Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shan He

Shan He

University of Birmingham

MPVNN: Mutated Pathway Visible Neural Network Architecture for Interpretable Prediction of Cancer-specific Survival RiskGourab Ghosh Roy , Nicholas Geard , Karin Verspoor , Shan He

* 11 pages, 2 figures 

   Access Paper or Ask Questions

YACLC: A Chinese Learner Corpus with Multidimensional AnnotationYingying Wang , Cunliang Kong , Liner Yang , Yijun Wang , Xiaorong Lu , Renfen Hu , Shan He , Zhenghao Liu , Yun Chen , Erhong Yang , Maosong Sun

* 4 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Multi-Domain Active Learning: A Comparative StudyRui He , Shan He , Ke Tang


   Access Paper or Ask Questions

DFGC 2021: A DeepFake Game CompetitionBo Peng , Hongxing Fan , Wei Wang , Jing Dong , Yuezun Li , Siwei Lyu , Qi Li , Zhenan Sun , Han Chen , Baoying Chen , Yanjie Hu , Shenghai Luo , Junrui Huang , Yutong Yao , Boyuan Liu , Hefei Ling , Guosheng Zhang , Zhiliang Xu , Changtao Miao , Changlei Lu , Shan He , Xiaoyan Wu , Wanyi Zhuang


   Access Paper or Ask Questions

Robust Dynamic Network Embedding via EnsemblesChengbin Hou , Guoji Fu , Peng Yang , Shan He , Ke Tang


   Access Paper or Ask Questions

GloDyNE: Global Topology Preserving Dynamic Network EmbeddingChengbin Hou , Han Zhang , Shan He , Ke Tang

* Major revision, TKDE 

   Access Paper or Ask Questions

Ownership at Large -- Open Problems and Challenges in Ownership ManagementJohn Ahlgren , Maria Eugenia Berezin , Kinga Bojarczuk , Elena Dulskyte , Inna Dvortsova , Johann George , Natalija Gucevska , Mark Harman , Shan He , Ralf Lämmel , Erik Meijer , Silvia Sapora , Justin Spahr-Summers

* Author order is alphabetical. Contact author: Ralf L\"ammel ([email protected]). The subject of the paper is covered by the contact author's keynote at the same conference 

   Access Paper or Ask Questions

Lossless Attention in Convolutional Networks for Facial Expression Recognition in the WildChuang Wang , Ruimin Hu , Min Hu , Jiang Liu , Ting Ren , Shan He , Ming Jiang , Jing Miao

* 5 pages,4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

DynWalks: Global Topology and Recent Changes Awareness Dynamic Network EmbeddingChengbin Hou , Han Zhang , Ke Tang , Shan He

* 14 pages, 7 figures, 5 tables 

   Access Paper or Ask Questions

Attributed Network Embedding for Incomplete Structure InformationChengbin Hou , Shan He , Ke Tang

* 8 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions