Alert button
Picture for Tianshi Chen

Tianshi Chen

Alert button

Tom

Pushing the Limits of Machine Design: Automated CPU Design with AI

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 27, 2023
Shuyao Cheng, Pengwei Jin, Qi Guo, Zidong Du, Rui Zhang, Yunhao Tian, Xing Hu, Yongwei Zhao, Yifan Hao, Xiangtao Guan, Husheng Han, Zhengyue Zhao, Ximing Liu, Ling Li, Xishan Zhang, Yuejie Chu, Weilong Mao, Tianshi Chen, Yunji Chen

Figure 1 for Pushing the Limits of Machine Design: Automated CPU Design with AI
Figure 2 for Pushing the Limits of Machine Design: Automated CPU Design with AI
Figure 3 for Pushing the Limits of Machine Design: Automated CPU Design with AI
Figure 4 for Pushing the Limits of Machine Design: Automated CPU Design with AI
Viaarxiv icon

Real-Time Robust Video Object Detection System Against Physical-World Adversarial Attacks

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 19, 2022
Husheng Han, Xing Hu, Kaidi Xu, Pucheng Dang, Ying Wang, Yongwei Zhao, Zidong Du, Qi Guo, Yanzhi Yang, Tianshi Chen

Figure 1 for Real-Time Robust Video Object Detection System Against Physical-World Adversarial Attacks
Figure 2 for Real-Time Robust Video Object Detection System Against Physical-World Adversarial Attacks
Figure 3 for Real-Time Robust Video Object Detection System Against Physical-World Adversarial Attacks
Figure 4 for Real-Time Robust Video Object Detection System Against Physical-World Adversarial Attacks
Viaarxiv icon

Distilling Object Detectors with Feature Richness

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 02, 2021
Zhixing Du, Rui Zhang, Ming Chang, Xishan Zhang, Shaoli Liu, Tianshi Chen, Yunji Chen

Figure 1 for Distilling Object Detectors with Feature Richness
Figure 2 for Distilling Object Detectors with Feature Richness
Figure 3 for Distilling Object Detectors with Feature Richness
Figure 4 for Distilling Object Detectors with Feature Richness
Viaarxiv icon

Accelerated Sparse Bayesian Learning via Screening Test and Its Applications

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 08, 2020
Yiping Jiang, Tianshi Chen

Figure 1 for Accelerated Sparse Bayesian Learning via Screening Test and Its Applications
Figure 2 for Accelerated Sparse Bayesian Learning via Screening Test and Its Applications
Figure 3 for Accelerated Sparse Bayesian Learning via Screening Test and Its Applications
Figure 4 for Accelerated Sparse Bayesian Learning via Screening Test and Its Applications
Viaarxiv icon

DWM: A Decomposable Winograd Method for Convolution Acceleration

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2020
Di Huang, Xishan Zhang, Rui Zhang, Tian Zhi, Deyuan He, Jiaming Guo, Chang Liu, Qi Guo, Zidong Du, Shaoli Liu, Tianshi Chen, Yunji Chen

Figure 1 for DWM: A Decomposable Winograd Method for Convolution Acceleration
Figure 2 for DWM: A Decomposable Winograd Method for Convolution Acceleration
Figure 3 for DWM: A Decomposable Winograd Method for Convolution Acceleration
Figure 4 for DWM: A Decomposable Winograd Method for Convolution Acceleration
Viaarxiv icon

Linear Multiple Low-Rank Kernel Based Stationary Gaussian Processes Regression for Time Series

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 21, 2019
Feng Yin, Lishuo Pan, Xinwei He, Tianshi Chen, Sergios Theodoridis, Zhi-Quan, Luo

Figure 1 for Linear Multiple Low-Rank Kernel Based Stationary Gaussian Processes Regression for Time Series
Figure 2 for Linear Multiple Low-Rank Kernel Based Stationary Gaussian Processes Regression for Time Series
Figure 3 for Linear Multiple Low-Rank Kernel Based Stationary Gaussian Processes Regression for Time Series
Figure 4 for Linear Multiple Low-Rank Kernel Based Stationary Gaussian Processes Regression for Time Series
Viaarxiv icon

BENCHIP: Benchmarking Intelligence Processors

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 25, 2017
Jinhua Tao, Zidong Du, Qi Guo, Huiying Lan, Lei Zhang, Shengyuan Zhou, Lingjie Xu, Cong Liu, Haifeng Liu, Shan Tang, Allen Rush, Willian Chen, Shaoli Liu, Yunji Chen, Tianshi Chen

Figure 1 for BENCHIP: Benchmarking Intelligence Processors
Figure 2 for BENCHIP: Benchmarking Intelligence Processors
Figure 3 for BENCHIP: Benchmarking Intelligence Processors
Figure 4 for BENCHIP: Benchmarking Intelligence Processors
Viaarxiv icon

Maximum Entropy Kernels for System Identification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2016
Francesca Paola Carli, Tianshi Chen, Lennart Ljung

Viaarxiv icon

Regularized linear system identification using atomic, nuclear and kernel-based norms: the role of the stability constraint

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 02, 2015
Gianluigi Pillonetto, Tianshi Chen, Alessandro Chiuso, Giuseppe De Nicolao, Lennart Ljung

Figure 1 for Regularized linear system identification using atomic, nuclear and kernel-based norms: the role of the stability constraint
Figure 2 for Regularized linear system identification using atomic, nuclear and kernel-based norms: the role of the stability constraint
Figure 3 for Regularized linear system identification using atomic, nuclear and kernel-based norms: the role of the stability constraint
Figure 4 for Regularized linear system identification using atomic, nuclear and kernel-based norms: the role of the stability constraint
Viaarxiv icon

On the Easiest and Hardest Fitness Functions

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 12, 2015
Jun He, Tianshi Chen, Xin Yao

Figure 1 for On the Easiest and Hardest Fitness Functions
Figure 2 for On the Easiest and Hardest Fitness Functions
Figure 3 for On the Easiest and Hardest Fitness Functions
Viaarxiv icon