Alert button
Picture for Hang Dai

Hang Dai

Alert button

GLFNET: Global-Local (frequency) Filter Networks for efficient medical image segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 01, 2024
Athanasios Tragakis, Qianying Liu, Chaitanya Kaul, Swalpa Kumar Roy, Hang Dai, Fani Deligianni, Roderick Murray-Smith, Daniele Faccio

Figure 1 for GLFNET: Global-Local (frequency) Filter Networks for efficient medical image segmentation
Figure 2 for GLFNET: Global-Local (frequency) Filter Networks for efficient medical image segmentation
Figure 3 for GLFNET: Global-Local (frequency) Filter Networks for efficient medical image segmentation
Figure 4 for GLFNET: Global-Local (frequency) Filter Networks for efficient medical image segmentation
Viaarxiv icon

UniVision: A Unified Framework for Vision-Centric 3D Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 13, 2024
Yu Hong, Qian Liu, Huayuan Cheng, Danjiao Ma, Hang Dai, Yu Wang, Guangzhi Cao, Yong Ding

Viaarxiv icon

Feature Shrinkage Pyramid for Camouflaged Object Detection with Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2023
Zhou Huang, Hang Dai, Tian-Zhu Xiang, Shuo Wang, Huai-Xin Chen, Jie Qin, Huan Xiong

Figure 1 for Feature Shrinkage Pyramid for Camouflaged Object Detection with Transformers
Figure 2 for Feature Shrinkage Pyramid for Camouflaged Object Detection with Transformers
Figure 3 for Feature Shrinkage Pyramid for Camouflaged Object Detection with Transformers
Figure 4 for Feature Shrinkage Pyramid for Camouflaged Object Detection with Transformers
Viaarxiv icon

MSeg3D: Multi-modal 3D Semantic Segmentation for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2023
Jiale Li, Hang Dai, Hao Han, Yong Ding

Figure 1 for MSeg3D: Multi-modal 3D Semantic Segmentation for Autonomous Driving
Figure 2 for MSeg3D: Multi-modal 3D Semantic Segmentation for Autonomous Driving
Figure 3 for MSeg3D: Multi-modal 3D Semantic Segmentation for Autonomous Driving
Figure 4 for MSeg3D: Multi-modal 3D Semantic Segmentation for Autonomous Driving
Viaarxiv icon

Laplacian ICP for Progressive Registration of 3D Human Head Meshes

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2023
Nick Pears, Hang Dai, Will Smith, Hao Sun

Figure 1 for Laplacian ICP for Progressive Registration of 3D Human Head Meshes
Figure 2 for Laplacian ICP for Progressive Registration of 3D Human Head Meshes
Figure 3 for Laplacian ICP for Progressive Registration of 3D Human Head Meshes
Figure 4 for Laplacian ICP for Progressive Registration of 3D Human Head Meshes
Viaarxiv icon

Cross-Modality Knowledge Distillation Network for Monocular 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2022
Yu Hong, Hang Dai, Yong Ding

Viaarxiv icon

Semi-Supervised Cross-Modal Salient Object Detection with U-Structure Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 08, 2022
Yunqing Bao, Hang Dai, Abdulmotaleb Elsaddik

Figure 1 for Semi-Supervised Cross-Modal Salient Object Detection with U-Structure Networks
Figure 2 for Semi-Supervised Cross-Modal Salient Object Detection with U-Structure Networks
Figure 3 for Semi-Supervised Cross-Modal Salient Object Detection with U-Structure Networks
Figure 4 for Semi-Supervised Cross-Modal Salient Object Detection with U-Structure Networks
Viaarxiv icon

High-resolution Iterative Feedback Network for Camouflaged Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2022
Xiaobin Hu, Deng-Ping Fan, Xuebin Qin, Hang Dai, Wenqi Ren, Ying Tai, Chengjie Wang, Ling Shao

Figure 1 for High-resolution Iterative Feedback Network for Camouflaged Object Detection
Figure 2 for High-resolution Iterative Feedback Network for Camouflaged Object Detection
Figure 3 for High-resolution Iterative Feedback Network for Camouflaged Object Detection
Figure 4 for High-resolution Iterative Feedback Network for Camouflaged Object Detection
Viaarxiv icon

Highly Accurate Dichotomous Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2022
Xuebin Qin, Hang Dai, Xiaobin Hu, Deng-Ping Fan, Ling Shao, and Luc Van Gool

Figure 1 for Highly Accurate Dichotomous Image Segmentation
Figure 2 for Highly Accurate Dichotomous Image Segmentation
Figure 3 for Highly Accurate Dichotomous Image Segmentation
Figure 4 for Highly Accurate Dichotomous Image Segmentation
Viaarxiv icon

Pseudo-Stereo for Monocular 3D Object Detection in Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2022
Yi-Nan Chen, Hang Dai, Yong Ding

Figure 1 for Pseudo-Stereo for Monocular 3D Object Detection in Autonomous Driving
Figure 2 for Pseudo-Stereo for Monocular 3D Object Detection in Autonomous Driving
Figure 3 for Pseudo-Stereo for Monocular 3D Object Detection in Autonomous Driving
Figure 4 for Pseudo-Stereo for Monocular 3D Object Detection in Autonomous Driving
Viaarxiv icon