Alert button
Picture for Jinjie Ni

Jinjie Ni

Alert button

OpenMoE: An Early Effort on Open Mixture-of-Experts Language Models

Jan 29, 2024
Fuzhao Xue, Zian Zheng, Yao Fu, Jinjie Ni, Zangwei Zheng, Wangchunshu Zhou, Yang You

Viaarxiv icon

A Survey on Semantic Processing Techniques

Oct 22, 2023
Rui Mao, Kai He, Xulang Zhang, Guanyi Chen, Jinjie Ni, Zonglin Yang, Erik Cambria

Viaarxiv icon

Finding the Pillars of Strength for Multi-Head Attention

May 22, 2023
Jinjie Ni, Rui Mao, Zonglin Yang, Han Lei, Erik Cambria

Figure 1 for Finding the Pillars of Strength for Multi-Head Attention
Figure 2 for Finding the Pillars of Strength for Multi-Head Attention
Figure 3 for Finding the Pillars of Strength for Multi-Head Attention
Figure 4 for Finding the Pillars of Strength for Multi-Head Attention
Viaarxiv icon

Logical Reasoning over Natural Language as Knowledge Representation: A Survey

Mar 21, 2023
Zonglin Yang, Xinya Du, Rui Mao, Jinjie Ni, Erik Cambria

Figure 1 for Logical Reasoning over Natural Language as Knowledge Representation: A Survey
Figure 2 for Logical Reasoning over Natural Language as Knowledge Representation: A Survey
Figure 3 for Logical Reasoning over Natural Language as Knowledge Representation: A Survey
Figure 4 for Logical Reasoning over Natural Language as Knowledge Representation: A Survey
Viaarxiv icon

Adaptive Knowledge Distillation between Text and Speech Pre-trained Models

Mar 07, 2023
Jinjie Ni, Yukun Ma, Wen Wang, Qian Chen, Dianwen Ng, Han Lei, Trung Hieu Nguyen, Chong Zhang, Bin Ma, Erik Cambria

Figure 1 for Adaptive Knowledge Distillation between Text and Speech Pre-trained Models
Figure 2 for Adaptive Knowledge Distillation between Text and Speech Pre-trained Models
Figure 3 for Adaptive Knowledge Distillation between Text and Speech Pre-trained Models
Figure 4 for Adaptive Knowledge Distillation between Text and Speech Pre-trained Models
Viaarxiv icon

deHuBERT: Disentangling Noise in a Self-supervised Model for Robust Speech Recognition

Feb 28, 2023
Dianwen Ng, Ruixi Zhang, Jia Qi Yip, Zhao Yang, Jinjie Ni, Chong Zhang, Yukun Ma, Chongjia Ni, Eng Siong Chng, Bin Ma

Figure 1 for deHuBERT: Disentangling Noise in a Self-supervised Model for Robust Speech Recognition
Figure 2 for deHuBERT: Disentangling Noise in a Self-supervised Model for Robust Speech Recognition
Figure 3 for deHuBERT: Disentangling Noise in a Self-supervised Model for Robust Speech Recognition
Figure 4 for deHuBERT: Disentangling Noise in a Self-supervised Model for Robust Speech Recognition
Viaarxiv icon

A Class-Aware Representation Refinement Framework for Graph Classification

Sep 02, 2022
Jiaxing Xu, Jinjie Ni, Sophi Shilpa Gururajapathy, Yiping Ke

Figure 1 for A Class-Aware Representation Refinement Framework for Graph Classification
Figure 2 for A Class-Aware Representation Refinement Framework for Graph Classification
Figure 3 for A Class-Aware Representation Refinement Framework for Graph Classification
Figure 4 for A Class-Aware Representation Refinement Framework for Graph Classification
Viaarxiv icon

Fusing task-oriented and open-domain dialogues in conversational agents

Sep 09, 2021
Tom Young, Frank Xing, Vlad Pandelea, Jinjie Ni, Erik Cambria

Figure 1 for Fusing task-oriented and open-domain dialogues in conversational agents
Figure 2 for Fusing task-oriented and open-domain dialogues in conversational agents
Figure 3 for Fusing task-oriented and open-domain dialogues in conversational agents
Figure 4 for Fusing task-oriented and open-domain dialogues in conversational agents
Viaarxiv icon

Recent Advances in Deep Learning Based Dialogue Systems: A Systematic Survey

Jun 01, 2021
Jinjie Ni, Tom Young, Vlad Pandelea, Fuzhao Xue, Vinay Adiga, Erik Cambria

Figure 1 for Recent Advances in Deep Learning Based Dialogue Systems: A Systematic Survey
Figure 2 for Recent Advances in Deep Learning Based Dialogue Systems: A Systematic Survey
Figure 3 for Recent Advances in Deep Learning Based Dialogue Systems: A Systematic Survey
Figure 4 for Recent Advances in Deep Learning Based Dialogue Systems: A Systematic Survey
Viaarxiv icon