Alert button
Picture for Bo Dang

Bo Dang

Alert button

Real-Time Pill Identification for the Visually Impaired Using Deep Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 08, 2024
Bo Dang, Wenchao Zhao, Yufeng Li, Danqing Ma, Qixuan Yu, Elly Yijun Zhu

Viaarxiv icon

U2++ MoE: Scaling 4.7x parameters with minimal impact on RTF

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2024
Xingchen Song, Di Wu, Binbin Zhang, Dinghao Zhou, Zhendong Peng, Bo Dang, Fuping Pan, Chao Yang

Viaarxiv icon

Bridging Data Islands: Geographic Heterogeneity-Aware Federated Learning for Collaborative Remote Sensing Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 14, 2024
Jieyi Tan, Yansheng Li, Sergey A. Bartalev, Bo Dang, Wei Chen, Yongjun Zhang, Liangqi Yuan

Viaarxiv icon

Leveraging Deep Learning and Xception Architecture for High-Accuracy MRI Classification in Alzheimer Diagnosis

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2024
Shaojie Li, Haichen Qu, Xinqi Dong, Bo Dang, Hengyi Zang, Yulu Gong

Viaarxiv icon

Utilizing the LightGBM Algorithm for Operator User Credit Assessment Research

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Shaojie Li, Xinqi Dong, Danqing Ma, Bo Dang, Hengyi Zang, Yulu Gong

Figure 1 for Utilizing the LightGBM Algorithm for Operator User Credit Assessment Research
Figure 2 for Utilizing the LightGBM Algorithm for Operator User Credit Assessment Research
Figure 3 for Utilizing the LightGBM Algorithm for Operator User Credit Assessment Research
Figure 4 for Utilizing the LightGBM Algorithm for Operator User Credit Assessment Research
Viaarxiv icon

Fostc3net:A Lightweight YOLOv5 Based On the Network Structure Optimization

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2024
Danqing Ma, Shaojie Li, Bo Dang, Hengyi Zang, Xinqi Dong

Figure 1 for Fostc3net:A Lightweight YOLOv5 Based On the Network Structure Optimization
Figure 2 for Fostc3net:A Lightweight YOLOv5 Based On the Network Structure Optimization
Figure 3 for Fostc3net:A Lightweight YOLOv5 Based On the Network Structure Optimization
Figure 4 for Fostc3net:A Lightweight YOLOv5 Based On the Network Structure Optimization
Viaarxiv icon

SkySense: A Multi-Modal Remote Sensing Foundation Model Towards Universal Interpretation for Earth Observation Imagery

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2023
Xin Guo, Jiangwei Lao, Bo Dang, Yingying Zhang, Lei Yu, Lixiang Ru, Liheng Zhong, Ziyuan Huang, Kang Wu, Dingxiang Hu, Huimei He, Jian Wang, Jingdong Chen, Ming Yang, Yongjun Zhang, Yansheng Li

Viaarxiv icon

ZeroPrompt: Streaming Acoustic Encoders are Zero-Shot Masked LMs

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2023
Xingchen Song, Di Wu, Binbin Zhang, Zhendong Peng, Bo Dang, Fuping Pan, Zhiyong Wu

Figure 1 for ZeroPrompt: Streaming Acoustic Encoders are Zero-Shot Masked LMs
Figure 2 for ZeroPrompt: Streaming Acoustic Encoders are Zero-Shot Masked LMs
Figure 3 for ZeroPrompt: Streaming Acoustic Encoders are Zero-Shot Masked LMs
Figure 4 for ZeroPrompt: Streaming Acoustic Encoders are Zero-Shot Masked LMs
Viaarxiv icon

GLH-Water: A Large-Scale Dataset for Global Surface Water Detection in Large-Size Very-High-Resolution Satellite Imagery

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2023
Yansheng Li, Bo Dang, Wanchun Li, Yongjun Zhang

Figure 1 for GLH-Water: A Large-Scale Dataset for Global Surface Water Detection in Large-Size Very-High-Resolution Satellite Imagery
Figure 2 for GLH-Water: A Large-Scale Dataset for Global Surface Water Detection in Large-Size Very-High-Resolution Satellite Imagery
Figure 3 for GLH-Water: A Large-Scale Dataset for Global Surface Water Detection in Large-Size Very-High-Resolution Satellite Imagery
Figure 4 for GLH-Water: A Large-Scale Dataset for Global Surface Water Detection in Large-Size Very-High-Resolution Satellite Imagery
Viaarxiv icon

Progressive Learning with Cross-Window Consistency for Semi-Supervised Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 22, 2022
Bo Dang, Yansheng Li

Figure 1 for Progressive Learning with Cross-Window Consistency for Semi-Supervised Semantic Segmentation
Figure 2 for Progressive Learning with Cross-Window Consistency for Semi-Supervised Semantic Segmentation
Figure 3 for Progressive Learning with Cross-Window Consistency for Semi-Supervised Semantic Segmentation
Figure 4 for Progressive Learning with Cross-Window Consistency for Semi-Supervised Semantic Segmentation
Viaarxiv icon