Alert button
Picture for Haofei Xu

Haofei Xu

Alert button

GoMVS: Geometrically Consistent Cost Aggregation for Multi-View Stereo

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2024
Jiang Wu, Rui Li, Haofei Xu, Wenxun Zhao, Yu Zhu, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

Viaarxiv icon

MVSplat: Efficient 3D Gaussian Splatting from Sparse Multi-View Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Yuedong Chen, Haofei Xu, Chuanxia Zheng, Bohan Zhuang, Marc Pollefeys, Andreas Geiger, Tat-Jen Cham, Jianfei Cai

Figure 1 for MVSplat: Efficient 3D Gaussian Splatting from Sparse Multi-View Images
Figure 2 for MVSplat: Efficient 3D Gaussian Splatting from Sparse Multi-View Images
Figure 3 for MVSplat: Efficient 3D Gaussian Splatting from Sparse Multi-View Images
Figure 4 for MVSplat: Efficient 3D Gaussian Splatting from Sparse Multi-View Images
Viaarxiv icon

MuRF: Multi-Baseline Radiance Fields

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Haofei Xu, Anpei Chen, Yuedong Chen, Christos Sakaridis, Yulun Zhang, Marc Pollefeys, Andreas Geiger, Fisher Yu

Figure 1 for MuRF: Multi-Baseline Radiance Fields
Figure 2 for MuRF: Multi-Baseline Radiance Fields
Figure 3 for MuRF: Multi-Baseline Radiance Fields
Figure 4 for MuRF: Multi-Baseline Radiance Fields
Viaarxiv icon

Explicit Correspondence Matching for Generalizable Neural Radiance Fields

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 24, 2023
Yuedong Chen, Haofei Xu, Qianyi Wu, Chuanxia Zheng, Tat-Jen Cham, Jianfei Cai

Figure 1 for Explicit Correspondence Matching for Generalizable Neural Radiance Fields
Figure 2 for Explicit Correspondence Matching for Generalizable Neural Radiance Fields
Figure 3 for Explicit Correspondence Matching for Generalizable Neural Radiance Fields
Figure 4 for Explicit Correspondence Matching for Generalizable Neural Radiance Fields
Viaarxiv icon

Unifying Flow, Stereo and Depth Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 10, 2022
Haofei Xu, Jing Zhang, Jianfei Cai, Hamid Rezatofighi, Fisher Yu, Dacheng Tao, Andreas Geiger

Figure 1 for Unifying Flow, Stereo and Depth Estimation
Figure 2 for Unifying Flow, Stereo and Depth Estimation
Figure 3 for Unifying Flow, Stereo and Depth Estimation
Figure 4 for Unifying Flow, Stereo and Depth Estimation
Viaarxiv icon

GMFlow: Learning Optical Flow via Global Matching

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2021
Haofei Xu, Jing Zhang, Jianfei Cai, Hamid Rezatofighi, Dacheng Tao

Figure 1 for GMFlow: Learning Optical Flow via Global Matching
Figure 2 for GMFlow: Learning Optical Flow via Global Matching
Figure 3 for GMFlow: Learning Optical Flow via Global Matching
Figure 4 for GMFlow: Learning Optical Flow via Global Matching
Viaarxiv icon

High-Resolution Optical Flow from 1D Attention and Correlation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 28, 2021
Haofei Xu, Jiaolong Yang, Jianfei Cai, Juyong Zhang, Xin Tong

Figure 1 for High-Resolution Optical Flow from 1D Attention and Correlation
Figure 2 for High-Resolution Optical Flow from 1D Attention and Correlation
Figure 3 for High-Resolution Optical Flow from 1D Attention and Correlation
Figure 4 for High-Resolution Optical Flow from 1D Attention and Correlation
Viaarxiv icon

Recurrent Multi-view Alignment Network for Unsupervised Surface Registration

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 24, 2020
Wanquan Feng, Juyong Zhang, Hongrui Cai, Haofei Xu, Junhui Hou, Hujun Bao

Figure 1 for Recurrent Multi-view Alignment Network for Unsupervised Surface Registration
Figure 2 for Recurrent Multi-view Alignment Network for Unsupervised Surface Registration
Figure 3 for Recurrent Multi-view Alignment Network for Unsupervised Surface Registration
Figure 4 for Recurrent Multi-view Alignment Network for Unsupervised Surface Registration
Viaarxiv icon

AANet: Adaptive Aggregation Network for Efficient Stereo Matching

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 20, 2020
Haofei Xu, Juyong Zhang

Figure 1 for AANet: Adaptive Aggregation Network for Efficient Stereo Matching
Figure 2 for AANet: Adaptive Aggregation Network for Efficient Stereo Matching
Figure 3 for AANet: Adaptive Aggregation Network for Efficient Stereo Matching
Figure 4 for AANet: Adaptive Aggregation Network for Efficient Stereo Matching
Viaarxiv icon

Region Deformer Networks for Unsupervised Depth Estimation from Unconstrained Monocular Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2019
Haofei Xu, Jianmin Zheng, Jianfei Cai, Juyong Zhang

Figure 1 for Region Deformer Networks for Unsupervised Depth Estimation from Unconstrained Monocular Videos
Figure 2 for Region Deformer Networks for Unsupervised Depth Estimation from Unconstrained Monocular Videos
Figure 3 for Region Deformer Networks for Unsupervised Depth Estimation from Unconstrained Monocular Videos
Figure 4 for Region Deformer Networks for Unsupervised Depth Estimation from Unconstrained Monocular Videos
Viaarxiv icon