Alert button
Picture for Zeju Li

Zeju Li

Alert button

3DMIT: 3D Multi-modal Instruction Tuning for Scene Understanding

Jan 16, 2024
Zeju Li, Chao Zhang, Xiaoyan Wang, Ruilong Ren, Yifan Xu, Ruifei Ma, Xiangde Liu

Viaarxiv icon

Post-Deployment Adaptation with Access to Source Data via Federated Learning and Source-Target Remote Gradient Alignment

Aug 31, 2023
Felix Wagner, Zeju Li, Pramit Saha, Konstantinos Kamnitsas

Figure 1 for Post-Deployment Adaptation with Access to Source Data via Federated Learning and Source-Target Remote Gradient Alignment
Figure 2 for Post-Deployment Adaptation with Access to Source Data via Federated Learning and Source-Target Remote Gradient Alignment
Figure 3 for Post-Deployment Adaptation with Access to Source Data via Federated Learning and Source-Target Remote Gradient Alignment
Viaarxiv icon

Robustness Stress Testing in Medical Image Classification

Aug 14, 2023
Mobarakol Islam, Zeju Li, Ben Glocker

Viaarxiv icon

Joint Optimization of Class-Specific Training- and Test-Time Data Augmentation in Segmentation

May 30, 2023
Zeju Li, Konstantinos Kamnitsas, Qi Dou, Chen Qin, Ben Glocker

Figure 1 for Joint Optimization of Class-Specific Training- and Test-Time Data Augmentation in Segmentation
Figure 2 for Joint Optimization of Class-Specific Training- and Test-Time Data Augmentation in Segmentation
Figure 3 for Joint Optimization of Class-Specific Training- and Test-Time Data Augmentation in Segmentation
Figure 4 for Joint Optimization of Class-Specific Training- and Test-Time Data Augmentation in Segmentation
Viaarxiv icon

Multi-source Education Knowledge Graph Construction and Fusion for College Curricula

May 08, 2023
Zeju Li, Linya Cheng, Chunhong Zhang, Xinning Zhu, Hui Zhao

Figure 1 for Multi-source Education Knowledge Graph Construction and Fusion for College Curricula
Figure 2 for Multi-source Education Knowledge Graph Construction and Fusion for College Curricula
Figure 3 for Multi-source Education Knowledge Graph Construction and Fusion for College Curricula
Figure 4 for Multi-source Education Knowledge Graph Construction and Fusion for College Curricula
Viaarxiv icon

Boosting Physical Layer Black-Box Attacks with Semantic Adversaries in Semantic Communications

Mar 30, 2023
Zeju Li, Xinghan Liu, Guoshun Nan, Jinfei Zhou, Xinchen Lyu, Qimei Cui, Xiaofeng Tao

Figure 1 for Boosting Physical Layer Black-Box Attacks with Semantic Adversaries in Semantic Communications
Figure 2 for Boosting Physical Layer Black-Box Attacks with Semantic Adversaries in Semantic Communications
Figure 3 for Boosting Physical Layer Black-Box Attacks with Semantic Adversaries in Semantic Communications
Figure 4 for Boosting Physical Layer Black-Box Attacks with Semantic Adversaries in Semantic Communications
Viaarxiv icon

Context Label Learning: Improving Background Class Representations in Semantic Segmentation

Dec 16, 2022
Zeju Li, Konstantinos Kamnitsas, Cheng Ouyang, Chen Chen, Ben Glocker

Figure 1 for Context Label Learning: Improving Background Class Representations in Semantic Segmentation
Figure 2 for Context Label Learning: Improving Background Class Representations in Semantic Segmentation
Figure 3 for Context Label Learning: Improving Background Class Representations in Semantic Segmentation
Figure 4 for Context Label Learning: Improving Background Class Representations in Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Improved post-hoc probability calibration for out-of-domain MRI segmentation

Aug 04, 2022
Cheng Ouyang, Shuo Wang, Chen Chen, Zeju Li, Wenjia Bai, Bernhard Kainz, Daniel Rueckert

Figure 1 for Improved post-hoc probability calibration for out-of-domain MRI segmentation
Figure 2 for Improved post-hoc probability calibration for out-of-domain MRI segmentation
Figure 3 for Improved post-hoc probability calibration for out-of-domain MRI segmentation
Figure 4 for Improved post-hoc probability calibration for out-of-domain MRI segmentation
Viaarxiv icon

Tackling Long-Tailed Category Distribution Under Domain Shifts

Jul 20, 2022
Xiao Gu, Yao Guo, Zeju Li, Jianing Qiu, Qi Dou, Yuxuan Liu, Benny Lo, Guang-Zhong Yang

Figure 1 for Tackling Long-Tailed Category Distribution Under Domain Shifts
Figure 2 for Tackling Long-Tailed Category Distribution Under Domain Shifts
Figure 3 for Tackling Long-Tailed Category Distribution Under Domain Shifts
Figure 4 for Tackling Long-Tailed Category Distribution Under Domain Shifts
Viaarxiv icon

Estimating Model Performance under Domain Shifts with Class-Specific Confidence Scores

Jul 20, 2022
Zeju Li, Konstantinos Kamnitsas, Mobarakol Islam, Chen Chen, Ben Glocker

Figure 1 for Estimating Model Performance under Domain Shifts with Class-Specific Confidence Scores
Figure 2 for Estimating Model Performance under Domain Shifts with Class-Specific Confidence Scores
Figure 3 for Estimating Model Performance under Domain Shifts with Class-Specific Confidence Scores
Figure 4 for Estimating Model Performance under Domain Shifts with Class-Specific Confidence Scores
Viaarxiv icon