Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Absolute Wrong Makes Better: Boosting Weakly Supervised Object Detection via Negative Deterministic InformationGuanchun Wang , Xiangrong Zhang , Zelin Peng , Xu Tang , Huiyu Zhou , Licheng Jiao

* 7 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

A Multi-Transformation Evolutionary Framework for Influence Maximization in Social NetworksChao Wang , Jiaxuan Zhao , Lingling Li , Licheng Jiao , Jing Liu , Kai Wu

* This work has been submitted to the IEEE for possible publication. Copyright may be transferred without notice, after which this version may no longer be accessible 

   Access Paper or Ask Questions

Adaptively Lighting up Facial Expression Crucial Regions via Local Non-Local Joint NetworkShasha Mao , Guanghui Shi , Shuiping Gou , Dandan Yan , Licheng Jiao , Lin Xiong


   Access Paper or Ask Questions

Transformers Meet Visual Learning Understanding: A Comprehensive ReviewYuting Yang , Licheng Jiao , Xu Liu , Fang Liu , Shuyuan Yang , Zhixi Feng , Xu Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2010.11929, arXiv:1706.03762 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

RSBNet: One-Shot Neural Architecture Search for A Backbone Network in Remote Sensing Image RecognitionCheng Peng , Yangyang Li , Ronghua Shang , Licheng Jiao


   Access Paper or Ask Questions

FCOSR: A Simple Anchor-free Rotated Detector for Aerial Object DetectionZhonghua Li , Biao Hou , Zitong Wu , Licheng Jiao , Bo Ren , Chen Yang

* 10 pages, 6 tables, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

MidNet: An Anchor-and-Angle-Free Detector for Oriented Ship Detection in Aerial ImagesFeng Jie , Yuping Liang , Junpeng Zhang , Xiangrong Zhang , Quanhe Yao , Licheng Jiao

* 9 pages, 5 figures, 5 tables 

   Access Paper or Ask Questions

Stable and Compact Face Recognition via Unlabeled Data Driven Sparse Representation-Based ClassificationXiaohui Yang , Zheng Wang , Huan Wu , Licheng Jiao , Yiming Xu , Haolin Chen

* 43 pages, 10 figures, 3 tables 

   Access Paper or Ask Questions

LUAI Challenge 2021 on Learning to Understand Aerial ImagesGui-Song Xia , Jian Ding , Ming Qian , Nan Xue , Jiaming Han , Xiang Bai , Micheal Ying Yang , Shengyang Li , Serge Belongie , Jiebo Luo , Mihai Datcu , Marcello Pelillo , Liangpei Zhang , Qiang Zhou , Chao-hui Yu , Kaixuan Hu , Yingjia Bu , Wenming Tan , Zhe Yang , Wei Li , Shang Liu , Jiaxuan Zhao , Tianzhi Ma , Zi-han Gao , Lingqi Wang , Yi Zuo , Licheng Jiao , Chang Meng , Hao Wang , Jiahao Wang , Yiming Hui , Zhuojun Dong , Jie Zhang , Qianyue Bao , Zixiao Zhang , Fang Liu

* 7 pages, 2 figures, accepted by ICCVW 2021 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
>>