Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Pose-disentangled Contrastive Learning for Self-supervised Facial Representation


Nov 24, 2022
Yuanyuan Liu, Wenbin Wang, Yibing Zhan, Zhe Chen, Shaoze Feng, Kejun Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Explore Contextual Information for 3D Scene Graph Generation


Oct 12, 2022
Yuanyuan Liu, Chengjiang Long, Zhaoxuan Zhang, Bokai Liu, Qiang Zhang, Baocai Yin, Xin Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PCDNF: Revisiting Learning-based Point Cloud Denoising via Joint Normal Filtering


Sep 02, 2022
Zheng Liu, Sijing Zhan, Yaowu Zhao, Yuanyuan Liu, Renjie Chen, Ying He

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

K-UNN: k-Space Interpolation With Untrained Neural Network


Aug 11, 2022
Zhuo-Xu Cui, Sen Jia, Qingyong Zhu, Congcong Liu, Zhilang Qiu, Yuanyuan Liu, Jing Cheng, Haifeng Wang, Yanjie Zhu, Dong Liang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MAFW: A Large-scale, Multi-modal, Compound Affective Database for Dynamic Facial Expression Recognition in the Wild


Aug 01, 2022
Yuanyuan Liu, Wei Dai, Chuanxu Feng, Wenbin Wang, Guanghao Yin, Jiabei Zeng, Shiguang Shan

Add code

* This paper has been accepted by ACM MM'22 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Accelerating Magnetic Resonance Parametric Mapping Using Simultaneously Spatial Patch-based and Parametric Group-based Low-rank Tensors (SMART)


Jul 19, 2022
Yuanyuan Liu, Dong Liang, Zhuo-Xu Cui, Yuxin Yang, Chentao Cao, Qingyong Zhu, Jing Cheng, Caiyun Shi, Haifeng Wang, Yanjie Zhu

Add code

* 15 pages, 12 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dual Perceptual Loss for Single Image Super-Resolution Using ESRGAN


Jan 17, 2022
Jie Song, Huawei Yi, Wenqian Xu, Xiaohui Li, Bo Li, Yuanyuan Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Equilibrated Zeroth-Order Unrolled Deep Networks for Accelerated MRI


Dec 23, 2021
Zhuo-Xu Cui, Jing Cheng, Qingyong Zhu, Yuanyuan Liu, Sen Jia, Kankan Zhao, Ziwen Ke, Wenqi Huang, Haifeng Wang, Yanjie Zhu, Dong Liang

Add code

* 11 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Highly accelerated MR parametric mapping by undersampling the k-space and reducing the contrast number simultaneously with deep learning


Dec 01, 2021
Yanjie Zhu, Haoxiang Li, Yuanyuan Liu, Muzi Guo, Guanxun Cheng, Gang Yang, Haifeng Wang, Dong Liang

Add code

* 27 pages,11 figures. Submitted to Magnetic Resonance in Medicine 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>