Alert button
Picture for Qiong Wang

Qiong Wang

Alert button

Progressive Frequency-Aware Network for Laparoscopic Image Desmoking

Dec 19, 2023
Jiale Zhang, Wenfeng Huang, Xiangyun Liao, Qiong Wang

Viaarxiv icon

Shifting More Attention to Breast Lesion Segmentation in Ultrasound Videos

Oct 03, 2023
Junhao Lin, Qian Dai, Lei Zhu, Huazhu Fu, Qiong Wang, Weibin Li, Wenhao Rao, Xiaoyang Huang, Liansheng Wang

Viaarxiv icon

Distribution-Aware Calibration for Object Detection with Noisy Bounding Boxes

Aug 23, 2023
Donghao Zhou, Jialin Li, Jinpeng Li, Jiancheng Huang, Qiang Nie, Yong Liu, Bin-Bin Gao, Qiong Wang, Pheng-Ann Heng, Guangyong Chen

Figure 1 for Distribution-Aware Calibration for Object Detection with Noisy Bounding Boxes
Figure 2 for Distribution-Aware Calibration for Object Detection with Noisy Bounding Boxes
Figure 3 for Distribution-Aware Calibration for Object Detection with Noisy Bounding Boxes
Figure 4 for Distribution-Aware Calibration for Object Detection with Noisy Bounding Boxes
Viaarxiv icon

Semi-Supervised Semantic Segmentation With Region Relevance

Apr 23, 2023
Rui Chen, Tao Chen, Qiong Wang, Yazhou Yao

Figure 1 for Semi-Supervised Semantic Segmentation With Region Relevance
Figure 2 for Semi-Supervised Semantic Segmentation With Region Relevance
Figure 3 for Semi-Supervised Semantic Segmentation With Region Relevance
Figure 4 for Semi-Supervised Semantic Segmentation With Region Relevance
Viaarxiv icon

Learning Agreement from Multi-source Annotations for Medical Image Segmentation

Apr 02, 2023
Yifeng Wang, Luyang Luo, Mingxiang Wu, Qiong Wang, Hao Chen

Figure 1 for Learning Agreement from Multi-source Annotations for Medical Image Segmentation
Figure 2 for Learning Agreement from Multi-source Annotations for Medical Image Segmentation
Figure 3 for Learning Agreement from Multi-source Annotations for Medical Image Segmentation
Figure 4 for Learning Agreement from Multi-source Annotations for Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Masked Image Training for Generalizable Deep Image Denoising

Mar 23, 2023
Haoyu Chen, Jinjin Gu, Yihao Liu, Salma Abdel Magid, Chao Dong, Qiong Wang, Hanspeter Pfister, Lei Zhu

Figure 1 for Masked Image Training for Generalizable Deep Image Denoising
Figure 2 for Masked Image Training for Generalizable Deep Image Denoising
Figure 3 for Masked Image Training for Generalizable Deep Image Denoising
Figure 4 for Masked Image Training for Generalizable Deep Image Denoising
Viaarxiv icon

FECANet: Boosting Few-Shot Semantic Segmentation with Feature-Enhanced Context-Aware Network

Jan 19, 2023
Huafeng Liu, Pai Peng, Tao Chen, Qiong Wang, Yazhou Yao, Xian-Sheng Hua

Figure 1 for FECANet: Boosting Few-Shot Semantic Segmentation with Feature-Enhanced Context-Aware Network
Figure 2 for FECANet: Boosting Few-Shot Semantic Segmentation with Feature-Enhanced Context-Aware Network
Figure 3 for FECANet: Boosting Few-Shot Semantic Segmentation with Feature-Enhanced Context-Aware Network
Figure 4 for FECANet: Boosting Few-Shot Semantic Segmentation with Feature-Enhanced Context-Aware Network
Viaarxiv icon

RepMode: Learning to Re-parameterize Diverse Experts for Subcellular Structure Prediction

Dec 20, 2022
Donghao Zhou, Chunbin Gu, Junde Xu, Furui Liu, Qiong Wang, Guangyong Chen, Pheng-Ann Heng

Figure 1 for RepMode: Learning to Re-parameterize Diverse Experts for Subcellular Structure Prediction
Figure 2 for RepMode: Learning to Re-parameterize Diverse Experts for Subcellular Structure Prediction
Figure 3 for RepMode: Learning to Re-parameterize Diverse Experts for Subcellular Structure Prediction
Figure 4 for RepMode: Learning to Re-parameterize Diverse Experts for Subcellular Structure Prediction
Viaarxiv icon

Channel-Aware Ordered Successive Relaying with Finite-Blocklength Coding

Oct 26, 2022
Lingrui Zhang, Yuxing Han, Qiong Wang, Wei Chen

Figure 1 for Channel-Aware Ordered Successive Relaying with Finite-Blocklength Coding
Figure 2 for Channel-Aware Ordered Successive Relaying with Finite-Blocklength Coding
Figure 3 for Channel-Aware Ordered Successive Relaying with Finite-Blocklength Coding
Figure 4 for Channel-Aware Ordered Successive Relaying with Finite-Blocklength Coding
Viaarxiv icon

Intra-Modal Constraint Loss For Image-Text Retrieval

Jul 13, 2022
Jianan Chen, Lu Zhang, Qiong Wang, Cong Bai, Kidiyo Kpalma

Figure 1 for Intra-Modal Constraint Loss For Image-Text Retrieval
Figure 2 for Intra-Modal Constraint Loss For Image-Text Retrieval
Figure 3 for Intra-Modal Constraint Loss For Image-Text Retrieval
Figure 4 for Intra-Modal Constraint Loss For Image-Text Retrieval
Viaarxiv icon