Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Neural Architecture Search for Intel Movidius VPU


May 05, 2023
Qian Xu, Victor Li, Crews Darren S

Add code

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1812.00332 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

A Survey on Vertical Federated Learning: From a Layered Perspective


Apr 04, 2023
Liu Yang, Di Chai, Junxue Zhang, Yilun Jin, Leye Wang, Hao Liu, Han Tian, Qian Xu, Kai Chen

Add code

* 35 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal Point Process for Multiple Object Tracking


Feb 05, 2023
Tao Wang, Kean Chen, Weiyao Lin, John See, Zenghui Zhang, Qian Xu, Xia Jia

Add code

* This manuscript is the accepted version for TNNLS(IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems) 

   Access Paper or Ask Questions

An Efficient Industrial Federated Learning Framework for AIoT: A Face Recognition Application


Jun 30, 2022
Youlong Ding, Xueyang Wu, Zhitao Li, Zeheng Wu, Shengqi Tan, Qian Xu, Weike Pan, Qiang Yang

Add code

* FL-IJCAL'22 Accepted Paper 

   Access Paper or Ask Questions

WrapperFL: A Model Agnostic Plug-in for Industrial Federated Learning


Jun 21, 2022
Xueyang Wu, Shengqi Tan, Qian Xu, Qiang Yang

Add code

* FL-IJCAI'22 Accepted Paper 

   Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-based Network for Few-shot Image Classification


May 17, 2022
Minglei Yuan, Qian Xu, Chunhao Cai, Yin-Dong Zheng, Tao Wang, Tong Lu

Add code

* Few-shot learning, Uncertainty, Mutual information 

   Access Paper or Ask Questions

SecureBoost+ : A High Performance Gradient Boosting Tree Framework for Large Scale Vertical Federated Learning


Oct 21, 2021
Weijing Chen, Guoqiang Ma, Tao Fan, Yan Kang, Qian Xu, Qiang Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Learning Class-level Prototypes for Few-shot Learning


Aug 25, 2021
Minglei Yuan, Wenhai Wang, Tao Wang, Chunhao Cai, Qian Xu, Tong Lu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Deep Generative Learning via Schrödinger Bridge


Jun 19, 2021
Gefei Wang, Yuling Jiao, Qian Xu, Yang Wang, Can Yang

Add code

* ICML, 2021 

   Access Paper or Ask Questions

A Learning-based Discretionary Lane-Change Decision-Making Model with Driving Style Awareness


Oct 19, 2020
Yifan Zhang, Qian Xu, Jianping Wang, Kui Wu, Zuduo Zheng, Kejie Lu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>