Alert button
Picture for Qi Xie

Qi Xie

Alert button

Rotation Equivariant Proximal Operator for Deep Unfolding Methods in Image Restoration

Dec 25, 2023
Jiahong Fu, Qi Xie, Deyu Meng, Zongben Xu

Viaarxiv icon

FRS-Nets: Fourier Parameterized Rotation and Scale Equivariant Networks for Retinal Vessel Segmentation

Sep 27, 2023
Zihong Sun, Qi Xie, Deyu Meng

Viaarxiv icon

Orientation-Shared Convolution Representation for CT Metal Artifact Learning

Dec 26, 2022
Hong Wang, Qi Xie, Yuexiang Li, Yawen Huang, Deyu Meng, Yefeng Zheng

Viaarxiv icon

A Learnable Optimization and Regularization Approach to Massive MIMO CSI Feedback

Sep 30, 2022
Zhengyang Hu, Guanzhang Liu, Qi Xie, Jiang Xue, Deyu Meng, Deniz Gunduz

Figure 1 for A Learnable Optimization and Regularization Approach to Massive MIMO CSI Feedback
Figure 2 for A Learnable Optimization and Regularization Approach to Massive MIMO CSI Feedback
Figure 3 for A Learnable Optimization and Regularization Approach to Massive MIMO CSI Feedback
Figure 4 for A Learnable Optimization and Regularization Approach to Massive MIMO CSI Feedback
Viaarxiv icon

KXNet: A Model-Driven Deep Neural Network for Blind Super-Resolution

Sep 22, 2022
Jiahong Fu, Hong Wang, Qi Xie, Qian Zhao, Deyu Meng, Zongben Xu

Figure 1 for KXNet: A Model-Driven Deep Neural Network for Blind Super-Resolution
Figure 2 for KXNet: A Model-Driven Deep Neural Network for Blind Super-Resolution
Figure 3 for KXNet: A Model-Driven Deep Neural Network for Blind Super-Resolution
Figure 4 for KXNet: A Model-Driven Deep Neural Network for Blind Super-Resolution
Viaarxiv icon

Pocket2Mol: Efficient Molecular Sampling Based on 3D Protein Pockets

May 15, 2022
Xingang Peng, Shitong Luo, Jiaqi Guan, Qi Xie, Jian Peng, Jianzhu Ma

Figure 1 for Pocket2Mol: Efficient Molecular Sampling Based on 3D Protein Pockets
Figure 2 for Pocket2Mol: Efficient Molecular Sampling Based on 3D Protein Pockets
Figure 3 for Pocket2Mol: Efficient Molecular Sampling Based on 3D Protein Pockets
Figure 4 for Pocket2Mol: Efficient Molecular Sampling Based on 3D Protein Pockets
Viaarxiv icon

Low-light Image Enhancement by Retinex Based Algorithm Unrolling and Adjustment

Feb 15, 2022
Xinyi Liu, Qi Xie, Qian Zhao, Hong Wang, Deyu Meng

Figure 1 for Low-light Image Enhancement by Retinex Based Algorithm Unrolling and Adjustment
Figure 2 for Low-light Image Enhancement by Retinex Based Algorithm Unrolling and Adjustment
Figure 3 for Low-light Image Enhancement by Retinex Based Algorithm Unrolling and Adjustment
Figure 4 for Low-light Image Enhancement by Retinex Based Algorithm Unrolling and Adjustment
Viaarxiv icon

Memory-augmented Deep Unfolding Network for Guided Image Super-resolution

Feb 12, 2022
Man Zhou, Keyu Yan, Jinshan Pan, Wenqi Ren, Qi Xie, Xiangyong Cao

Figure 1 for Memory-augmented Deep Unfolding Network for Guided Image Super-resolution
Figure 2 for Memory-augmented Deep Unfolding Network for Guided Image Super-resolution
Figure 3 for Memory-augmented Deep Unfolding Network for Guided Image Super-resolution
Figure 4 for Memory-augmented Deep Unfolding Network for Guided Image Super-resolution
Viaarxiv icon

Fourier Series Expansion Based Filter Parametrization for Equivariant Convolutions

Jul 30, 2021
Qi Xie, Qian Zhao, Zongben Xu, Deyu Meng

Figure 1 for Fourier Series Expansion Based Filter Parametrization for Equivariant Convolutions
Figure 2 for Fourier Series Expansion Based Filter Parametrization for Equivariant Convolutions
Figure 3 for Fourier Series Expansion Based Filter Parametrization for Equivariant Convolutions
Figure 4 for Fourier Series Expansion Based Filter Parametrization for Equivariant Convolutions
Viaarxiv icon

RCDNet: An Interpretable Rain Convolutional Dictionary Network for Single Image Deraining

Jul 14, 2021
Hong Wang, Qi Xie, Qian Zhao, Yong Liang, Deyu Meng

Figure 1 for RCDNet: An Interpretable Rain Convolutional Dictionary Network for Single Image Deraining
Figure 2 for RCDNet: An Interpretable Rain Convolutional Dictionary Network for Single Image Deraining
Figure 3 for RCDNet: An Interpretable Rain Convolutional Dictionary Network for Single Image Deraining
Figure 4 for RCDNet: An Interpretable Rain Convolutional Dictionary Network for Single Image Deraining
Viaarxiv icon