Alert button
Picture for Emmanouil Benetos

Emmanouil Benetos

Alert button

Explaining models relating objects and privacy

Add code
Bookmark button
Alert button
May 02, 2024
Alessio Xompero, Myriam Bontonou, Jean-Michel Arbona, Emmanouil Benetos, Andrea Cavallaro

Viaarxiv icon

ComposerX: Multi-Agent Symbolic Music Composition with LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 30, 2024
Qixin Deng, Qikai Yang, Ruibin Yuan, Yipeng Huang, Yi Wang, Xubo Liu, Zeyue Tian, Jiahao Pan, Ge Zhang, Hanfeng Lin, Yizhi Li, Yinghao Ma, Jie Fu, Chenghua Lin, Emmanouil Benetos, Wenwu Wang, Guangyu Xia, Wei Xue, Yike Guo

Viaarxiv icon

MuPT: A Generative Symbolic Music Pretrained Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2024
Xingwei Qu, Yuelin Bai, Yinghao Ma, Ziya Zhou, Ka Man Lo, Jiaheng Liu, Ruibin Yuan, Lejun Min, Xueling Liu, Tianyu Zhang, Xinrun Du, Shuyue Guo, Yiming Liang, Yizhi Li, Shangda Wu, Junting Zhou, Tianyu Zheng, Ziyang Ma, Fengze Han, Wei Xue, Gus Xia, Emmanouil Benetos, Xiang Yue, Chenghua Lin, Xu Tan, Stephen W. Huang, Wenhu Chen, Jie Fu, Ge Zhang

Viaarxiv icon

Mind the Domain Gap: a Systematic Analysis on Bioacoustic Sound Event Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Jinhua Liang, Ines Nolasco, Burooj Ghani, Huy Phan, Emmanouil Benetos, Dan Stowell

Figure 1 for Mind the Domain Gap: a Systematic Analysis on Bioacoustic Sound Event Detection
Figure 2 for Mind the Domain Gap: a Systematic Analysis on Bioacoustic Sound Event Detection
Figure 3 for Mind the Domain Gap: a Systematic Analysis on Bioacoustic Sound Event Detection
Figure 4 for Mind the Domain Gap: a Systematic Analysis on Bioacoustic Sound Event Detection
Viaarxiv icon

Generalized Multi-Source Inference for Text Conditioned Music Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Emilian Postolache, Giorgio Mariani, Luca Cosmo, Emmanouil Benetos, Emanuele Rodolà

Figure 1 for Generalized Multi-Source Inference for Text Conditioned Music Diffusion Models
Figure 2 for Generalized Multi-Source Inference for Text Conditioned Music Diffusion Models
Figure 3 for Generalized Multi-Source Inference for Text Conditioned Music Diffusion Models
Figure 4 for Generalized Multi-Source Inference for Text Conditioned Music Diffusion Models
Viaarxiv icon

WavCraft: Audio Editing and Generation with Natural Language Prompts

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Jinhua Liang, Huan Zhang, Haohe Liu, Yin Cao, Qiuqiang Kong, Xubo Liu, Wenwu Wang, Mark D. Plumbley, Huy Phan, Emmanouil Benetos

Figure 1 for WavCraft: Audio Editing and Generation with Natural Language Prompts
Figure 2 for WavCraft: Audio Editing and Generation with Natural Language Prompts
Figure 3 for WavCraft: Audio Editing and Generation with Natural Language Prompts
Figure 4 for WavCraft: Audio Editing and Generation with Natural Language Prompts
Viaarxiv icon

ChatMusician: Understanding and Generating Music Intrinsically with LLM

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2024
Ruibin Yuan, Hanfeng Lin, Yi Wang, Zeyue Tian, Shangda Wu, Tianhao Shen, Ge Zhang, Yuhang Wu, Cong Liu, Ziya Zhou, Ziyang Ma, Liumeng Xue, Ziyu Wang, Qin Liu, Tianyu Zheng, Yizhi Li, Yinghao Ma, Yiming Liang, Xiaowei Chi, Ruibo Liu, Zili Wang, Pengfei Li, Jingcheng Wu, Chenghua Lin, Qifeng Liu, Tao Jiang, Wenhao Huang, Wenhu Chen, Emmanouil Benetos, Jie Fu, Gus Xia, Roger Dannenberg, Wei Xue, Shiyin Kang, Yike Guo

Viaarxiv icon

A Data-Driven Analysis of Robust Automatic Piano Transcription

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Drew Edwards, Simon Dixon, Emmanouil Benetos, Akira Maezawa, Yuta Kusaka

Viaarxiv icon

Acoustic Prompt Tuning: Empowering Large Language Models with Audition Capabilities

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Jinhua Liang, Xubo Liu, Wenwu Wang, Mark D. Plumbley, Huy Phan, Emmanouil Benetos

Viaarxiv icon

The Song Describer Dataset: a Corpus of Audio Captions for Music-and-Language Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 22, 2023
Ilaria Manco, Benno Weck, SeungHeon Doh, Minz Won, Yixiao Zhang, Dmitry Bogdanov, Yusong Wu, Ke Chen, Philip Tovstogan, Emmanouil Benetos, Elio Quinton, György Fazekas, Juhan Nam

Viaarxiv icon