Alert button
Picture for Jianyun Xu

Jianyun Xu

Alert button

FusionFormer: A Multi-sensory Fusion in Bird's-Eye-View and Temporal Consistent Transformer for 3D Objection

Sep 11, 2023
Chunyong Hu, Hang Zheng, Kun Li, Jianyun Xu, Weibo Mao, Maochun Luo, Lingxuan Wang, Mingxia Chen, Kaixuan Liu, Yiru Zhao, Peihan Hao, Minzhe Liu, Kaicheng Yu

Figure 1 for FusionFormer: A Multi-sensory Fusion in Bird's-Eye-View and Temporal Consistent Transformer for 3D Objection
Figure 2 for FusionFormer: A Multi-sensory Fusion in Bird's-Eye-View and Temporal Consistent Transformer for 3D Objection
Figure 3 for FusionFormer: A Multi-sensory Fusion in Bird's-Eye-View and Temporal Consistent Transformer for 3D Objection
Figure 4 for FusionFormer: A Multi-sensory Fusion in Bird's-Eye-View and Temporal Consistent Transformer for 3D Objection
Viaarxiv icon

PUPS: Point Cloud Unified Panoptic Segmentation

Feb 28, 2023
Shihao Su, Jianyun Xu, Huanyu Wang, Zhenwei Miao, Xin Zhan, Dayang Hao, Xi Li

Figure 1 for PUPS: Point Cloud Unified Panoptic Segmentation
Figure 2 for PUPS: Point Cloud Unified Panoptic Segmentation
Figure 3 for PUPS: Point Cloud Unified Panoptic Segmentation
Figure 4 for PUPS: Point Cloud Unified Panoptic Segmentation
Viaarxiv icon

INT: Towards Infinite-frames 3D Detection with An Efficient Framework

Sep 30, 2022
Jianyun Xu, Zhenwei Miao, Da Zhang, Hongyu Pan, Kaixuan Liu, Peihan Hao, Jun Zhu, Zhengyang Sun, Hongmin Li, Xin Zhan

Figure 1 for INT: Towards Infinite-frames 3D Detection with An Efficient Framework
Figure 2 for INT: Towards Infinite-frames 3D Detection with An Efficient Framework
Figure 3 for INT: Towards Infinite-frames 3D Detection with An Efficient Framework
Figure 4 for INT: Towards Infinite-frames 3D Detection with An Efficient Framework
Viaarxiv icon

Multimodal trajectory forecasting based on discrete heat map

Jun 22, 2021
Jingni Yuan, Jianyun Xu, Yushi Zhu

Figure 1 for Multimodal trajectory forecasting based on discrete heat map
Figure 2 for Multimodal trajectory forecasting based on discrete heat map
Viaarxiv icon

CenterAtt: Fast 2-stage Center Attention Network

Jun 19, 2021
Jianyun Xu, Xin Tang, Jian Dou, Xu Shu, Yushi Zhu

Figure 1 for CenterAtt: Fast 2-stage Center Attention Network
Figure 2 for CenterAtt: Fast 2-stage Center Attention Network
Figure 3 for CenterAtt: Fast 2-stage Center Attention Network
Figure 4 for CenterAtt: Fast 2-stage Center Attention Network
Viaarxiv icon

RPVNet: A Deep and Efficient Range-Point-Voxel Fusion Network for LiDAR Point Cloud Segmentation

Mar 24, 2021
Jianyun Xu, Ruixiang Zhang, Jian Dou, Yushi Zhu, Jie Sun, Shiliang Pu

Figure 1 for RPVNet: A Deep and Efficient Range-Point-Voxel Fusion Network for LiDAR Point Cloud Segmentation
Figure 2 for RPVNet: A Deep and Efficient Range-Point-Voxel Fusion Network for LiDAR Point Cloud Segmentation
Figure 3 for RPVNet: A Deep and Efficient Range-Point-Voxel Fusion Network for LiDAR Point Cloud Segmentation
Figure 4 for RPVNet: A Deep and Efficient Range-Point-Voxel Fusion Network for LiDAR Point Cloud Segmentation
Viaarxiv icon