Alert button
Picture for Jiahao Zheng

Jiahao Zheng

Alert button

AdvSV: An Over-the-Air Adversarial Attack Dataset for Speaker Verification

Oct 09, 2023
Li Wang, Jiaqi Li, Yuhao Luo, Jiahao Zheng, Lei Wang, Hao Li, Ke Xu, Chengfang Fang, Jie Shi, Zhizheng Wu

Figure 1 for AdvSV: An Over-the-Air Adversarial Attack Dataset for Speaker Verification
Figure 2 for AdvSV: An Over-the-Air Adversarial Attack Dataset for Speaker Verification
Figure 3 for AdvSV: An Over-the-Air Adversarial Attack Dataset for Speaker Verification
Figure 4 for AdvSV: An Over-the-Air Adversarial Attack Dataset for Speaker Verification
Viaarxiv icon

IMM: An Imitative Reinforcement Learning Approach with Predictive Representation Learning for Automatic Market Making

Aug 17, 2023
Hui Niu, Siyuan Li, Jiahao Zheng, Zhouchi Lin, Jian Li, Jian Guo, Bo An

Figure 1 for IMM: An Imitative Reinforcement Learning Approach with Predictive Representation Learning for Automatic Market Making
Figure 2 for IMM: An Imitative Reinforcement Learning Approach with Predictive Representation Learning for Automatic Market Making
Figure 3 for IMM: An Imitative Reinforcement Learning Approach with Predictive Representation Learning for Automatic Market Making
Figure 4 for IMM: An Imitative Reinforcement Learning Approach with Predictive Representation Learning for Automatic Market Making
Viaarxiv icon

Multimodal Representations Learning Based on Mutual Information Maximization and Minimization and Identity Embedding for Multimodal Sentiment Analysis

Jan 10, 2022
Jiahao Zheng, Sen Zhang, Xiaoping Wang, Zhigang Zeng

Figure 1 for Multimodal Representations Learning Based on Mutual Information Maximization and Minimization and Identity Embedding for Multimodal Sentiment Analysis
Figure 2 for Multimodal Representations Learning Based on Mutual Information Maximization and Minimization and Identity Embedding for Multimodal Sentiment Analysis
Figure 3 for Multimodal Representations Learning Based on Mutual Information Maximization and Minimization and Identity Embedding for Multimodal Sentiment Analysis
Viaarxiv icon

ElegantRL-Podracer: Scalable and Elastic Library for Cloud-Native Deep Reinforcement Learning

Dec 11, 2021
Xiao-Yang Liu, Zechu Li, Zhuoran Yang, Jiahao Zheng, Zhaoran Wang, Anwar Walid, Jian Guo, Michael I. Jordan

Figure 1 for ElegantRL-Podracer: Scalable and Elastic Library for Cloud-Native Deep Reinforcement Learning
Figure 2 for ElegantRL-Podracer: Scalable and Elastic Library for Cloud-Native Deep Reinforcement Learning
Figure 3 for ElegantRL-Podracer: Scalable and Elastic Library for Cloud-Native Deep Reinforcement Learning
Figure 4 for ElegantRL-Podracer: Scalable and Elastic Library for Cloud-Native Deep Reinforcement Learning
Viaarxiv icon