Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qi Lu

Knowledge Transfer for Few-shot Segmentation of Novel White Matter Tracts


Jun 01, 2021
Qi Lu, Chuyang Ye

* accepted by IPMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

BigDL: A Distributed Deep Learning Framework for Big Data


Jun 25, 2018
Jason Dai, Yiheng Wang, Xin Qiu, Ding Ding, Yao Zhang, Yanzhang Wang, Xianyan Jia, Cherry Zhang, Yan Wan, Zhichao Li, Jiao Wang, Shengsheng Huang, Zhongyuan Wu, Yang Wang, Yuhao Yang, Bowen She, Dongjie Shi, Qi Lu, Kai Huang, Guoqiong Song


  Access Paper or Ask Questions

A Scalable and Adaptable Multiple-Place Foraging Algorithm for Ant-Inspired Robot Swarms


Dec 01, 2016
Qi Lu, Melanie E. Moses, Joshua P. Hecker

* Robotics: Science and Systems, Swarm robotics, Scalable System, 7 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions