Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Huibing Wang

Unsupervised Vehicle Re-identification with Progressive Adaptation


Jun 20, 2020
Jinjia Peng, Yang Wang, Huibing Wang, Zhao Zhang, Xianping Fu, Meng Wang

* Appearing at IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-view Low-rank Preserving Embedding: A Novel Method for Multi-view Representation


Jun 14, 2020
Xiangzhu Meng, Lin Feng, Huibing Wang


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results


May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results


May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Discriminative Feature and Dictionary Learning with Part-aware Model for Vehicle Re-identification


Mar 16, 2020
Huibing Wang, Jinjia Peng, Guangqi Jiang, Fengqiang Xu, Xianping Fu


  Access Paper or Ask Questions

Attribute-guided Feature Learning Network for Vehicle Re-identification


Jan 12, 2020
Huibing Wang, Jinjia Peng, Dongyan Chen, Guangqi Jiang, Tongtong Zhao, Xianping Fu


  Access Paper or Ask Questions

Eliminating cross-camera bias for vehicle re-identification


Dec 21, 2019
Jinjia Peng, Guangqi Jiang, Dongyan Chen, Tongtong Zhao, Huibing Wang, Xianping Fu


  Access Paper or Ask Questions

Graph-based Multi-view Binary Learning for Image Clustering


Dec 11, 2019
Guangqi Jiang, Huibing Wang, Jinjia Peng, Dongyan Chen, Xianping Fu


  Access Paper or Ask Questions

Kernelized Multiview Subspace Analysis by Self-weighted Learning


Nov 23, 2019
Huibing Wang, Yang Wang, Zhao Zhang, Xianping Fu, Meng Wang


  Access Paper or Ask Questions

The Similarity-Consensus Regularized Multi-view Learning for Dimension Reduction


Nov 15, 2019
Xiangzhu Meng, Huibing Wang, Lin Feng


  Access Paper or Ask Questions

A Multi-view Dimensionality Reduction Algorithm Based on Smooth Representation Model


Oct 12, 2019
Haohao Li, Huibing Wang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-view Locality Low-rank Embedding for Dimension Reduction


May 20, 2019
Lin Feng, Xiangzhu Meng, Huibing Wang


  Access Paper or Ask Questions

A fast online cascaded regression algorithm for face alignment


May 10, 2019
Lin Feng, Caifeng Liu, Shenglan Liu, Huibing Wang


  Access Paper or Ask Questions

Cross Domain Knowledge Learning with Dual-branch Adversarial Network for Vehicle Re-identification


Apr 30, 2019
Jinjia Peng, Huibing Wang, Xianping Fu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1903.07868 

  Access Paper or Ask Questions

Co-regularized Multi-view Sparse Reconstruction Embedding for Dimension Reduction


Apr 01, 2019
Huibing Wang, Jinjia Peng, Xianping Fu


  Access Paper or Ask Questions

Cross Domain Knowledge Transfer for Unsupervised Vehicle Re-identification


Mar 19, 2019
Jinjia Peng, Huibing Wang, Tongtong Zhao, Xianping Fu


  Access Paper or Ask Questions

Mask-guided Style Transfer Network for Purifying Real Images


Mar 19, 2019
Tongtong Zhao, Yuxiao Yan, Jinjia Peng, Huibing Wang, Xianping Fu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1903.05820 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Weighted Multiview Metric Learning by Maximizing the Cross Correlations


Mar 19, 2019
Huibing Wang, Jinjia Peng, Xianping Fu


  Access Paper or Ask Questions

Purifying Naturalistic Images through a Real-time Style Transfer Semantics Network


Mar 14, 2019
Tongtong Zhao, Yuxiao Yan, Ibrahim Shehi Shehu, Xianping Fu, Huibing Wang


  Access Paper or Ask Questions

Bottom-up Broadcast Neural Network For Music Genre Classification


Jan 24, 2019
Caifeng Liu, Lin Feng, Guochao Liu, Huibing Wang, Shenglan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-feature Distance Metric Learning for Non-rigid 3D Shape Retrieval


Jan 10, 2019
Huibing Wang, Haohao Li, Xianping Fu


  Access Paper or Ask Questions

Auto-weighted Mutli-view Sparse Reconstructive Embedding


Jan 05, 2019
Huibing Wang, Haohao Li, Xianping Fu


  Access Paper or Ask Questions

Robust Tracking via Weighted Online Extreme Learning Machine


Jul 26, 2018
Jing Zhang, Huibing Wang, Yonggong Ren


  Access Paper or Ask Questions

Learning to predict crisp boundaries


Jul 26, 2018
Ruoxi Deng, Chunhua Shen, Shengjun Liu, Huibing Wang, Xinru Liu

* Accepted to European Conf. Computer Vision (ECCV) 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-view Reconstructive Preserving Embedding for Dimension Reduction


Jul 25, 2018
Huibing Wang, Lin Feng, Adong Kong, Bo Jin

* 17 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions