Alert button
Picture for Xiao Gu

Xiao Gu

Alert button

Multi-Scale Cross Contrastive Learning for Semi-Supervised Medical Image Segmentation

Jun 25, 2023
Qianying Liu, Xiao Gu, Paul Henderson, Fani Deligianni

Figure 1 for Multi-Scale Cross Contrastive Learning for Semi-Supervised Medical Image Segmentation
Figure 2 for Multi-Scale Cross Contrastive Learning for Semi-Supervised Medical Image Segmentation
Figure 3 for Multi-Scale Cross Contrastive Learning for Semi-Supervised Medical Image Segmentation
Figure 4 for Multi-Scale Cross Contrastive Learning for Semi-Supervised Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Revisiting Self-Supervised Contrastive Learning for Facial Expression Recognition

Oct 08, 2022
Yuxuan Shu, Xiao Gu, Guang-Zhong Yang, Benny Lo

Figure 1 for Revisiting Self-Supervised Contrastive Learning for Facial Expression Recognition
Figure 2 for Revisiting Self-Supervised Contrastive Learning for Facial Expression Recognition
Figure 3 for Revisiting Self-Supervised Contrastive Learning for Facial Expression Recognition
Figure 4 for Revisiting Self-Supervised Contrastive Learning for Facial Expression Recognition
Viaarxiv icon

Clustering Egocentric Images in Passive Dietary Monitoring with Self-Supervised Learning

Aug 25, 2022
Jiachuan Peng, Peilun Shi, Jianing Qiu, Xinwei Ju, Frank P. -W. Lo, Xiao Gu, Wenyan Jia, Tom Baranowski, Matilda Steiner-Asiedu, Alex K. Anderson, Megan A McCrory, Edward Sazonov, Mingui Sun, Gary Frost, Benny Lo

Figure 1 for Clustering Egocentric Images in Passive Dietary Monitoring with Self-Supervised Learning
Figure 2 for Clustering Egocentric Images in Passive Dietary Monitoring with Self-Supervised Learning
Figure 3 for Clustering Egocentric Images in Passive Dietary Monitoring with Self-Supervised Learning
Figure 4 for Clustering Egocentric Images in Passive Dietary Monitoring with Self-Supervised Learning
Viaarxiv icon

Neural Message Passing for Visual Relationship Detection

Aug 08, 2022
Yue Hu, Siheng Chen, Xu Chen, Ya Zhang, Xiao Gu

Figure 1 for Neural Message Passing for Visual Relationship Detection
Figure 2 for Neural Message Passing for Visual Relationship Detection
Figure 3 for Neural Message Passing for Visual Relationship Detection
Figure 4 for Neural Message Passing for Visual Relationship Detection
Viaarxiv icon

Re-thinking and Re-labeling LIDC-IDRI for Robust Pulmonary Cancer Prediction

Jul 28, 2022
Hanxiao Zhang, Xiao Gu, Minghui Zhang, Weihao Yu, Liang Chen, Zhexin Wang, Feng Yao, Yun Gu, Guang-Zhong Yang

Figure 1 for Re-thinking and Re-labeling LIDC-IDRI for Robust Pulmonary Cancer Prediction
Figure 2 for Re-thinking and Re-labeling LIDC-IDRI for Robust Pulmonary Cancer Prediction
Figure 3 for Re-thinking and Re-labeling LIDC-IDRI for Robust Pulmonary Cancer Prediction
Figure 4 for Re-thinking and Re-labeling LIDC-IDRI for Robust Pulmonary Cancer Prediction
Viaarxiv icon

Tackling Long-Tailed Category Distribution Under Domain Shifts

Jul 20, 2022
Xiao Gu, Yao Guo, Zeju Li, Jianing Qiu, Qi Dou, Yuxuan Liu, Benny Lo, Guang-Zhong Yang

Figure 1 for Tackling Long-Tailed Category Distribution Under Domain Shifts
Figure 2 for Tackling Long-Tailed Category Distribution Under Domain Shifts
Figure 3 for Tackling Long-Tailed Category Distribution Under Domain Shifts
Figure 4 for Tackling Long-Tailed Category Distribution Under Domain Shifts
Viaarxiv icon

Faithful learning with sure data for lung nodule diagnosis

Feb 25, 2022
Hanxiao Zhang, Liang Chen, Xiao Gu, Minghui Zhang, Yulei Qin, Feng Yao, Zhexin Wang, Yun Gu, Guang-Zhong Yang

Figure 1 for Faithful learning with sure data for lung nodule diagnosis
Figure 2 for Faithful learning with sure data for lung nodule diagnosis
Figure 3 for Faithful learning with sure data for lung nodule diagnosis
Figure 4 for Faithful learning with sure data for lung nodule diagnosis
Viaarxiv icon

Egocentric Human Trajectory Forecasting with a Wearable Camera and Multi-Modal Fusion

Nov 04, 2021
Jianing Qiu, Lipeng Chen, Xiao Gu, Frank P. -W. Lo, Ya-Yen Tsai, Jiankai Sun, Jiaqi Liu, Benny Lo

Figure 1 for Egocentric Human Trajectory Forecasting with a Wearable Camera and Multi-Modal Fusion
Figure 2 for Egocentric Human Trajectory Forecasting with a Wearable Camera and Multi-Modal Fusion
Figure 3 for Egocentric Human Trajectory Forecasting with a Wearable Camera and Multi-Modal Fusion
Figure 4 for Egocentric Human Trajectory Forecasting with a Wearable Camera and Multi-Modal Fusion
Viaarxiv icon

Occlusion-Invariant Rotation-Equivariant Semi-Supervised Depth Based Cross-View Gait Pose Estimation

Sep 03, 2021
Xiao Gu, Jianxin Yang, Hanxiao Zhang, Jianing Qiu, Frank Po Wen Lo, Yao Guo, Guang-Zhong Yang, Benny Lo

Figure 1 for Occlusion-Invariant Rotation-Equivariant Semi-Supervised Depth Based Cross-View Gait Pose Estimation
Figure 2 for Occlusion-Invariant Rotation-Equivariant Semi-Supervised Depth Based Cross-View Gait Pose Estimation
Figure 3 for Occlusion-Invariant Rotation-Equivariant Semi-Supervised Depth Based Cross-View Gait Pose Estimation
Figure 4 for Occlusion-Invariant Rotation-Equivariant Semi-Supervised Depth Based Cross-View Gait Pose Estimation
Viaarxiv icon