Alert button
Picture for Kaiming Shen

Kaiming Shen

Alert button

Denoising Time Cycle Modeling for Recommendation

Feb 05, 2024
Sicong Xie, Qunwei Li, Weidi Xu, Kaiming Shen, Shaohu Chen, Wenliang Zhong

Viaarxiv icon

Intelligent Surfaces Empowered Wireless Network: Recent Advances and The Road to 6G

Jan 15, 2024
Qingqing Wu, Beixiong Zheng, Changsheng You, Lipeng Zhu, Kaiming Shen, Xiaodan Shao, Weidong Mei, Boya Di, Hongliang Zhang, Ertugrul Basar, Lingyang Song, Marco Di Renzo, Zhi-Quan Luo, Rui Zhang

Viaarxiv icon

Intelligent Surfaces Empowered Wireless Network:Recent Advances and The Road to 6G

Dec 28, 2023
Qingqing Wu, Beixiong Zheng, Changsheng You, Lipeng Zhu, Kaiming Shen, Xiaodan Shao, Weidong Mei, Boya Di, Hongliang Zhang, Ertugrul Basar, Lingyang Song, Marco Di Renzo, Zhi-Quan Luo, Rui Zhang

Viaarxiv icon

Discerning and Enhancing the Weighted Sum-Rate Maximization Algorithms in Communications

Nov 08, 2023
Zepeng Zhang, Ziping Zhao, Kaiming Shen, Daniel P. Palomar, Wei Yu

Figure 1 for Discerning and Enhancing the Weighted Sum-Rate Maximization Algorithms in Communications
Figure 2 for Discerning and Enhancing the Weighted Sum-Rate Maximization Algorithms in Communications
Figure 3 for Discerning and Enhancing the Weighted Sum-Rate Maximization Algorithms in Communications
Figure 4 for Discerning and Enhancing the Weighted Sum-Rate Maximization Algorithms in Communications
Viaarxiv icon

An Unified Search and Recommendation Foundation Model for Cold-Start Scenario

Sep 16, 2023
Yuqi Gong, Xichen Ding, Yehui Su, Kaiming Shen, Zhongyi Liu, Guannan Zhang

Figure 1 for An Unified Search and Recommendation Foundation Model for Cold-Start Scenario
Figure 2 for An Unified Search and Recommendation Foundation Model for Cold-Start Scenario
Figure 3 for An Unified Search and Recommendation Foundation Model for Cold-Start Scenario
Viaarxiv icon

Blind Beamforming for Intelligent Reflecting Surface in Fading Channels without CSI

May 30, 2023
Wenhai Lai, Wenyu Wang, Fan Xu, Xin Li, Shaobo Niu, Kaiming Shen

Figure 1 for Blind Beamforming for Intelligent Reflecting Surface in Fading Channels without CSI
Figure 2 for Blind Beamforming for Intelligent Reflecting Surface in Fading Channels without CSI
Figure 3 for Blind Beamforming for Intelligent Reflecting Surface in Fading Channels without CSI
Figure 4 for Blind Beamforming for Intelligent Reflecting Surface in Fading Channels without CSI
Viaarxiv icon

Crossword: A Semantic Approach to Data Compression via Masking

Apr 03, 2023
Mingxiao Li, Rui Jin, Liyao Xiang, Kaiming Shen, Shuguang Cui

Figure 1 for Crossword: A Semantic Approach to Data Compression via Masking
Figure 2 for Crossword: A Semantic Approach to Data Compression via Masking
Figure 3 for Crossword: A Semantic Approach to Data Compression via Masking
Figure 4 for Crossword: A Semantic Approach to Data Compression via Masking
Viaarxiv icon

Coordinating Multiple Intelligent Reflecting Surfaces without Channel Information

Feb 20, 2023
Fan Xu, Jiawei Yao, Wenhai Lai, Kaiming Shen, Xin Li, Xin Chen, Zhi-Quan Luo

Figure 1 for Coordinating Multiple Intelligent Reflecting Surfaces without Channel Information
Figure 2 for Coordinating Multiple Intelligent Reflecting Surfaces without Channel Information
Figure 3 for Coordinating Multiple Intelligent Reflecting Surfaces without Channel Information
Figure 4 for Coordinating Multiple Intelligent Reflecting Surfaces without Channel Information
Viaarxiv icon

A Linear Time Algorithm for the Optimal Discrete IRS Beamforming

Nov 09, 2022
Dmitry Rybin, Shuyi Ren, Kaiming Shen, Xin Li, Xin Chen, Zhi-Quan Luo

Figure 1 for A Linear Time Algorithm for the Optimal Discrete IRS Beamforming
Figure 2 for A Linear Time Algorithm for the Optimal Discrete IRS Beamforming
Figure 3 for A Linear Time Algorithm for the Optimal Discrete IRS Beamforming
Figure 4 for A Linear Time Algorithm for the Optimal Discrete IRS Beamforming
Viaarxiv icon

Joint Device Selection and Power Control for Wireless Federated Learning

May 19, 2022
Wei Guo, Ran Li, Chuan Huang, Xiaoqi Qin, Kaiming Shen, Wei Zhang

Figure 1 for Joint Device Selection and Power Control for Wireless Federated Learning
Figure 2 for Joint Device Selection and Power Control for Wireless Federated Learning
Figure 3 for Joint Device Selection and Power Control for Wireless Federated Learning
Figure 4 for Joint Device Selection and Power Control for Wireless Federated Learning
Viaarxiv icon