Alert button
Picture for Yaochen Zhu

Yaochen Zhu

Alert button

Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Xuansheng Wu, Haiyan Zhao, Yaochen Zhu, Yucheng Shi, Fan Yang, Tianming Liu, Xiaoming Zhai, Wenlin Yao, Jundong Li, Mengnan Du, Ninghao Liu

Figure 1 for Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era
Figure 2 for Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era
Figure 3 for Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era
Figure 4 for Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era
Viaarxiv icon

DPPA: Pruning Method for Large Language Model to Model Merging

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Yaochen Zhu, Rui Xia, Jiajun Zhang

Figure 1 for DPPA: Pruning Method for Large Language Model to Model Merging
Figure 2 for DPPA: Pruning Method for Large Language Model to Model Merging
Figure 3 for DPPA: Pruning Method for Large Language Model to Model Merging
Figure 4 for DPPA: Pruning Method for Large Language Model to Model Merging
Viaarxiv icon

Collaborative Large Language Model for Recommender Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 08, 2023
Yaochen Zhu, Liang Wu, Qi Guo, Liangjie Hong, Jundong Li

Figure 1 for Collaborative Large Language Model for Recommender Systems
Figure 2 for Collaborative Large Language Model for Recommender Systems
Figure 3 for Collaborative Large Language Model for Recommender Systems
Figure 4 for Collaborative Large Language Model for Recommender Systems
Viaarxiv icon

Knowledge Editing for Large Language Models: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 26, 2023
Song Wang, Yaochen Zhu, Haochen Liu, Zaiyi Zheng, Chen Chen, Jundong Li

Figure 1 for Knowledge Editing for Large Language Models: A Survey
Figure 2 for Knowledge Editing for Large Language Models: A Survey
Figure 3 for Knowledge Editing for Large Language Models: A Survey
Figure 4 for Knowledge Editing for Large Language Models: A Survey
Viaarxiv icon

Path-Specific Counterfactual Fairness for Recommender Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 05, 2023
Yaochen Zhu, Jing Ma, Liang Wu, Qi Guo, Liangjie Hong, Jundong Li

Figure 1 for Path-Specific Counterfactual Fairness for Recommender Systems
Figure 2 for Path-Specific Counterfactual Fairness for Recommender Systems
Figure 3 for Path-Specific Counterfactual Fairness for Recommender Systems
Figure 4 for Path-Specific Counterfactual Fairness for Recommender Systems
Viaarxiv icon

Personality-aware Human-centric Multimodal Reasoning: A New Task

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 05, 2023
Yaochen Zhu, Xiangqing Shen, Rui Xia

Figure 1 for Personality-aware Human-centric Multimodal Reasoning: A New Task
Figure 2 for Personality-aware Human-centric Multimodal Reasoning: A New Task
Figure 3 for Personality-aware Human-centric Multimodal Reasoning: A New Task
Figure 4 for Personality-aware Human-centric Multimodal Reasoning: A New Task
Viaarxiv icon

Causal Inference in Recommender Systems: A Survey of Strategies for Bias Mitigation, Explanation, and Generalization

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 03, 2023
Yaochen Zhu, Jing Ma, Jundong Li

Figure 1 for Causal Inference in Recommender Systems: A Survey of Strategies for Bias Mitigation, Explanation, and Generalization
Figure 2 for Causal Inference in Recommender Systems: A Survey of Strategies for Bias Mitigation, Explanation, and Generalization
Figure 3 for Causal Inference in Recommender Systems: A Survey of Strategies for Bias Mitigation, Explanation, and Generalization
Figure 4 for Causal Inference in Recommender Systems: A Survey of Strategies for Bias Mitigation, Explanation, and Generalization
Viaarxiv icon

Mutually-Regularized Dual Collaborative Variational Auto-encoder for Recommendation Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 21, 2022
Yaochen Zhu, Zhenzhong Chen

Figure 1 for Mutually-Regularized Dual Collaborative Variational Auto-encoder for Recommendation Systems
Figure 2 for Mutually-Regularized Dual Collaborative Variational Auto-encoder for Recommendation Systems
Figure 3 for Mutually-Regularized Dual Collaborative Variational Auto-encoder for Recommendation Systems
Figure 4 for Mutually-Regularized Dual Collaborative Variational Auto-encoder for Recommendation Systems
Viaarxiv icon

Deep Deconfounded Content-based Tag Recommendation for UGC with Causal Intervention

Add code
Bookmark button
Alert button
May 28, 2022
Yaochen Zhu, Xubin Ren, Jing Yi, Zhenzhong Chen

Figure 1 for Deep Deconfounded Content-based Tag Recommendation for UGC with Causal Intervention
Figure 2 for Deep Deconfounded Content-based Tag Recommendation for UGC with Causal Intervention
Figure 3 for Deep Deconfounded Content-based Tag Recommendation for UGC with Causal Intervention
Figure 4 for Deep Deconfounded Content-based Tag Recommendation for UGC with Causal Intervention
Viaarxiv icon