Alert button
Picture for Bingbing Ni

Bingbing Ni

Alert button

Deep Rib Fracture Instance Segmentation and Classification from CT on the RibFrac Challenge

Feb 14, 2024
Jiancheng Yang, Rui Shi, Liang Jin, Xiaoyang Huang, Kaiming Kuang, Donglai Wei, Shixuan Gu, Jianying Liu, Pengfei Liu, Zhizhong Chai, Yongjie Xiao, Hao Chen, Liming Xu, Bang Du, Xiangyi Yan, Hao Tang, Adam Alessio, Gregory Holste, Jiapeng Zhang, Xiaoming Wang, Jianye He, Lixuan Che, Hanspeter Pfister, Ming Li, Bingbing Ni

Viaarxiv icon

Real-Time Neural BRDF with Spherically Distributed Primitives

Oct 12, 2023
Yishun Dou, Zhong Zheng, Qiaoqiao Jin, Bingbing Ni, Yugang Chen, Junxiang Ke

Viaarxiv icon

SieveNet: Selecting Point-Based Features for Mesh Networks

Aug 24, 2023
Shengchao Yuan, Yishun Dou, Rui Shi, Bingbing Ni, Zhong Zheng

Figure 1 for SieveNet: Selecting Point-Based Features for Mesh Networks
Figure 2 for SieveNet: Selecting Point-Based Features for Mesh Networks
Figure 3 for SieveNet: Selecting Point-Based Features for Mesh Networks
Figure 4 for SieveNet: Selecting Point-Based Features for Mesh Networks
Viaarxiv icon

FocalDreamer: Text-driven 3D Editing via Focal-fusion Assembly

Aug 22, 2023
Yuhan Li, Yishun Dou, Yue Shi, Yu Lei, Xuanhong Chen, Yi Zhang, Peng Zhou, Bingbing Ni

Figure 1 for FocalDreamer: Text-driven 3D Editing via Focal-fusion Assembly
Figure 2 for FocalDreamer: Text-driven 3D Editing via Focal-fusion Assembly
Figure 3 for FocalDreamer: Text-driven 3D Editing via Focal-fusion Assembly
Figure 4 for FocalDreamer: Text-driven 3D Editing via Focal-fusion Assembly
Viaarxiv icon

Omni Aggregation Networks for Lightweight Image Super-Resolution

Apr 24, 2023
Hang Wang, Xuanhong Chen, Bingbing Ni, Yutian Liu, Jinfan Liu

Figure 1 for Omni Aggregation Networks for Lightweight Image Super-Resolution
Figure 2 for Omni Aggregation Networks for Lightweight Image Super-Resolution
Figure 3 for Omni Aggregation Networks for Lightweight Image Super-Resolution
Figure 4 for Omni Aggregation Networks for Lightweight Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

Inferring Fluid Dynamics via Inverse Rendering

Apr 10, 2023
Jinxian Liu, Ye Chen, Bingbing Ni, Jiyao Mao, Zhenbo Yu

Figure 1 for Inferring Fluid Dynamics via Inverse Rendering
Figure 2 for Inferring Fluid Dynamics via Inverse Rendering
Figure 3 for Inferring Fluid Dynamics via Inverse Rendering
Figure 4 for Inferring Fluid Dynamics via Inverse Rendering
Viaarxiv icon

3DQD: Generalized Deep 3D Shape Prior via Part-Discretized Diffusion Process

Mar 18, 2023
Yuhan Li, Yishun Dou, Xuanhong Chen, Bingbing Ni, Yilin Sun, Yutian Liu, Fuzhen Wang

Figure 1 for 3DQD: Generalized Deep 3D Shape Prior via Part-Discretized Diffusion Process
Figure 2 for 3DQD: Generalized Deep 3D Shape Prior via Part-Discretized Diffusion Process
Figure 3 for 3DQD: Generalized Deep 3D Shape Prior via Part-Discretized Diffusion Process
Figure 4 for 3DQD: Generalized Deep 3D Shape Prior via Part-Discretized Diffusion Process
Viaarxiv icon

Frequency-Modulated Point Cloud Rendering with Easy Editing

Mar 18, 2023
Yi Zhang, Xiaoyang Huang, Bingbing Ni, Teng Li, Wenjun Zhang

Figure 1 for Frequency-Modulated Point Cloud Rendering with Easy Editing
Figure 2 for Frequency-Modulated Point Cloud Rendering with Easy Editing
Figure 3 for Frequency-Modulated Point Cloud Rendering with Easy Editing
Figure 4 for Frequency-Modulated Point Cloud Rendering with Easy Editing
Viaarxiv icon