Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Efficient and effective training of language and graph neural network models


Jun 22, 2022
Vassilis N. Ioannidis, Xiang Song, Da Zheng, Houyu Zhang, Jun Ma, Yi Xu, Belinda Zeng, Trishul Chilimbi, George Karypis


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DynaMaR: Dynamic Prompt with Mask Token Representation


Jun 07, 2022
Xiaodi Sun, Sunny Rajagopalan, Priyanka Nigam, Weiyi Lu, Yi Xu, Belinda Zeng, Trishul Chilimbi


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Vision-Language Pre-Training with Triple Contrastive Learning


Mar 28, 2022
Jinyu Yang, Jiali Duan, Son Tran, Yi Xu, Sampath Chanda, Liqun Chen, Belinda Zeng, Trishul Chilimbi, Junzhou Huang

* CVPR 2022; code: https://github.com/uta-smile/TCL 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-modal Alignment using Representation Codebook


Mar 28, 2022
Jiali Duan, Liqun Chen, Son Tran, Jinyu Yang, Yi Xu, Belinda Zeng, Trishul Chilimbi

* Accepted by CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Magic Pyramid: Accelerating Inference with Early Exiting and Token Pruning


Oct 30, 2021
Xuanli He, Iman Keivanloo, Yi Xu, Xiang He, Belinda Zeng, Santosh Rajagopalan, Trishul Chilimbi

* 8 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MLIM: Vision-and-Language Model Pre-training with Masked Language and Image Modeling


Sep 24, 2021
Tarik Arici, Mehmet Saygin Seyfioglu, Tal Neiman, Yi Xu, Son Train, Trishul Chilimbi, Belinda Zeng, Ismail Tutar


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Simpler, Faster, Stronger: Breaking The log-K Curse On Contrastive Learners With FlatNCE


Jul 02, 2021
Junya Chen, Zhe Gan, Xuan Li, Qing Guo, Liqun Chen, Shuyang Gao, Tagyoung Chung, Yi Xu, Belinda Zeng, Wenlian Lu, Fan Li, Lawrence Carin, Chenyang Tao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email