Alert button
Picture for Haisheng Su

Haisheng Su

Alert button

Discovering A Variety of Objects in Spatio-Temporal Human-Object Interactions

Nov 18, 2022
Yong-Lu Li, Hongwei Fan, Zuoyu Qiu, Yiming Dou, Liang Xu, Hao-Shu Fang, Peiyang Guo, Haisheng Su, Dongliang Wang, Wei Wu, Cewu Lu

Figure 1 for Discovering A Variety of Objects in Spatio-Temporal Human-Object Interactions
Figure 2 for Discovering A Variety of Objects in Spatio-Temporal Human-Object Interactions
Figure 3 for Discovering A Variety of Objects in Spatio-Temporal Human-Object Interactions
Figure 4 for Discovering A Variety of Objects in Spatio-Temporal Human-Object Interactions
Viaarxiv icon

MVP: Robust Multi-View Practice for Driving Action Localization

Jul 05, 2022
Jingjie Shang, Kunchang Li, Kaibin Tian, Haisheng Su, Yangguang Li

Figure 1 for MVP: Robust Multi-View Practice for Driving Action Localization
Figure 2 for MVP: Robust Multi-View Practice for Driving Action Localization
Figure 3 for MVP: Robust Multi-View Practice for Driving Action Localization
Figure 4 for MVP: Robust Multi-View Practice for Driving Action Localization
Viaarxiv icon

Regularity Learning via Explicit Distribution Modeling for Skeletal Video Anomaly Detection

Dec 08, 2021
Shoubin Yu, Zhongyin Zhao, Haoshu Fang, Andong Deng, Haisheng Su, Dongliang Wang, Weihao Gan, Cewu Lu, Wei Wu

Figure 1 for Regularity Learning via Explicit Distribution Modeling for Skeletal Video Anomaly Detection
Figure 2 for Regularity Learning via Explicit Distribution Modeling for Skeletal Video Anomaly Detection
Figure 3 for Regularity Learning via Explicit Distribution Modeling for Skeletal Video Anomaly Detection
Figure 4 for Regularity Learning via Explicit Distribution Modeling for Skeletal Video Anomaly Detection
Viaarxiv icon

Transferable Knowledge-Based Multi-Granularity Aggregation Network for Temporal Action Localization: Submission to ActivityNet Challenge 2021

Jul 27, 2021
Haisheng Su, Peiqin Zhuang, Yukun Li, Dongliang Wang, Weihao Gan, Wei Wu, Yu Qiao

Figure 1 for Transferable Knowledge-Based Multi-Granularity Aggregation Network for Temporal Action Localization: Submission to ActivityNet Challenge 2021
Figure 2 for Transferable Knowledge-Based Multi-Granularity Aggregation Network for Temporal Action Localization: Submission to ActivityNet Challenge 2021
Figure 3 for Transferable Knowledge-Based Multi-Granularity Aggregation Network for Temporal Action Localization: Submission to ActivityNet Challenge 2021
Figure 4 for Transferable Knowledge-Based Multi-Granularity Aggregation Network for Temporal Action Localization: Submission to ActivityNet Challenge 2021
Viaarxiv icon

TSI: Temporal Saliency Integration for Video Action Recognition

Jun 02, 2021
Haisheng Su, Jinyuan Feng, Dongliang Wang, Weihao Gan, Wei Wu, Yu Qiao

Figure 1 for TSI: Temporal Saliency Integration for Video Action Recognition
Figure 2 for TSI: Temporal Saliency Integration for Video Action Recognition
Figure 3 for TSI: Temporal Saliency Integration for Video Action Recognition
Figure 4 for TSI: Temporal Saliency Integration for Video Action Recognition
Viaarxiv icon

Temporal Context Aggregation Network for Temporal Action Proposal Refinement

Mar 24, 2021
Zhiwu Qing, Haisheng Su, Weihao Gan, Dongliang Wang, Wei Wu, Xiang Wang, Yu Qiao, Junjie Yan, Changxin Gao, Nong Sang

Figure 1 for Temporal Context Aggregation Network for Temporal Action Proposal Refinement
Figure 2 for Temporal Context Aggregation Network for Temporal Action Proposal Refinement
Figure 3 for Temporal Context Aggregation Network for Temporal Action Proposal Refinement
Figure 4 for Temporal Context Aggregation Network for Temporal Action Proposal Refinement
Viaarxiv icon

Collaborative Distillation in the Parameter and Spectrum Domains for Video Action Recognition

Sep 15, 2020
Haisheng Su, Jing Su, Dongliang Wang, Weihao Gan, Wei Wu, Mengmeng Wang, Junjie Yan, Yu Qiao

Figure 1 for Collaborative Distillation in the Parameter and Spectrum Domains for Video Action Recognition
Figure 2 for Collaborative Distillation in the Parameter and Spectrum Domains for Video Action Recognition
Figure 3 for Collaborative Distillation in the Parameter and Spectrum Domains for Video Action Recognition
Figure 4 for Collaborative Distillation in the Parameter and Spectrum Domains for Video Action Recognition
Viaarxiv icon

BSN++: Complementary Boundary Regressor with Scale-Balanced Relation Modeling for Temporal Action Proposal Generation

Sep 15, 2020
Haisheng Su, Weihao Gan, Wei Wu, Junjie Yan, Yu Qiao

Figure 1 for BSN++: Complementary Boundary Regressor with Scale-Balanced Relation Modeling for Temporal Action Proposal Generation
Figure 2 for BSN++: Complementary Boundary Regressor with Scale-Balanced Relation Modeling for Temporal Action Proposal Generation
Figure 3 for BSN++: Complementary Boundary Regressor with Scale-Balanced Relation Modeling for Temporal Action Proposal Generation
Figure 4 for BSN++: Complementary Boundary Regressor with Scale-Balanced Relation Modeling for Temporal Action Proposal Generation
Viaarxiv icon

Complementary Boundary Generator with Scale-Invariant Relation Modeling for Temporal Action Localization: Submission to ActivityNet Challenge 2020

Aug 26, 2020
Haisheng Su, Jinyuan Feng, Hao Shao, Zhenyu Jiang, Manyuan Zhang, Wei Wu, Yu Liu, Hongsheng Li, Junjie Yan

Figure 1 for Complementary Boundary Generator with Scale-Invariant Relation Modeling for Temporal Action Localization: Submission to ActivityNet Challenge 2020
Figure 2 for Complementary Boundary Generator with Scale-Invariant Relation Modeling for Temporal Action Localization: Submission to ActivityNet Challenge 2020
Figure 3 for Complementary Boundary Generator with Scale-Invariant Relation Modeling for Temporal Action Localization: Submission to ActivityNet Challenge 2020
Figure 4 for Complementary Boundary Generator with Scale-Invariant Relation Modeling for Temporal Action Localization: Submission to ActivityNet Challenge 2020
Viaarxiv icon