Alert button
Picture for Yitao Liang

Yitao Liang

Alert button

Semantic Loss Functions for Neuro-Symbolic Structured Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
May 12, 2024
Kareem Ahmed, Stefano Teso, Paolo Morettin, Luca Di Liello, Pierfrancesco Ardino, Jacopo Gobbi, Yitao Liang, Eric Wang, Kai-Wei Chang, Andrea Passerini, Guy Van den Broeck

Viaarxiv icon

RAT: Retrieval Augmented Thoughts Elicit Context-Aware Reasoning in Long-Horizon Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Zihao Wang, Anji Liu, Haowei Lin, Jiaqi Li, Xiaojian Ma, Yitao Liang

Figure 1 for RAT: Retrieval Augmented Thoughts Elicit Context-Aware Reasoning in Long-Horizon Generation
Figure 2 for RAT: Retrieval Augmented Thoughts Elicit Context-Aware Reasoning in Long-Horizon Generation
Figure 3 for RAT: Retrieval Augmented Thoughts Elicit Context-Aware Reasoning in Long-Horizon Generation
Figure 4 for RAT: Retrieval Augmented Thoughts Elicit Context-Aware Reasoning in Long-Horizon Generation
Viaarxiv icon

DIGIC: Domain Generalizable Imitation Learning by Causal Discovery

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Yang Chen, Yitao Liang, Zhouchen Lin

Viaarxiv icon

Selecting Large Language Model to Fine-tune via Rectified Scaling Law

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2024
Haowei Lin, Baizhou Huang, Haotian Ye, Qinyu Chen, Zihao Wang, Sujian Li, Jianzhu Ma, Xiaojun Wan, James Zou, Yitao Liang

Viaarxiv icon

JARVIS-1: Open-World Multi-task Agents with Memory-Augmented Multimodal Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Zihao Wang, Shaofei Cai, Anji Liu, Yonggang Jin, Jinbing Hou, Bowei Zhang, Haowei Lin, Zhaofeng He, Zilong Zheng, Yaodong Yang, Xiaojian Ma, Yitao Liang

Viaarxiv icon

Expressive Modeling Is Insufficient for Offline RL: A Tractable Inference Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 31, 2023
Xuejie Liu, Anji Liu, Guy Van den Broeck, Yitao Liang

Figure 1 for Expressive Modeling Is Insufficient for Offline RL: A Tractable Inference Perspective
Figure 2 for Expressive Modeling Is Insufficient for Offline RL: A Tractable Inference Perspective
Figure 3 for Expressive Modeling Is Insufficient for Offline RL: A Tractable Inference Perspective
Figure 4 for Expressive Modeling Is Insufficient for Offline RL: A Tractable Inference Perspective
Viaarxiv icon

GROOT: Learning to Follow Instructions by Watching Gameplay Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Shaofei Cai, Bowei Zhang, Zihao Wang, Xiaojian Ma, Anji Liu, Yitao Liang

Viaarxiv icon

MCU: A Task-centric Framework for Open-ended Agent Evaluation in Minecraft

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Haowei Lin, Zihao Wang, Jianzhu Ma, Yitao Liang

Viaarxiv icon

ProAgent: Building Proactive Cooperative AI with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 28, 2023
Ceyao Zhang, Kaijie Yang, Siyi Hu, Zihao Wang, Guanghe Li, Yihang Sun, Cheng Zhang, Zhaowei Zhang, Anji Liu, Song-Chun Zhu, Xiaojun Chang, Junge Zhang, Feng Yin, Yitao Liang, Yaodong Yang

Figure 1 for ProAgent: Building Proactive Cooperative AI with Large Language Models
Figure 2 for ProAgent: Building Proactive Cooperative AI with Large Language Models
Figure 3 for ProAgent: Building Proactive Cooperative AI with Large Language Models
Figure 4 for ProAgent: Building Proactive Cooperative AI with Large Language Models
Viaarxiv icon

Large Language Models are In-Context Semantic Reasoners rather than Symbolic Reasoners

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Xiaojuan Tang, Zilong Zheng, Jiaqi Li, Fanxu Meng, Song-Chun Zhu, Yitao Liang, Muhan Zhang

Figure 1 for Large Language Models are In-Context Semantic Reasoners rather than Symbolic Reasoners
Figure 2 for Large Language Models are In-Context Semantic Reasoners rather than Symbolic Reasoners
Figure 3 for Large Language Models are In-Context Semantic Reasoners rather than Symbolic Reasoners
Figure 4 for Large Language Models are In-Context Semantic Reasoners rather than Symbolic Reasoners
Viaarxiv icon