Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
DWM: A Decomposable Winograd Method for Convolution Acceleration

Feb 03, 2020
Di Huang, Xishan Zhang, Rui Zhang, Tian Zhi, Deyuan He, Jiaming Guo, Chang Liu, Qi Guo, Zidong Du, Shaoli Liu, Tianshi Chen, Yunji Chen

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Precision Training: Quantify Back Propagation in Neural Networks with Fixed-point Numbers

Nov 01, 2019
Xishan Zhang, Shaoli Liu, Rui Zhang, Chang Liu, Di Huang, Shiyi Zhou, Jiaming Guo, Yu Kang, Qi Guo, Zidong Du, Yunji Chen

* 12 pages,10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CompactNet: Platform-Aware Automatic Optimization for Convolutional Neural Networks

May 28, 2019
Weicheng Li, Rui Wang, Zhongzhi Luan, Di Huang, Zidong Du, Yunji Chen, Depei Qian


  Access Paper or Ask Questions

BENCHIP: Benchmarking Intelligence Processors

Nov 25, 2017
Jinhua Tao, Zidong Du, Qi Guo, Huiying Lan, Lei Zhang, Shengyuan Zhou, Lingjie Xu, Cong Liu, Haifeng Liu, Shan Tang, Allen Rush, Willian Chen, Shaoli Liu, Yunji Chen, Tianshi Chen

* 37pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

The Impact of Mutation Rate on the Computation Time of Evolutionary Dynamic Optimization

Jun 03, 2011
Tianshi Chen, Yunji Chen, Ke Tang, Guoliang Chen, Xin Yao


  Access Paper or Ask Questions