Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wenjun Xu

Caching Placement and Resource Allocation for Cache-Enabling UAV NOMA Networks


Aug 12, 2020
Tiankui Zhang, Ziduan Wang, Yuanwei Liu, Wenjun Xu, Arumugam Nallanathan


  Access Paper or Ask Questions

Single-Layer Graph Convolutional Networks For Recommendation


Jun 07, 2020
Yue Xu, Hao Chen, Zengde Deng, Junxiong Zhu, Yanghua Li, Peng He, Wenyao Gao, Wenjun Xu


  Access Paper or Ask Questions

Codebook-Based Beam Tracking for Conformal ArrayEnabled UAV MmWave Networks


May 28, 2020
Jinglin Zhang, Wenjun Xu, Hui Gao, Miao Pan, Zhu Han, Ping Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Policy Gradient from Demonstration and Curiosity


Apr 22, 2020
Jie Chen, Wenjun Xu


  Access Paper or Ask Questions

Scalable Learning Paradigms for Data-Driven Wireless Communication


Mar 01, 2020
Yue Xu, Feng Yin, Wenjun Xu, Chia-Han Lee, Jiaru Lin, Shuguang Cui


  Access Paper or Ask Questions

Voting-Based Multi-Agent Reinforcement Learning


Jul 02, 2019
Yue Xu, Zengde Deng, Mengdi Wang, Wenjun Xu, Anthony Man-Cho So, Shuguang Cui


  Access Paper or Ask Questions

Load Balancing for Ultra-Dense Networks: A Deep Reinforcement Learning Based Approach


Jun 03, 2019
Yue Xu, Wenjun Xu, Zhi Wang, Jiaru Lin, Shuguang Cui


  Access Paper or Ask Questions

Wireless Traffic Prediction with Scalable Gaussian Process: Framework, Algorithms, and Verification


Feb 13, 2019
Yue Xu, Feng Yin, Wenjun Xu, Jiaru Lin, Shuguang Cui


  Access Paper or Ask Questions

MIMO Channel Interpolation via Tucker Decomposed Extreme Learning Machine


Dec 26, 2018
Han Zhang, Bo Ai, Wenjun Xu, Li Xu, Shuguang Cui

* 6 Pages, 2 figures, work in progress 

  Access Paper or Ask Questions