Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Adversarial Camouflage for Node Injection Attack on Graphs


Aug 03, 2022
Shuchang Tao, Qi Cao, Huawei Shen, Yunfan Wu, Liang Hou, Xueqi Cheng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning node embeddings via summary graphs: a brief theoretical analysis


Jul 04, 2022
Houquan Zhou, Shenghua Liu, Danai Koutra, Huawei Shen, Xueqi Cheng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Few-Shot Stance Detection via Target-Aware Prompt Distillation


Jun 27, 2022
Yan Jiang, Jinhua Gao, Huawei Shen, Xueqi Cheng

* Accepted by SIGIR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Augmentation-Aware Self-Supervision for Data-Efficient GAN Training


May 31, 2022
Liang Hou, Qi Cao, Huawei Shen, Siyuan Pan, Xiaoshuang Li, Xueqi Cheng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LoL: A Comparative Regularization Loss over Query Reformulation Losses for Pseudo-Relevance Feedback


Apr 25, 2022
Yunchang Zhu, Liang Pang, Yanyan Lan, Huawei Shen, Xueqi Cheng

* Accepted at SIGIR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-scale Anomaly Detection for Big Time Series of Industrial Sensors


Apr 18, 2022
Quan Ding, Shenghua Liu, Bin Zhou, Huawei Shen, Xueqi Cheng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Improving Multi-task Generalization Ability for Neural Text Matching via Prompt Learning


Apr 06, 2022
Shicheng Xu, Liang Pang, Huawei Shen, Xueqi Cheng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Roadmap for Big Model


Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Twin Weisfeiler-Lehman: High Expressive GNNs for Graph Classification


Mar 22, 2022
Zhaohui Wang, Qi Cao, Huawei Shen, Bingbing Xu, Xueqi Cheng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Transductive Learning for Unsupervised Text Style Transfer


Sep 16, 2021
Fei Xiao, Liang Pang, Yanyan Lan, Yan Wang, Huawei Shen, Xueqi Cheng

* Accepted at EMNLP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>