Alert button
Picture for Shan Liu

Shan Liu

Alert button

Transferable Learned Image Compression-Resistant Adversarial Perturbations

Jan 06, 2024
Yang Sui, Zhuohang Li, Ding Ding, Xiang Pan, Xiaozhong Xu, Shan Liu, Zhenzhong Chen

Viaarxiv icon

Full-reference Video Quality Assessment for User Generated Content Transcoding

Dec 19, 2023
Zihao Qi, Chen Feng, Duolikun Danier, Fan Zhang, Xiaozhong Xu, Shan Liu, David Bull

Viaarxiv icon

Adaptive Annotation Distribution for Weakly Supervised Point Cloud Semantic Segmentation

Dec 11, 2023
Zhiyi Pan, Nan Zhang, Wei Gao, Shan Liu, Ge Li

Viaarxiv icon

Corner-to-Center Long-range Context Model for Efficient Learned Image Compression

Nov 29, 2023
Yang Sui, Ding Ding, Xiang Pan, Xiaozhong Xu, Shan Liu, Bo Yuan, Zhenzhong Chen

Viaarxiv icon

SJTU-TMQA: A quality assessment database for static mesh with texture map

Sep 27, 2023
Bingyang Cui, Qi Yang, Kaifa Yang, Yiling Xu, Xiaozhong Xu, Shan Liu

Viaarxiv icon

GeodesicPSIM: Predicting the Quality of Static Mesh with Texture Map via Geodesic Patch Similarity

Aug 24, 2023
Qi Yang, Joel Jung, Xiaozhong Xu, Shan Liu

Figure 1 for GeodesicPSIM: Predicting the Quality of Static Mesh with Texture Map via Geodesic Patch Similarity
Figure 2 for GeodesicPSIM: Predicting the Quality of Static Mesh with Texture Map via Geodesic Patch Similarity
Figure 3 for GeodesicPSIM: Predicting the Quality of Static Mesh with Texture Map via Geodesic Patch Similarity
Figure 4 for GeodesicPSIM: Predicting the Quality of Static Mesh with Texture Map via Geodesic Patch Similarity
Viaarxiv icon

Dynamic Kernel-Based Adaptive Spatial Aggregation for Learned Image Compression

Aug 17, 2023
Huairui Wang, Nianxiang Fu, Zhenzhong Chen, Shan Liu

Figure 1 for Dynamic Kernel-Based Adaptive Spatial Aggregation for Learned Image Compression
Figure 2 for Dynamic Kernel-Based Adaptive Spatial Aggregation for Learned Image Compression
Figure 3 for Dynamic Kernel-Based Adaptive Spatial Aggregation for Learned Image Compression
Figure 4 for Dynamic Kernel-Based Adaptive Spatial Aggregation for Learned Image Compression
Viaarxiv icon

TSMD: A Database for Static Color Mesh Quality Assessment Study

Aug 03, 2023
Qi Yang, Joel Jung, Haiqiang Wang, Xiaozhong Xu, Shan Liu

Figure 1 for TSMD: A Database for Static Color Mesh Quality Assessment Study
Figure 2 for TSMD: A Database for Static Color Mesh Quality Assessment Study
Figure 3 for TSMD: A Database for Static Color Mesh Quality Assessment Study
Figure 4 for TSMD: A Database for Static Color Mesh Quality Assessment Study
Viaarxiv icon

TDMD: A Database for Dynamic Color Mesh Subjective and Objective Quality Explorations

Aug 03, 2023
Qi Yang, Joel Jung, Timon Deschamps, Xiaozhong Xu, Shan Liu

Figure 1 for TDMD: A Database for Dynamic Color Mesh Subjective and Objective Quality Explorations
Figure 2 for TDMD: A Database for Dynamic Color Mesh Subjective and Objective Quality Explorations
Figure 3 for TDMD: A Database for Dynamic Color Mesh Subjective and Objective Quality Explorations
Figure 4 for TDMD: A Database for Dynamic Color Mesh Subjective and Objective Quality Explorations
Viaarxiv icon