Alert button
Picture for Aliaksandr Siarohin

Aliaksandr Siarohin

Alert button

Panda-70M: Captioning 70M Videos with Multiple Cross-Modality Teachers

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Tsai-Shien Chen, Aliaksandr Siarohin, Willi Menapace, Ekaterina Deyneka, Hsiang-wei Chao, Byung Eun Jeon, Yuwei Fang, Hsin-Ying Lee, Jian Ren, Ming-Hsuan Yang, Sergey Tulyakov

Viaarxiv icon

Snap Video: Scaled Spatiotemporal Transformers for Text-to-Video Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Willi Menapace, Aliaksandr Siarohin, Ivan Skorokhodov, Ekaterina Deyneka, Tsai-Shien Chen, Anil Kag, Yuwei Fang, Aleksei Stoliar, Elisa Ricci, Jian Ren, Sergey Tulyakov

Viaarxiv icon

SPAD : Spatially Aware Multiview Diffusers

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2024
Yash Kant, Ziyi Wu, Michael Vasilkovsky, Guocheng Qian, Jian Ren, Riza Alp Guler, Bernard Ghanem, Sergey Tulyakov, Igor Gilitschenski, Aliaksandr Siarohin

Viaarxiv icon

AToM: Amortized Text-to-Mesh using 2D Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2024
Guocheng Qian, Junli Cao, Aliaksandr Siarohin, Yash Kant, Chaoyang Wang, Michael Vasilkovsky, Hsin-Ying Lee, Yuwei Fang, Ivan Skorokhodov, Peiye Zhuang, Igor Gilitschenski, Jian Ren, Bernard Ghanem, Kfir Aberman, Sergey Tulyakov

Viaarxiv icon

Diffusion Priors for Dynamic View Synthesis from Monocular Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 10, 2024
Chaoyang Wang, Peiye Zhuang, Aliaksandr Siarohin, Junli Cao, Guocheng Qian, Hsin-Ying Lee, Sergey Tulyakov

Viaarxiv icon

SceneWiz3D: Towards Text-guided 3D Scene Composition

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 13, 2023
Qihang Zhang, Chaoyang Wang, Aliaksandr Siarohin, Peiye Zhuang, Yinghao Xu, Ceyuan Yang, Dahua Lin, Bolei Zhou, Sergey Tulyakov, Hsin-Ying Lee

Viaarxiv icon

iNVS: Repurposing Diffusion Inpainters for Novel View Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2023
Yash Kant, Aliaksandr Siarohin, Michael Vasilkovsky, Riza Alp Guler, Jian Ren, Sergey Tulyakov, Igor Gilitschenski

Viaarxiv icon

HyperHuman: Hyper-Realistic Human Generation with Latent Structural Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Xian Liu, Jian Ren, Aliaksandr Siarohin, Ivan Skorokhodov, Yanyu Li, Dahua Lin, Xihui Liu, Ziwei Liu, Sergey Tulyakov

Figure 1 for HyperHuman: Hyper-Realistic Human Generation with Latent Structural Diffusion
Figure 2 for HyperHuman: Hyper-Realistic Human Generation with Latent Structural Diffusion
Figure 3 for HyperHuman: Hyper-Realistic Human Generation with Latent Structural Diffusion
Figure 4 for HyperHuman: Hyper-Realistic Human Generation with Latent Structural Diffusion
Viaarxiv icon

Synthesizing Artistic Cinemagraphs from Text

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 12, 2023
Aniruddha Mahapatra, Aliaksandr Siarohin, Hsin-Ying Lee, Sergey Tulyakov, Jun-Yan Zhu

Figure 1 for Synthesizing Artistic Cinemagraphs from Text
Figure 2 for Synthesizing Artistic Cinemagraphs from Text
Figure 3 for Synthesizing Artistic Cinemagraphs from Text
Figure 4 for Synthesizing Artistic Cinemagraphs from Text
Viaarxiv icon

AutoDecoding Latent 3D Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 07, 2023
Evangelos Ntavelis, Aliaksandr Siarohin, Kyle Olszewski, Chaoyang Wang, Luc Van Gool, Sergey Tulyakov

Figure 1 for AutoDecoding Latent 3D Diffusion Models
Figure 2 for AutoDecoding Latent 3D Diffusion Models
Figure 3 for AutoDecoding Latent 3D Diffusion Models
Figure 4 for AutoDecoding Latent 3D Diffusion Models
Viaarxiv icon