Alert button
Picture for Kaixuan Liu

Kaixuan Liu

Alert button

FusionFormer: A Multi-sensory Fusion in Bird's-Eye-View and Temporal Consistent Transformer for 3D Objection

Sep 11, 2023
Chunyong Hu, Hang Zheng, Kun Li, Jianyun Xu, Weibo Mao, Maochun Luo, Lingxuan Wang, Mingxia Chen, Kaixuan Liu, Yiru Zhao, Peihan Hao, Minzhe Liu, Kaicheng Yu

Figure 1 for FusionFormer: A Multi-sensory Fusion in Bird's-Eye-View and Temporal Consistent Transformer for 3D Objection
Figure 2 for FusionFormer: A Multi-sensory Fusion in Bird's-Eye-View and Temporal Consistent Transformer for 3D Objection
Figure 3 for FusionFormer: A Multi-sensory Fusion in Bird's-Eye-View and Temporal Consistent Transformer for 3D Objection
Figure 4 for FusionFormer: A Multi-sensory Fusion in Bird's-Eye-View and Temporal Consistent Transformer for 3D Objection
Viaarxiv icon

INT: Towards Infinite-frames 3D Detection with An Efficient Framework

Sep 30, 2022
Jianyun Xu, Zhenwei Miao, Da Zhang, Hongyu Pan, Kaixuan Liu, Peihan Hao, Jun Zhu, Zhengyang Sun, Hongmin Li, Xin Zhan

Figure 1 for INT: Towards Infinite-frames 3D Detection with An Efficient Framework
Figure 2 for INT: Towards Infinite-frames 3D Detection with An Efficient Framework
Figure 3 for INT: Towards Infinite-frames 3D Detection with An Efficient Framework
Figure 4 for INT: Towards Infinite-frames 3D Detection with An Efficient Framework
Viaarxiv icon

Convolutional Neural Networks with A Topographic Representation Module for EEG-Based Brain-Computer Interfaces

Aug 30, 2022
Xinbin Liang, Yaru Liu, Yang Yu, Kaixuan Liu, Yadong Liu, Zongtan Zhou

Figure 1 for Convolutional Neural Networks with A Topographic Representation Module for EEG-Based Brain-Computer Interfaces
Figure 2 for Convolutional Neural Networks with A Topographic Representation Module for EEG-Based Brain-Computer Interfaces
Figure 3 for Convolutional Neural Networks with A Topographic Representation Module for EEG-Based Brain-Computer Interfaces
Figure 4 for Convolutional Neural Networks with A Topographic Representation Module for EEG-Based Brain-Computer Interfaces
Viaarxiv icon