Alert button
Picture for Qian Xu

Qian Xu

Alert button

Fusion of Infrared and Visible Images based on Spatial-Channel Attentional Mechanism

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 25, 2023
Qian Xu

Figure 1 for Fusion of Infrared and Visible Images based on Spatial-Channel Attentional Mechanism
Figure 2 for Fusion of Infrared and Visible Images based on Spatial-Channel Attentional Mechanism
Figure 3 for Fusion of Infrared and Visible Images based on Spatial-Channel Attentional Mechanism
Figure 4 for Fusion of Infrared and Visible Images based on Spatial-Channel Attentional Mechanism
Viaarxiv icon

Uncertainty-Encoded Multi-Modal Fusion for Robust Object Detection in Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 30, 2023
Yang Lou, Qun Song, Qian Xu, Rui Tan, Jianping Wang

Figure 1 for Uncertainty-Encoded Multi-Modal Fusion for Robust Object Detection in Autonomous Driving
Figure 2 for Uncertainty-Encoded Multi-Modal Fusion for Robust Object Detection in Autonomous Driving
Figure 3 for Uncertainty-Encoded Multi-Modal Fusion for Robust Object Detection in Autonomous Driving
Figure 4 for Uncertainty-Encoded Multi-Modal Fusion for Robust Object Detection in Autonomous Driving
Viaarxiv icon

Neural Architecture Search for Intel Movidius VPU

Add code
Bookmark button
Alert button
May 05, 2023
Qian Xu, Victor Li, Crews Darren S

Figure 1 for Neural Architecture Search for Intel Movidius VPU
Figure 2 for Neural Architecture Search for Intel Movidius VPU
Figure 3 for Neural Architecture Search for Intel Movidius VPU
Figure 4 for Neural Architecture Search for Intel Movidius VPU
Viaarxiv icon

A Survey on Vertical Federated Learning: From a Layered Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2023
Liu Yang, Di Chai, Junxue Zhang, Yilun Jin, Leye Wang, Hao Liu, Han Tian, Qian Xu, Kai Chen

Figure 1 for A Survey on Vertical Federated Learning: From a Layered Perspective
Figure 2 for A Survey on Vertical Federated Learning: From a Layered Perspective
Figure 3 for A Survey on Vertical Federated Learning: From a Layered Perspective
Figure 4 for A Survey on Vertical Federated Learning: From a Layered Perspective
Viaarxiv icon

Spatio-Temporal Point Process for Multiple Object Tracking

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2023
Tao Wang, Kean Chen, Weiyao Lin, John See, Zenghui Zhang, Qian Xu, Xia Jia

Figure 1 for Spatio-Temporal Point Process for Multiple Object Tracking
Figure 2 for Spatio-Temporal Point Process for Multiple Object Tracking
Figure 3 for Spatio-Temporal Point Process for Multiple Object Tracking
Figure 4 for Spatio-Temporal Point Process for Multiple Object Tracking
Viaarxiv icon

An Efficient Industrial Federated Learning Framework for AIoT: A Face Recognition Application

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 30, 2022
Youlong Ding, Xueyang Wu, Zhitao Li, Zeheng Wu, Shengqi Tan, Qian Xu, Weike Pan, Qiang Yang

Figure 1 for An Efficient Industrial Federated Learning Framework for AIoT: A Face Recognition Application
Figure 2 for An Efficient Industrial Federated Learning Framework for AIoT: A Face Recognition Application
Figure 3 for An Efficient Industrial Federated Learning Framework for AIoT: A Face Recognition Application
Figure 4 for An Efficient Industrial Federated Learning Framework for AIoT: A Face Recognition Application
Viaarxiv icon

WrapperFL: A Model Agnostic Plug-in for Industrial Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 21, 2022
Xueyang Wu, Shengqi Tan, Qian Xu, Qiang Yang

Figure 1 for WrapperFL: A Model Agnostic Plug-in for Industrial Federated Learning
Figure 2 for WrapperFL: A Model Agnostic Plug-in for Industrial Federated Learning
Figure 3 for WrapperFL: A Model Agnostic Plug-in for Industrial Federated Learning
Figure 4 for WrapperFL: A Model Agnostic Plug-in for Industrial Federated Learning
Viaarxiv icon

Uncertainty-based Network for Few-shot Image Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
May 17, 2022
Minglei Yuan, Qian Xu, Chunhao Cai, Yin-Dong Zheng, Tao Wang, Tong Lu

Figure 1 for Uncertainty-based Network for Few-shot Image Classification
Figure 2 for Uncertainty-based Network for Few-shot Image Classification
Figure 3 for Uncertainty-based Network for Few-shot Image Classification
Figure 4 for Uncertainty-based Network for Few-shot Image Classification
Viaarxiv icon

SecureBoost+ : A High Performance Gradient Boosting Tree Framework for Large Scale Vertical Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 21, 2021
Weijing Chen, Guoqiang Ma, Tao Fan, Yan Kang, Qian Xu, Qiang Yang

Figure 1 for SecureBoost+ : A High Performance Gradient Boosting Tree Framework for Large Scale Vertical Federated Learning
Figure 2 for SecureBoost+ : A High Performance Gradient Boosting Tree Framework for Large Scale Vertical Federated Learning
Figure 3 for SecureBoost+ : A High Performance Gradient Boosting Tree Framework for Large Scale Vertical Federated Learning
Figure 4 for SecureBoost+ : A High Performance Gradient Boosting Tree Framework for Large Scale Vertical Federated Learning
Viaarxiv icon

Learning Class-level Prototypes for Few-shot Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 25, 2021
Minglei Yuan, Wenhai Wang, Tao Wang, Chunhao Cai, Qian Xu, Tong Lu

Figure 1 for Learning Class-level Prototypes for Few-shot Learning
Figure 2 for Learning Class-level Prototypes for Few-shot Learning
Figure 3 for Learning Class-level Prototypes for Few-shot Learning
Figure 4 for Learning Class-level Prototypes for Few-shot Learning
Viaarxiv icon