Alert button
Picture for Xu Tang

Xu Tang

Alert button

Multimodal Sense-Informed Prediction of 3D Human Motions

Add code
Bookmark button
Alert button
May 05, 2024
Zhenyu Lou, Qiongjie Cui, Haofan Wang, Xu Tang, Hong Zhou

Viaarxiv icon

StableGarment: Garment-Centric Generation via Stable Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2024
Rui Wang, Hailong Guo, Jiaming Liu, Huaxia Li, Haibo Zhao, Xu Tang, Yao Hu, Hao Tang, Peipei Li

Figure 1 for StableGarment: Garment-Centric Generation via Stable Diffusion
Figure 2 for StableGarment: Garment-Centric Generation via Stable Diffusion
Figure 3 for StableGarment: Garment-Centric Generation via Stable Diffusion
Figure 4 for StableGarment: Garment-Centric Generation via Stable Diffusion
Viaarxiv icon

Stable-Makeup: When Real-World Makeup Transfer Meets Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Yuxuan Zhang, Lifu Wei, Qing Zhang, Yiren Song, Jiaming Liu, Huaxia Li, Xu Tang, Yao Hu, Haibo Zhao

Viaarxiv icon

InstantID: Zero-shot Identity-Preserving Generation in Seconds

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Qixun Wang, Xu Bai, Haofan Wang, Zekui Qin, Anthony Chen, Huaxia Li, Xu Tang, Yao Hu

Viaarxiv icon

ZONE: Zero-Shot Instruction-Guided Local Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 28, 2023
Shanglin Li, Bohan Zeng, Yutang Feng, Sicheng Gao, Xuhui Liu, Jiaming Liu, Li Lin, Xu Tang, Yao Hu, Jianzhuang Liu, Baochang Zhang

Viaarxiv icon

SSR-Encoder: Encoding Selective Subject Representation for Subject-Driven Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Yuxuan Zhang, Jiaming Liu, Yiren Song, Rui Wang, Hao Tang, Jinpeng Yu, Huaxia Li, Xu Tang, Yao Hu, Han Pan, Zhongliang Jing

Viaarxiv icon

IPDreamer: Appearance-Controllable 3D Object Generation with Image Prompts

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2023
Bohan Zeng, Shanglin Li, Yutang Feng, Hong Li, Sicheng Gao, Jiaming Liu, Huaxia Li, Xu Tang, Jianzhuang Liu, Baochang Zhang

Figure 1 for IPDreamer: Appearance-Controllable 3D Object Generation with Image Prompts
Figure 2 for IPDreamer: Appearance-Controllable 3D Object Generation with Image Prompts
Figure 3 for IPDreamer: Appearance-Controllable 3D Object Generation with Image Prompts
Figure 4 for IPDreamer: Appearance-Controllable 3D Object Generation with Image Prompts
Viaarxiv icon

Remote Sensing Object Detection Meets Deep Learning: A Meta-review of Challenges and Advances

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 13, 2023
Xiangrong Zhang, Tianyang Zhang, Guanchun Wang, Peng Zhu, Xu Tang, Xiuping Jia, Licheng Jiao

Figure 1 for Remote Sensing Object Detection Meets Deep Learning: A Meta-review of Challenges and Advances
Figure 2 for Remote Sensing Object Detection Meets Deep Learning: A Meta-review of Challenges and Advances
Figure 3 for Remote Sensing Object Detection Meets Deep Learning: A Meta-review of Challenges and Advances
Figure 4 for Remote Sensing Object Detection Meets Deep Learning: A Meta-review of Challenges and Advances
Viaarxiv icon

Synthesizing Physically Plausible Human Motions in 3D Scenes

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 17, 2023
Liang Pan, Jingbo Wang, Buzhen Huang, Junyu Zhang, Haofan Wang, Xu Tang, Yangang Wang

Figure 1 for Synthesizing Physically Plausible Human Motions in 3D Scenes
Figure 2 for Synthesizing Physically Plausible Human Motions in 3D Scenes
Figure 3 for Synthesizing Physically Plausible Human Motions in 3D Scenes
Figure 4 for Synthesizing Physically Plausible Human Motions in 3D Scenes
Viaarxiv icon

Controllable Mind Visual Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2023
Bohan Zeng, Shanglin Li, Xuhui Liu, Sicheng Gao, Xiaolong Jiang, Xu Tang, Yao Hu, Jianzhuang Liu, Baochang Zhang

Figure 1 for Controllable Mind Visual Diffusion Model
Figure 2 for Controllable Mind Visual Diffusion Model
Figure 3 for Controllable Mind Visual Diffusion Model
Figure 4 for Controllable Mind Visual Diffusion Model
Viaarxiv icon