Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Minkai Xu

Learning Gradient Fields for Molecular Conformation Generation


Jun 07, 2021
Chence Shi, Shitong Luo, Minkai Xu, Jian Tang

* ICML 2021, Long talk 

  Access Paper or Ask Questions

An End-to-End Framework for Molecular Conformation Generation via Bilevel Programming


Jun 02, 2021
Minkai Xu, Wujie Wang, Shitong Luo, Chence Shi, Yoshua Bengio, Rafael Gomez-Bombarelli, Jian Tang

* Accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Neural Generative Dynamics for Molecular Conformation Generation


Feb 28, 2021
Minkai Xu, Shitong Luo, Yoshua Bengio, Jian Peng, Jian Tang

* Accepted by ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Generalized Implementation of Wasserstein Distance in GANs


Jan 12, 2021
Minkai Xu, Zhiming Zhou, Guansong Lu, Jian Tang, Weinan Zhang, Yong Yu

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Sobolev Wasserstein GAN


Dec 07, 2020
Minkai Xu, Zhiming Zhou, Guansong Lu, Jian Tang, Weinan Zhang, Yong Yu

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Reciprocal Supervised Learning Improves Neural Machine Translation


Dec 05, 2020
Minkai Xu, Mingxuan Wang, Zhouhan Lin, Hao Zhou, Weinan Zhang, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Energy-Based Imitation Learning


Apr 20, 2020
Minghuan Liu, Tairan He, Minkai Xu, Weinan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Discriminator Contrastive Divergence: Semi-Amortized Generative Modeling by Exploring Energy of the Discriminator


Apr 05, 2020
Yuxuan Song, Qiwei Ye, Minkai Xu, Tie-Yan Liu

* 17 pages, 9 figures, pre-submmited to cvpr2019 

  Access Paper or Ask Questions

Infomax Neural Joint Source-Channel Coding via Adversarial Bit Flip


Apr 03, 2020
Yuxuan Song, Minkai Xu, Lantao Yu, Hao Zhou, Shuo Shao, Yong Yu

* AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Graph to Graphs Framework for Retrosynthesis Prediction


Mar 28, 2020
Chence Shi, Minkai Xu, Hongyu Guo, Ming Zhang, Jian Tang


  Access Paper or Ask Questions

GraphAF: a Flow-based Autoregressive Model for Molecular Graph Generation


Feb 27, 2020
Chence Shi, Minkai Xu, Zhaocheng Zhu, Weinan Zhang, Ming Zhang, Jian Tang

* Published at ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions