Alert button
Picture for Runqi Wang

Runqi Wang

Alert button

Cross-Level Distillation and Feature Denoising for Cross-Domain Few-Shot Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 04, 2023
Hao Zheng, Runqi Wang, Jianzhuang Liu, Asako Kanezaki

Viaarxiv icon

Self-Enhancement Improves Text-Image Retrieval in Foundation Visual-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 11, 2023
Yuguang Yang, Yiming Wang, Shupeng Geng, Runqi Wang, Yimi Wang, Sheng Wu, Baochang Zhang

Figure 1 for Self-Enhancement Improves Text-Image Retrieval in Foundation Visual-Language Models
Figure 2 for Self-Enhancement Improves Text-Image Retrieval in Foundation Visual-Language Models
Figure 3 for Self-Enhancement Improves Text-Image Retrieval in Foundation Visual-Language Models
Figure 4 for Self-Enhancement Improves Text-Image Retrieval in Foundation Visual-Language Models
Viaarxiv icon

AttriCLIP: A Non-Incremental Learner for Incremental Knowledge Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 19, 2023
Runqi Wang, Xiaoyue Duan, Guoliang Kang, Jianzhuang Liu, Shaohui Lin, Songcen Xu, Jinhu Lv, Baochang Zhang

Figure 1 for AttriCLIP: A Non-Incremental Learner for Incremental Knowledge Learning
Figure 2 for AttriCLIP: A Non-Incremental Learner for Incremental Knowledge Learning
Figure 3 for AttriCLIP: A Non-Incremental Learner for Incremental Knowledge Learning
Figure 4 for AttriCLIP: A Non-Incremental Learner for Incremental Knowledge Learning
Viaarxiv icon

Few-Shot Learning with Visual Distribution Calibration and Cross-Modal Distribution Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
May 19, 2023
Runqi Wang, Hao Zheng, Xiaoyue Duan, Jianzhuang Liu, Yuning Lu, Tian Wang, Songcen Xu, Baochang Zhang

Figure 1 for Few-Shot Learning with Visual Distribution Calibration and Cross-Modal Distribution Alignment
Figure 2 for Few-Shot Learning with Visual Distribution Calibration and Cross-Modal Distribution Alignment
Figure 3 for Few-Shot Learning with Visual Distribution Calibration and Cross-Modal Distribution Alignment
Figure 4 for Few-Shot Learning with Visual Distribution Calibration and Cross-Modal Distribution Alignment
Viaarxiv icon

Rethinking the Number of Shots in Robust Model-Agnostic Meta-Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2022
Xiaoyue Duan, Guoliang Kang, Runqi Wang, Shumin Han, Song Xue, Tian Wang, Baochang Zhang

Figure 1 for Rethinking the Number of Shots in Robust Model-Agnostic Meta-Learning
Figure 2 for Rethinking the Number of Shots in Robust Model-Agnostic Meta-Learning
Figure 3 for Rethinking the Number of Shots in Robust Model-Agnostic Meta-Learning
Figure 4 for Rethinking the Number of Shots in Robust Model-Agnostic Meta-Learning
Viaarxiv icon

Anti-Retroactive Interference for Lifelong Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 27, 2022
Runqi Wang, Yuxiang Bao, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Wentao Zhu, Guodong Guo

Figure 1 for Anti-Retroactive Interference for Lifelong Learning
Figure 2 for Anti-Retroactive Interference for Lifelong Learning
Figure 3 for Anti-Retroactive Interference for Lifelong Learning
Figure 4 for Anti-Retroactive Interference for Lifelong Learning
Viaarxiv icon

Confidence Dimension for Deep Learning based on Hoeffding Inequality and Relative Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 17, 2022
Runqi Wang, Linlin Yang, Baochang Zhang, Wentao Zhu, David Doermann, Guodong Guo

Figure 1 for Confidence Dimension for Deep Learning based on Hoeffding Inequality and Relative Evaluation
Figure 2 for Confidence Dimension for Deep Learning based on Hoeffding Inequality and Relative Evaluation
Figure 3 for Confidence Dimension for Deep Learning based on Hoeffding Inequality and Relative Evaluation
Figure 4 for Confidence Dimension for Deep Learning based on Hoeffding Inequality and Relative Evaluation
Viaarxiv icon

Associative Adversarial Learning Based on Selective Attack

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 04, 2022
Runqi Wang, Xiaoyue Duan, Baochang Zhang, Song Xue, Wentao Zhu, David Doermann, Guodong Guo

Figure 1 for Associative Adversarial Learning Based on Selective Attack
Figure 2 for Associative Adversarial Learning Based on Selective Attack
Figure 3 for Associative Adversarial Learning Based on Selective Attack
Figure 4 for Associative Adversarial Learning Based on Selective Attack
Viaarxiv icon

Cogradient Descent for Dependable Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 20, 2021
Runqi Wang, Baochang Zhang, Li'an Zhuo, Qixiang Ye, David Doermann

Figure 1 for Cogradient Descent for Dependable Learning
Figure 2 for Cogradient Descent for Dependable Learning
Figure 3 for Cogradient Descent for Dependable Learning
Figure 4 for Cogradient Descent for Dependable Learning
Viaarxiv icon