Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Points-of-Interest Relationship Inference with Spatial-enriched Graph Neural Networks


Feb 28, 2022
Yile Chen, Xiucheng Li, Gao Cong, Cheng Long, Zhifeng Bao, Shang Liu, Wanli Gu, Fuzheng Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Cardinality Estimation in DBMS: A Comprehensive Benchmark Evaluation


Sep 15, 2021
Yuxing Han, Ziniu Wu, Peizhi Wu, Rong Zhu, Jingyi Yang, Liang Wei Tan, Kai Zeng, Gao Cong, Yanzhao Qin, Andreas Pfadler, Zhengping Qian, Jingren Zhou, Jiangneng Li, Bin Cui


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Unified Deep Model of Learning from both Data and Queries for Cardinality Estimation


Jul 26, 2021
Peizhi Wu, Gao Cong

* 14 pages, SIGMOD 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Global Context Enhanced Graph Neural Networks for Session-based Recommendation


Jun 09, 2021
Ziyang Wang, Wei Wei, Gao Cong, Xiao-Li Li, Xian-Ling Mao, Minghui Qiu

* SIGIR 2020 
* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2011.10173 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

The RLR-Tree: A Reinforcement Learning Based R-Tree for Spatial Data


Mar 08, 2021
Tu Gu, Kaiyu Feng, Gao Cong, Cheng Long, Zheng Wang, Sheng Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Efficient and Effective Similar Subtrajectory Search with Deep Reinforcement Learning


Mar 05, 2020
Zheng Wang, Cheng Long, Gao Cong, Yiding Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Interaction-aware Kalman Neural Networks for Trajectory Prediction


Feb 28, 2019
Ce Ju, Zheng Wang, Cheng Long, Xiaoyu Zhang, Gao Cong, Dong Eui Chang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Representation Learning for Spatial Graphs


Dec 22, 2018
Zheng Wang, Ce Ju, Gao Cong, Cheng Long

* 4 pages, 1 figure, conference 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Hyperbolic Recommender Systems


Sep 05, 2018
Tran Dang Quang Vinh, Yi Tay, Shuai Zhang, Gao Cong, Xiao-Li Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Attention-based Group Recommendation


Jul 10, 2018
Tran Dang Quang Vinh, Tuan-Anh Nguyen Pham, Gao Cong, Xiao-Li Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>