: Faster and Stronger Baseline for Vision Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Xiangxiang Chu, Limeng Qiao, Xinyu Zhang, Shuang Xu, Fei Wei, Yang Yang, Xiaofei Sun, Yiming Hu, Xinyang Lin, Bo Zhang, Chunhua Shen

Viaarxiv icon

MobileVLM : A Fast, Strong and Open Vision Language Assistant for Mobile Devices

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 30, 2023
Xiangxiang Chu, Limeng Qiao, Xinyang Lin, Shuang Xu, Yang Yang, Yiming Hu, Fei Wei, Xinyu Zhang, Bo Zhang, Xiaolin Wei, Chunhua Shen

Viaarxiv icon

ReFusion: Learning Image Fusion from Reconstruction with Learnable Loss via Meta-Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 13, 2023
Haowen Bai, Zixiang Zhao, Jiangshe Zhang, Yichen Wu, Lilun Deng, Yukun Cui, Shuang Xu, Baisong Jiang

Viaarxiv icon

RobustCalib: Robust Lidar-Camera Extrinsic Calibration with Consistency Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2023
Shuang Xu, Sifan Zhou, Zhi Tian, Jizhou Ma, Qiong Nie, Xiangxiang Chu

Viaarxiv icon

Neural Gradient Regularizer

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 13, 2023
Shuang Xu, Yifan Wang, Zixiang Zhao, Jiangjun Peng, Xiangyong Cao, Deyu Meng, Yulun Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool

Figure 1 for Neural Gradient Regularizer
Figure 2 for Neural Gradient Regularizer
Figure 3 for Neural Gradient Regularizer
Figure 4 for Neural Gradient Regularizer
Viaarxiv icon

A Knowledge-enhanced Two-stage Generative Framework for Medical Dialogue Information Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 30, 2023
Zefa Hu, Ziyi Ni, Jing Shi, Shuang Xu, Bo Xu

Figure 1 for A Knowledge-enhanced Two-stage Generative Framework for Medical Dialogue Information Extraction
Figure 2 for A Knowledge-enhanced Two-stage Generative Framework for Medical Dialogue Information Extraction
Figure 3 for A Knowledge-enhanced Two-stage Generative Framework for Medical Dialogue Information Extraction
Figure 4 for A Knowledge-enhanced Two-stage Generative Framework for Medical Dialogue Information Extraction
Viaarxiv icon

HIDFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Hyperspectral Image Denoising

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 20, 2023
Li Pang, Weizhen Gu, Xiangyong Cao, Xiangyu Rui, Jiangjun Peng, Shuang Xu, Gang Yang, Deyu Meng

Figure 1 for HIDFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Hyperspectral Image Denoising
Figure 2 for HIDFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Hyperspectral Image Denoising
Figure 3 for HIDFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Hyperspectral Image Denoising
Figure 4 for HIDFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Hyperspectral Image Denoising
Viaarxiv icon

ViLaS: Integrating Vision and Language into Automatic Speech Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
May 31, 2023
Minglun Han, Feilong Chen, Ziyi Ni, Linghui Meng, Jing Shi, Shuang Xu, Bo Xu

Figure 1 for ViLaS: Integrating Vision and Language into Automatic Speech Recognition
Figure 2 for ViLaS: Integrating Vision and Language into Automatic Speech Recognition
Figure 3 for ViLaS: Integrating Vision and Language into Automatic Speech Recognition
Figure 4 for ViLaS: Integrating Vision and Language into Automatic Speech Recognition
Viaarxiv icon

Equivariant Multi-Modality Image Fusion

Add code
Bookmark button
Alert button
May 19, 2023
Zixiang Zhao, Haowen Bai, Jiangshe Zhang, Yulun Zhang, Kai Zhang, Shuang Xu, Dongdong Chen, Radu Timofte, Luc Van Gool

Figure 1 for Equivariant Multi-Modality Image Fusion
Figure 2 for Equivariant Multi-Modality Image Fusion
Figure 3 for Equivariant Multi-Modality Image Fusion
Figure 4 for Equivariant Multi-Modality Image Fusion
Viaarxiv icon

X-LLM: Bootstrapping Advanced Large Language Models by Treating Multi-Modalities as Foreign Languages

Add code
Bookmark button
Alert button
May 10, 2023
Feilong Chen, Minglun Han, Haozhi Zhao, Qingyang Zhang, Jing Shi, Shuang Xu, Bo Xu

Figure 1 for X-LLM: Bootstrapping Advanced Large Language Models by Treating Multi-Modalities as Foreign Languages
Figure 2 for X-LLM: Bootstrapping Advanced Large Language Models by Treating Multi-Modalities as Foreign Languages
Figure 3 for X-LLM: Bootstrapping Advanced Large Language Models by Treating Multi-Modalities as Foreign Languages
Figure 4 for X-LLM: Bootstrapping Advanced Large Language Models by Treating Multi-Modalities as Foreign Languages
Viaarxiv icon