Alert button
Picture for Chun-Han Yao

Chun-Han Yao

Alert button

ARTIC3D: Learning Robust Articulated 3D Shapes from Noisy Web Image Collections

Jun 07, 2023
Chun-Han Yao, Amit Raj, Wei-Chih Hung, Yuanzhen Li, Michael Rubinstein, Ming-Hsuan Yang, Varun Jampani

Figure 1 for ARTIC3D: Learning Robust Articulated 3D Shapes from Noisy Web Image Collections
Figure 2 for ARTIC3D: Learning Robust Articulated 3D Shapes from Noisy Web Image Collections
Figure 3 for ARTIC3D: Learning Robust Articulated 3D Shapes from Noisy Web Image Collections
Figure 4 for ARTIC3D: Learning Robust Articulated 3D Shapes from Noisy Web Image Collections
Viaarxiv icon

Hi-LASSIE: High-Fidelity Articulated Shape and Skeleton Discovery from Sparse Image Ensemble

Dec 28, 2022
Chun-Han Yao, Wei-Chih Hung, Yuanzhen Li, Michael Rubinstein, Ming-Hsuan Yang, Varun Jampani

Figure 1 for Hi-LASSIE: High-Fidelity Articulated Shape and Skeleton Discovery from Sparse Image Ensemble
Figure 2 for Hi-LASSIE: High-Fidelity Articulated Shape and Skeleton Discovery from Sparse Image Ensemble
Figure 3 for Hi-LASSIE: High-Fidelity Articulated Shape and Skeleton Discovery from Sparse Image Ensemble
Figure 4 for Hi-LASSIE: High-Fidelity Articulated Shape and Skeleton Discovery from Sparse Image Ensemble
Viaarxiv icon

Learning Visibility for Robust Dense Human Body Estimation

Aug 23, 2022
Chun-Han Yao, Jimei Yang, Duygu Ceylan, Yi Zhou, Yang Zhou, Ming-Hsuan Yang

Figure 1 for Learning Visibility for Robust Dense Human Body Estimation
Figure 2 for Learning Visibility for Robust Dense Human Body Estimation
Figure 3 for Learning Visibility for Robust Dense Human Body Estimation
Figure 4 for Learning Visibility for Robust Dense Human Body Estimation
Viaarxiv icon

LASSIE: Learning Articulated Shapes from Sparse Image Ensemble via 3D Part Discovery

Jul 07, 2022
Chun-Han Yao, Wei-Chih Hung, Yuanzhen Li, Michael Rubinstein, Ming-Hsuan Yang, Varun Jampani

Figure 1 for LASSIE: Learning Articulated Shapes from Sparse Image Ensemble via 3D Part Discovery
Figure 2 for LASSIE: Learning Articulated Shapes from Sparse Image Ensemble via 3D Part Discovery
Figure 3 for LASSIE: Learning Articulated Shapes from Sparse Image Ensemble via 3D Part Discovery
Figure 4 for LASSIE: Learning Articulated Shapes from Sparse Image Ensemble via 3D Part Discovery
Viaarxiv icon

Federated Multi-Target Domain Adaptation

Aug 17, 2021
Chun-Han Yao, Boqing Gong, Yin Cui, Hang Qi, Yukun Zhu, Ming-Hsuan Yang

Figure 1 for Federated Multi-Target Domain Adaptation
Figure 2 for Federated Multi-Target Domain Adaptation
Figure 3 for Federated Multi-Target Domain Adaptation
Figure 4 for Federated Multi-Target Domain Adaptation
Viaarxiv icon

Discovering 3D Parts from Image Collections

Jul 28, 2021
Chun-Han Yao, Wei-Chih Hung, Varun Jampani, Ming-Hsuan Yang

Figure 1 for Discovering 3D Parts from Image Collections
Figure 2 for Discovering 3D Parts from Image Collections
Figure 3 for Discovering 3D Parts from Image Collections
Figure 4 for Discovering 3D Parts from Image Collections
Viaarxiv icon

Progressive Domain Adaptation for Object Detection

Oct 24, 2019
Han-Kai Hsu, Chun-Han Yao, Yi-Hsuan Tsai, Wei-Chih Hung, Hung-Yu Tseng, Maneesh Singh, Ming-Hsuan Yang

Figure 1 for Progressive Domain Adaptation for Object Detection
Figure 2 for Progressive Domain Adaptation for Object Detection
Figure 3 for Progressive Domain Adaptation for Object Detection
Figure 4 for Progressive Domain Adaptation for Object Detection
Viaarxiv icon