Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xu Tang

SVIP: Sequence VerIfication for Procedures in Videos


Dec 14, 2021
Yicheng Qian, Weixin Luo, Dongze Lian, Xu Tang, Peilin Zhao, Shenghua Gao


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Attention and Scale Complementary Network for Instance Segmentation in Remote Sensing Images


Jul 25, 2021
Tianyang Zhang, Xiangrong Zhang, Peng Zhu, Xu Tang, Chen Li, Licheng Jiao, Huiyu Zhou

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Temporal Action Detection with Transformer


Jul 14, 2021
Xiaolong Liu, Qimeng Wang, Yao Hu, Xu Tang, Song Bai, Xiang Bai

* Extended version 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Global Structure Consistency for Robust Object Tracking


Aug 26, 2020
Bi Li, Chengquan Zhang, Zhibin Hong, Xu Tang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Wenyu Liu

* Accepted by ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

HAMBox: Delving into Online High-quality Anchors Mining for Detecting Outer Faces


Dec 19, 2019
Yang Liu, Xu Tang, Xiang Wu, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DuBox: No-Prior Box Objection Detection via Residual Dual Scale Detectors


Apr 16, 2019
Shuai Chen, Jinpeng Li, Chuanqi Yao, Wenbo Hou, Shuo Qin, Wenyao Jin, Xu Tang


  Access Paper or Ask Questions

PyramidBox++: High Performance Detector for Finding Tiny Face


Mar 31, 2019
Zhihang Li, Xu Tang, Junyu Han, Jingtuo Liu, Ran He


  Access Paper or Ask Questions

PyramidBox: A Context-assisted Single Shot Face Detector


Aug 17, 2018
Xu Tang, Daniel K. Du, Zeqiang He, Jingtuo Liu

* ECCV2018 
* 21 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Adaptive Proposal Network for Object Detection in Optical Remote Sensing Images


Jul 19, 2018
Lin Cheng, Xu Liu, Lingling Li, Licheng Jiao, Xu Tang

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Polarimetric Convolutional Network for PolSAR Image Classification


Jul 09, 2018
Xu Liu, Licheng Jiao, Xu Tang, Qigong Sun, Dan Zhang

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions