Alert button
Picture for Ruiyu Li

Ruiyu Li

Alert button

Explainable Action Advising for Multi-Agent Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2022
Yue Guo, Joseph Campbell, Simon Stepputtis, Ruiyu Li, Dana Hughes, Fei Fang, Katia Sycara

Figure 1 for Explainable Action Advising for Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 2 for Explainable Action Advising for Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 3 for Explainable Action Advising for Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 4 for Explainable Action Advising for Multi-Agent Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Convolutional Neural Network Dynamics: A Graph Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 09, 2021
Fatemeh Vahedian, Ruiyu Li, Puja Trivedi, Di Jin, Danai Koutra

Figure 1 for Convolutional Neural Network Dynamics: A Graph Perspective
Figure 2 for Convolutional Neural Network Dynamics: A Graph Perspective
Figure 3 for Convolutional Neural Network Dynamics: A Graph Perspective
Figure 4 for Convolutional Neural Network Dynamics: A Graph Perspective
Viaarxiv icon

Prior Guided Feature Enrichment Network for Few-Shot Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 04, 2020
Zhuotao Tian, Hengshuang Zhao, Michelle Shu, Zhicheng Yang, Ruiyu Li, Jiaya Jia

Figure 1 for Prior Guided Feature Enrichment Network for Few-Shot Segmentation
Figure 2 for Prior Guided Feature Enrichment Network for Few-Shot Segmentation
Figure 3 for Prior Guided Feature Enrichment Network for Few-Shot Segmentation
Figure 4 for Prior Guided Feature Enrichment Network for Few-Shot Segmentation
Viaarxiv icon

Tensor Low-Rank Reconstruction for Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 02, 2020
Wanli Chen, Xinge Zhu, Ruoqi Sun, Junjun He, Ruiyu Li, Xiaoyong Shen, Bei Yu

Figure 1 for Tensor Low-Rank Reconstruction for Semantic Segmentation
Figure 2 for Tensor Low-Rank Reconstruction for Semantic Segmentation
Figure 3 for Tensor Low-Rank Reconstruction for Semantic Segmentation
Figure 4 for Tensor Low-Rank Reconstruction for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

An Adversarial Perturbation Oriented Domain Adaptation Approach for Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2019
Jihan Yang, Ruijia Xu, Ruiyu Li, Xiaojuan Qi, Xiaoyong Shen, Guanbin Li, Liang Lin

Figure 1 for An Adversarial Perturbation Oriented Domain Adaptation Approach for Semantic Segmentation
Figure 2 for An Adversarial Perturbation Oriented Domain Adaptation Approach for Semantic Segmentation
Figure 3 for An Adversarial Perturbation Oriented Domain Adaptation Approach for Semantic Segmentation
Figure 4 for An Adversarial Perturbation Oriented Domain Adaptation Approach for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Federated Learning with Unbiased Gradient Aggregation and Controllable Meta Updating

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 22, 2019
Xin Yao, Tianchi Huang, Rui-Xiao Zhang, Ruiyu Li, Lifeng Sun

Figure 1 for Federated Learning with Unbiased Gradient Aggregation and Controllable Meta Updating
Figure 2 for Federated Learning with Unbiased Gradient Aggregation and Controllable Meta Updating
Figure 3 for Federated Learning with Unbiased Gradient Aggregation and Controllable Meta Updating
Figure 4 for Federated Learning with Unbiased Gradient Aggregation and Controllable Meta Updating
Viaarxiv icon

Reflective Decoding Network for Image Captioning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 30, 2019
Lei Ke, Wenjie Pei, Ruiyu Li, Xiaoyong Shen, Yu-Wing Tai

Figure 1 for Reflective Decoding Network for Image Captioning
Figure 2 for Reflective Decoding Network for Image Captioning
Figure 3 for Reflective Decoding Network for Image Captioning
Figure 4 for Reflective Decoding Network for Image Captioning
Viaarxiv icon

Region Refinement Network for Salient Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 27, 2019
Zhuotao Tian, Hengshuang Zhao, Michelle Shu, Jiaze Wang, Ruiyu Li, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

Figure 1 for Region Refinement Network for Salient Object Detection
Figure 2 for Region Refinement Network for Salient Object Detection
Figure 3 for Region Refinement Network for Salient Object Detection
Figure 4 for Region Refinement Network for Salient Object Detection
Viaarxiv icon

2D Attentional Irregular Scene Text Recognizer

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 13, 2019
Pengyuan Lyu, Zhicheng Yang, Xinhang Leng, Xiaojun Wu, Ruiyu Li, Xiaoyong Shen

Figure 1 for 2D Attentional Irregular Scene Text Recognizer
Figure 2 for 2D Attentional Irregular Scene Text Recognizer
Figure 3 for 2D Attentional Irregular Scene Text Recognizer
Figure 4 for 2D Attentional Irregular Scene Text Recognizer
Viaarxiv icon

Facelet-Bank for Fast Portrait Manipulation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2018
Ying-Cong Chen, Huaijia Lin, Michelle Shu, Ruiyu Li, Xin Tao, Yangang Ye, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

Figure 1 for Facelet-Bank for Fast Portrait Manipulation
Figure 2 for Facelet-Bank for Fast Portrait Manipulation
Figure 3 for Facelet-Bank for Fast Portrait Manipulation
Figure 4 for Facelet-Bank for Fast Portrait Manipulation
Viaarxiv icon