Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiangrong Zhang

MidNet: An Anchor-and-Angle-Free Detector for Oriented Ship Detection in Aerial Images


Nov 22, 2021
Feng Jie, Yuping Liang, Junpeng Zhang, Xiangrong Zhang, Quanhe Yao, Licheng Jiao

* 9 pages, 5 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Affinity Loss and Erroneous Pseudo-Label Refinement for Weakly Supervised Semantic Segmentation


Aug 03, 2021
Xiangrong Zhang, Zelin Peng, Peng Zhu, Tianyang Zhang, Chen Li, Huiyu Zhou, Licheng Jiao


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Outlier Detection using Memory and Contrastive Learning


Jul 27, 2021
Ning Huyan, Dou Quan, Xiangrong Zhang, Xuefeng Liang, Jocelyn Chanussot, Licheng Jiao


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Attention and Scale Complementary Network for Instance Segmentation in Remote Sensing Images


Jul 25, 2021
Tianyang Zhang, Xiangrong Zhang, Peng Zhu, Xu Tang, Chen Li, Licheng Jiao, Huiyu Zhou

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Based Brain Tumor Segmentation: A Survey


Jul 21, 2020
Zhihua Liu, Long Chen, Lei Tong, Feixiang Zhou, Zheheng Jiang, Qianni Zhang, Caifeng Shan, Yinhai Wang, Xiangrong Zhang, Ling Li, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

OpenHI2 -- Open source histopathological image platform


Jan 15, 2020
Pargorn Puttapirat, Haichuan Zhang, Jingyi Deng, Yuxin Dong, Jiangbo Shi, Hongyu He, Zeyu Gao, Chunbao Wang, Xiangrong Zhang, Chen Li

* Preprint version accepted to AIPath2019 workshop at BIBM2019. 6 pages, 3 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Effects of annotation granularity in deep learning models for histopathological images


Jan 14, 2020
Jiangbo Shi, Zeyu Gao, Haichuan Zhang, Pargorn Puttapirat, Chunbao Wang, Xiangrong Zhang, Chen Li

* Accepted by AIPath2019 Workshop in BIBM2019. 7 pages, 4 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Detection and Tracking of Multiple Mice Using Part Proposal Networks


Jun 06, 2019
Zheheng Jiang, Zhihua Liu, Long Chen, Lei Tong, Xiangrong Zhang, Xiangyuan Lan, Danny Crookes, Ming-Hsuan Yang, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions