Alert button
Picture for Jiayuan Fan

Jiayuan Fan

Alert button

MotionChain: Conversational Motion Controllers via Multimodal Prompts

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Biao Jiang, Xin Chen, Chi Zhang, Fukun Yin, Zhuoyuan Li, Gang YU, Jiayuan Fan

Viaarxiv icon

MovieLLM: Enhancing Long Video Understanding with AI-Generated Movies

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 03, 2024
Zhende Song, Chenchen Wang, Jiamu Sheng, Chi Zhang, Gang Yu, Jiayuan Fan, Tao Chen

Figure 1 for MovieLLM: Enhancing Long Video Understanding with AI-Generated Movies
Figure 2 for MovieLLM: Enhancing Long Video Understanding with AI-Generated Movies
Figure 3 for MovieLLM: Enhancing Long Video Understanding with AI-Generated Movies
Figure 4 for MovieLLM: Enhancing Long Video Understanding with AI-Generated Movies
Viaarxiv icon

Rethinking of Feature Interaction for Multi-task Learning on Dense Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Jingdong Zhang, Jiayuan Fan, Peng Ye, Bo Zhang, Hancheng Ye, Baopu Li, Yancheng Cai, Tao Chen

Viaarxiv icon

ShapeGPT: 3D Shape Generation with A Unified Multi-modal Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2023
Fukun Yin, Xin Chen, Chi Zhang, Biao Jiang, Zibo Zhao, Jiayuan Fan, Gang Yu, Taihao Li, Tao Chen

Figure 1 for ShapeGPT: 3D Shape Generation with A Unified Multi-modal Language Model
Figure 2 for ShapeGPT: 3D Shape Generation with A Unified Multi-modal Language Model
Figure 3 for ShapeGPT: 3D Shape Generation with A Unified Multi-modal Language Model
Figure 4 for ShapeGPT: 3D Shape Generation with A Unified Multi-modal Language Model
Viaarxiv icon

LL3DA: Visual Interactive Instruction Tuning for Omni-3D Understanding, Reasoning, and Planning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Sijin Chen, Xin Chen, Chi Zhang, Mingsheng Li, Gang Yu, Hao Fei, Hongyuan Zhu, Jiayuan Fan, Tao Chen

Figure 1 for LL3DA: Visual Interactive Instruction Tuning for Omni-3D Understanding, Reasoning, and Planning
Figure 2 for LL3DA: Visual Interactive Instruction Tuning for Omni-3D Understanding, Reasoning, and Planning
Figure 3 for LL3DA: Visual Interactive Instruction Tuning for Omni-3D Understanding, Reasoning, and Planning
Figure 4 for LL3DA: Visual Interactive Instruction Tuning for Omni-3D Understanding, Reasoning, and Planning
Viaarxiv icon

PDF: Point Diffusion Implicit Function for Large-scale Scene Neural Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 03, 2023
Yuhan Ding, Fukun Yin, Jiayuan Fan, Hui Li, Xin Chen, Wen Liu, Chongshan Lu, Gang YU, Tao Chen

Viaarxiv icon

VQ-NeRF: Vector Quantization Enhances Implicit Neural Representations

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2023
Yiying Yang, Wen Liu, Fukun Yin, Xin Chen, Gang Yu, Jiayuan Fan, Tao Chen

Figure 1 for VQ-NeRF: Vector Quantization Enhances Implicit Neural Representations
Figure 2 for VQ-NeRF: Vector Quantization Enhances Implicit Neural Representations
Figure 3 for VQ-NeRF: Vector Quantization Enhances Implicit Neural Representations
Figure 4 for VQ-NeRF: Vector Quantization Enhances Implicit Neural Representations
Viaarxiv icon

When Hyperspectral Image Classification Meets Diffusion Models: An Unsupervised Feature Learning Framework

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 15, 2023
Jingyi Zhou, Jiamu Sheng, Jiayuan Fan, Peng Ye, Tong He, Bin Wang, Tao Chen

Figure 1 for When Hyperspectral Image Classification Meets Diffusion Models: An Unsupervised Feature Learning Framework
Figure 2 for When Hyperspectral Image Classification Meets Diffusion Models: An Unsupervised Feature Learning Framework
Figure 3 for When Hyperspectral Image Classification Meets Diffusion Models: An Unsupervised Feature Learning Framework
Figure 4 for When Hyperspectral Image Classification Meets Diffusion Models: An Unsupervised Feature Learning Framework
Viaarxiv icon

Boost Vision Transformer with GPU-Friendly Sparsity and Quantization

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2023
Chong Yu, Tao Chen, Zhongxue Gan, Jiayuan Fan

Figure 1 for Boost Vision Transformer with GPU-Friendly Sparsity and Quantization
Figure 2 for Boost Vision Transformer with GPU-Friendly Sparsity and Quantization
Figure 3 for Boost Vision Transformer with GPU-Friendly Sparsity and Quantization
Figure 4 for Boost Vision Transformer with GPU-Friendly Sparsity and Quantization
Viaarxiv icon

What Makes for Effective Few-shot Point Cloud Classification?

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2023
Chuangguan Ye, Hongyuan Zhu, Yongbin Liao, Yanggang Zhang, Tao Chen, Jiayuan Fan

Figure 1 for What Makes for Effective Few-shot Point Cloud Classification?
Figure 2 for What Makes for Effective Few-shot Point Cloud Classification?
Figure 3 for What Makes for Effective Few-shot Point Cloud Classification?
Figure 4 for What Makes for Effective Few-shot Point Cloud Classification?
Viaarxiv icon