Alert button
Picture for Haitao Li

Haitao Li

Alert button

Towards an In-Depth Comprehension of Case Relevance for Better Legal Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Haitao Li, You Chen, Zhekai Ge, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Quan Zhou, Shuai Huo

Viaarxiv icon

DELTA: Pre-train a Discriminative Encoder for Legal Case Retrieval via Structural Word Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Haitao Li, Qingyao Ai, Xinyan Han, Jia Chen, Qian Dong, Yiqun Liu, Chong Chen, Qi Tian

Figure 1 for DELTA: Pre-train a Discriminative Encoder for Legal Case Retrieval via Structural Word Alignment
Figure 2 for DELTA: Pre-train a Discriminative Encoder for Legal Case Retrieval via Structural Word Alignment
Figure 3 for DELTA: Pre-train a Discriminative Encoder for Legal Case Retrieval via Structural Word Alignment
Figure 4 for DELTA: Pre-train a Discriminative Encoder for Legal Case Retrieval via Structural Word Alignment
Viaarxiv icon

BLADE: Enhancing Black-box Large Language Models with Small Domain-Specific Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Haitao Li, Qingyao Ai, Jia Chen, Qian Dong, Zhijing Wu, Yiqun Liu, Chong Chen, Qi Tian

Figure 1 for BLADE: Enhancing Black-box Large Language Models with Small Domain-Specific Models
Figure 2 for BLADE: Enhancing Black-box Large Language Models with Small Domain-Specific Models
Figure 3 for BLADE: Enhancing Black-box Large Language Models with Small Domain-Specific Models
Figure 4 for BLADE: Enhancing Black-box Large Language Models with Small Domain-Specific Models
Viaarxiv icon

Evaluation Ethics of LLMs in Legal Domain

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 17, 2024
Ruizhe Zhang, Haitao Li, Yueyue Wu, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma

Figure 1 for Evaluation Ethics of LLMs in Legal Domain
Figure 2 for Evaluation Ethics of LLMs in Legal Domain
Figure 3 for Evaluation Ethics of LLMs in Legal Domain
Figure 4 for Evaluation Ethics of LLMs in Legal Domain
Viaarxiv icon

PRE: A Peer Review Based Large Language Model Evaluator

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 28, 2024
Zhumin Chu, Qingyao Ai, Yiteng Tu, Haitao Li, Yiqun Liu

Viaarxiv icon

Caseformer: Pre-training for Legal Case Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 01, 2023
Weihang Su, Qingyao Ai, Yueyue Wu, Yixiao Ma, Haitao Li, Yiqun Liu

Figure 1 for Caseformer: Pre-training for Legal Case Retrieval
Figure 2 for Caseformer: Pre-training for Legal Case Retrieval
Figure 3 for Caseformer: Pre-training for Legal Case Retrieval
Figure 4 for Caseformer: Pre-training for Legal Case Retrieval
Viaarxiv icon

LeCaRDv2: A Large-Scale Chinese Legal Case Retrieval Dataset

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 26, 2023
Haitao Li, Yunqiu Shao, Yueyue Wu, Qingyao Ai, Yixiao Ma, Yiqun Liu

Figure 1 for LeCaRDv2: A Large-Scale Chinese Legal Case Retrieval Dataset
Figure 2 for LeCaRDv2: A Large-Scale Chinese Legal Case Retrieval Dataset
Figure 3 for LeCaRDv2: A Large-Scale Chinese Legal Case Retrieval Dataset
Figure 4 for LeCaRDv2: A Large-Scale Chinese Legal Case Retrieval Dataset
Viaarxiv icon

Mask wearing object detection algorithm based on improved YOLOv5

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Peng Wen, Junhu Zhang, Haitao Li

Viaarxiv icon

Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2023
Qian Dong, Yiding Liu, Qingyao Ai, Zhijing Wu, Haitao Li, Yiqun Liu, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin, Shaoping Ma

Figure 1 for Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback
Figure 2 for Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback
Figure 3 for Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback
Figure 4 for Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback
Viaarxiv icon

An Intent Taxonomy of Legal Case Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 25, 2023
Yunqiu Shao, Haitao Li, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Qingyao Ai, Jiaxin Mao, Yixiao Ma, Shaoping Ma

Figure 1 for An Intent Taxonomy of Legal Case Retrieval
Figure 2 for An Intent Taxonomy of Legal Case Retrieval
Figure 3 for An Intent Taxonomy of Legal Case Retrieval
Figure 4 for An Intent Taxonomy of Legal Case Retrieval
Viaarxiv icon