Alert button
Picture for Yuchen Zhou

Yuchen Zhou

Alert button

CLAP: Learning Transferable Binary Code Representations with Natural Language Supervision

Feb 26, 2024
Hao Wang, Zeyu Gao, Chao Zhang, Zihan Sha, Mingyang Sun, Yuchen Zhou, Wenyu Zhu, Wenju Sun, Han Qiu, Xi Xiao

Viaarxiv icon

PartSLIP++: Enhancing Low-Shot 3D Part Segmentation via Multi-View Instance Segmentation and Maximum Likelihood Estimation

Dec 05, 2023
Yuchen Zhou, Jiayuan Gu, Xuanlin Li, Minghua Liu, Yunhao Fang, Hao Su

Viaarxiv icon

How Far Have We Gone in Vulnerability Detection Using Large Language Models

Nov 21, 2023
Zeyu Gao, Hao Wang, Yuchen Zhou, Wenyu Zhu, Chao Zhang

Viaarxiv icon

Divergences between Language Models and Human Brains

Nov 15, 2023
Yuchen Zhou, Emmy Liu, Graham Neubig, Leila Wehbe

Viaarxiv icon

Heteroskedastic Tensor Clustering

Nov 04, 2023
Yuchen Zhou, Yuxin Chen

Viaarxiv icon

Grounding Visual Illusions in Language: Do Vision-Language Models Perceive Illusions Like Humans?

Oct 31, 2023
Yichi Zhang, Jiayi Pan, Yuchen Zhou, Rui Pan, Joyce Chai

Viaarxiv icon

Efficiently Visualizing Large Graphs

Oct 17, 2023
Xinyu Li, Yao Xiao, Yuchen Zhou

Viaarxiv icon

kTrans: Knowledge-Aware Transformer for Binary Code Embedding

Aug 24, 2023
Wenyu Zhu, Hao Wang, Yuchen Zhou, Jiaming Wang, Zihan Sha, Zeyu Gao, Chao Zhang

Figure 1 for kTrans: Knowledge-Aware Transformer for Binary Code Embedding
Figure 2 for kTrans: Knowledge-Aware Transformer for Binary Code Embedding
Figure 3 for kTrans: Knowledge-Aware Transformer for Binary Code Embedding
Figure 4 for kTrans: Knowledge-Aware Transformer for Binary Code Embedding
Viaarxiv icon

Quantifying the Roles of Visual, Linguistic, and Visual-Linguistic Complexity in Verb Acquisition

Apr 05, 2023
Yuchen Zhou, Michael J. Tarr, Daniel Yurovsky

Figure 1 for Quantifying the Roles of Visual, Linguistic, and Visual-Linguistic Complexity in Verb Acquisition
Figure 2 for Quantifying the Roles of Visual, Linguistic, and Visual-Linguistic Complexity in Verb Acquisition
Figure 3 for Quantifying the Roles of Visual, Linguistic, and Visual-Linguistic Complexity in Verb Acquisition
Figure 4 for Quantifying the Roles of Visual, Linguistic, and Visual-Linguistic Complexity in Verb Acquisition
Viaarxiv icon

Deflated HeteroPCA: Overcoming the curse of ill-conditioning in heteroskedastic PCA

Mar 10, 2023
Yuchen Zhou, Yuxin Chen

Figure 1 for Deflated HeteroPCA: Overcoming the curse of ill-conditioning in heteroskedastic PCA
Figure 2 for Deflated HeteroPCA: Overcoming the curse of ill-conditioning in heteroskedastic PCA
Figure 3 for Deflated HeteroPCA: Overcoming the curse of ill-conditioning in heteroskedastic PCA
Figure 4 for Deflated HeteroPCA: Overcoming the curse of ill-conditioning in heteroskedastic PCA
Viaarxiv icon