Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

A Dynamic Data Driven Approach for Explainable Scene UnderstandingZachary A Daniels , Dimitris Metaxas

* Unpublished draft of book chapter 

   Access Paper or Ask Questions

DeepRecon: Joint 2D Cardiac Segmentation and 3D Volume Reconstruction via A Structure-Specific Generative MethodQi Chang , Zhennan Yan , Mu Zhou , Di Liu , Khalid Sawalha , Meng Ye , Qilong Zhangli , Mikael Kanski , Subhi Al Aref , Leon Axel , Dimitris Metaxas

* MICCAI2022 

   Access Paper or Ask Questions

A Manifold View of Adversarial RiskWenjia Zhang , Yikai Zhang , Xiaoling Hu , Mayank Goswami , Chao Chen , Dimitris Metaxas


   Access Paper or Ask Questions

Global Matching with Overlapping Attention for Optical Flow EstimationShiyu Zhao , Long Zhao , Zhixing Zhang , Enyu Zhou , Dimitris Metaxas

* Accepted to CVPR 2022 (with additional figures) 

   Access Paper or Ask Questions

TransFusion: Multi-view Divergent Fusion for Medical Image Segmentation with TransformersDi Liu , Yunhe Gao , Qilong Zhangli , Zhennan Yan , Mu Zhou , Dimitris Metaxas


   Access Paper or Ask Questions

Region Proposal Rectification Towards Robust Instance Segmentation of Biological ImagesQilong Zhangli , Jingru Yi , Di Liu , Xiaoxiao He , Zhaoyang Xia , Haiming Tang , He Wang , Mu Zhou , Dimitris Metaxas


   Access Paper or Ask Questions

Show Me What and Tell Me How: Video Synthesis via Multimodal ConditioningLigong Han , Jian Ren , Hsin-Ying Lee , Francesco Barbieri , Kyle Olszewski , Shervin Minaee , Dimitris Metaxas , Sergey Tulyakov

* Accepted to CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

A Multi-scale Transformer for Medical Image Segmentation: Architectures, Model Efficiency, and BenchmarksYunhe Gao , Mu Zhou , Di Liu , Dimitris Metaxas


   Access Paper or Ask Questions

Modality Bank: Learn multi-modality images across data centers without sharing medical dataQi Chang , Hui Qu , Zhennan Yan , Yunhe Gao , Lohendran Baskaran , Dimitris Metaxas

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2012.08604 

   Access Paper or Ask Questions

Contrastive and Selective Hidden Embeddings for Medical Image SegmentationZhuowei Li , Zihao Liu , Zhiqiang Hu , Qing Xia , Ruiqin Xiong , Shaoting Zhang , Dimitris Metaxas , Tingting Jiang


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
>>