Alert button
Picture for Michelle Shu

Michelle Shu

Alert button

Deep survival analysis with longitudinal X-rays for COVID-19

Aug 22, 2021
Michelle Shu, Richard Strong Bowen, Charles Herrmann, Gengmo Qi, Michele Santacatterina, Ramin Zabih

Figure 1 for Deep survival analysis with longitudinal X-rays for COVID-19
Figure 2 for Deep survival analysis with longitudinal X-rays for COVID-19
Figure 3 for Deep survival analysis with longitudinal X-rays for COVID-19
Figure 4 for Deep survival analysis with longitudinal X-rays for COVID-19
Viaarxiv icon

Generalized Few-Shot Semantic Segmentation

Oct 11, 2020
Zhuotao Tian, Xin Lai, Li Jiang, Michelle Shu, Hengshuang Zhao, Jiaya Jia

Figure 1 for Generalized Few-Shot Semantic Segmentation
Figure 2 for Generalized Few-Shot Semantic Segmentation
Figure 3 for Generalized Few-Shot Semantic Segmentation
Figure 4 for Generalized Few-Shot Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Prior Guided Feature Enrichment Network for Few-Shot Segmentation

Aug 04, 2020
Zhuotao Tian, Hengshuang Zhao, Michelle Shu, Zhicheng Yang, Ruiyu Li, Jiaya Jia

Figure 1 for Prior Guided Feature Enrichment Network for Few-Shot Segmentation
Figure 2 for Prior Guided Feature Enrichment Network for Few-Shot Segmentation
Figure 3 for Prior Guided Feature Enrichment Network for Few-Shot Segmentation
Figure 4 for Prior Guided Feature Enrichment Network for Few-Shot Segmentation
Viaarxiv icon

Understanding Human Hands in Contact at Internet Scale

Jun 11, 2020
Dandan Shan, Jiaqi Geng, Michelle Shu, David F. Fouhey

Figure 1 for Understanding Human Hands in Contact at Internet Scale
Figure 2 for Understanding Human Hands in Contact at Internet Scale
Figure 3 for Understanding Human Hands in Contact at Internet Scale
Figure 4 for Understanding Human Hands in Contact at Internet Scale
Viaarxiv icon

Identifying Model Weakness with Adversarial Examiner

Nov 25, 2019
Michelle Shu, Chenxi Liu, Weichao Qiu, Alan Yuille

Figure 1 for Identifying Model Weakness with Adversarial Examiner
Figure 2 for Identifying Model Weakness with Adversarial Examiner
Figure 3 for Identifying Model Weakness with Adversarial Examiner
Figure 4 for Identifying Model Weakness with Adversarial Examiner
Viaarxiv icon

Region Refinement Network for Salient Object Detection

Jun 27, 2019
Zhuotao Tian, Hengshuang Zhao, Michelle Shu, Jiaze Wang, Ruiyu Li, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

Figure 1 for Region Refinement Network for Salient Object Detection
Figure 2 for Region Refinement Network for Salient Object Detection
Figure 3 for Region Refinement Network for Salient Object Detection
Figure 4 for Region Refinement Network for Salient Object Detection
Viaarxiv icon

Facelet-Bank for Fast Portrait Manipulation

Mar 30, 2018
Ying-Cong Chen, Huaijia Lin, Michelle Shu, Ruiyu Li, Xin Tao, Yangang Ye, Xiaoyong Shen, Jiaya Jia

Figure 1 for Facelet-Bank for Fast Portrait Manipulation
Figure 2 for Facelet-Bank for Fast Portrait Manipulation
Figure 3 for Facelet-Bank for Fast Portrait Manipulation
Figure 4 for Facelet-Bank for Fast Portrait Manipulation
Viaarxiv icon